Jakiego kierunku studiów szukasz?

Intellectual property and new technologies

Studia na tym kierunku wyposażają w wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej w relacji do nowych technologii oraz zapoznają studenta z europejskimi i światowmi trendami w zakresie rozwoju tej dziedziny. Duży nacik kładziony jest na praktyczny charakter przekazywanej wiedzy, co stanowi odpowiedź na aktualną sytuację społeczno-gospodarczą. Warto zazanaczyć, iż studia mają interaktywną formę, opierają się głównie na konwersatoriach i warsztatach organizowanych w małych grupach studentów.

Są to studia II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku intellectual property and new technologies

To propozycja dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów, uzyskany na dowolnym kierunku, głównie absolwentów prawa, ekonomii i zarządzania, pragnących porzerzyć wiedzę i zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie znajomości prawa własności intelektualnej.

Program kształcenia na kierunku intellectual property and new technologies

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Patent Law
 • Trade mark law and allied rights
 • Copyright Law
 • Introduction to EU Law
 • New technologies: Ethical, Social and Legal perspective
 • Health and Safety Training
 • New technologies and patents
 • Copyright in the digital age
 • Commercial communication
 • English in IP matters
 • Digital content
 • Privacy and personal rights on the Internet
 • Protection and licensing of software, data bases and computer
 • Future law for next technologies.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku intellectual property and new technologies

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy:

 • etap I - list motywacyjnego sporządzony w języku angielskim – informacja o zaliczonych kursach z zakresu prawa (w szczególności cywilnego lub prawa własności intelektualnej), zarządzania, ekonomii lub innych kursów mających związek z dziedziną prawa własności intelektualnej, nowych technologii.
 • etap II - rozmowa kwalifikacyjna – dotycząca motywacji oraz przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia studiów oraz znajomości języka angielskiego.

Szczegółowe zasady rekrutacji można znaleźć na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku intellectual property and new technologies

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach z branży nowych technologii (departamenty prawne oraz jednostki działające w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii),
 • kancelariach i firmach prawniczych,
 • instytucjach rządowych,
 • instytucjach pozarządowych.

Opinie o kierunku intellectual property and new technologies

„Ukończenie studiów daje możliwość podniesienia kompetencji zawodowych dla studentów posiadających ogólne wykształcenie prawnicze. Będzie to dodatkowy atut wzmacniający pozycję na rynku pracy.”

„Ukończenie studiów w języku angielskim daje większe możliwości zatrudnienia w instytucjach i przedsiębiorstwa działających na terenie Polski, jak i poza granicami kraju.”

Kierunki pokrewne do kierunku intellectual property and new technologies

Jakie uczelnie oferują kierunek intellectual property and new technologies

W których miastach można studiować kierunek intellectual property and new technologies

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim