Jakiego kierunku studiów szukasz?

Astrofizyka i kosmologia

Astrofizyka i kosmologiato makrokierunek, który łączy działy fizyki – mechanikę, mechanikę kwantową, ogólną teorię względności z elementami astrofizyki i kosmologii. Studenci tego kierunki poznają dyscypliny z zakresu zarówno fizyki, jak i kosmologii, a wreszcie astrofizyki.

Jeśli interesują cię takie zagadnienia, jak: czarne dziury, wybuchy gwiazd supernowych, dyski akrecyjne, pulsary, ciasne układy podwójne, czy aktywne jądra galaktyk - to są studia właśnie dla Ciebie.

W trakcie studiów na kierunku Astrofizyka i kosmologiawykładanych będzie kilkanaście kursów, w tym: metody numeryczne, struktura gwiazd, fizyka cząstek elementarnych pochodzenia kosmicznego, kosmologia teoretyczna i obserwacyjna. Studenci tego makrokierunku będą mogli uczestniczyć także w wykładach do wyboru spośród listy obejmującej ponad 20 kursów.

Absolwenci kierunku Astrofizyka i kosmologia przygotowani są do pracy w instytutach fizycznych, astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze. Są gotowi do pracy w instytucjach oświatowych oraz do współpracy z mediami. Mogą kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) z astronomii, fizyki i geofizyki.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich działach gospodarki rynkowej, w których mają zastosowanie: statystyczne przetwarzanie danych, cyfrowe przetwarzanie obrazu, komputerowe modelowanie ośrodków ciągłych oraz umiejętność analitycznego myślenia.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie.

Dla kogo studia na kierunku astrofizyka i kosmologia
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku astrofizyka i kosmologia
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku astrofizyka i kosmologia
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku astrofizyka i kosmologia
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku astrofizyka i kosmologia
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku astrofizyka i kosmologia
Jakie uczelnie oferują kierunek astrofizyka i kosmologia
W których miastach można studiować kierunek astrofizyka i kosmologia
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska