Jakiego kierunku studiów szukasz?

Drug discovery and development

Studia na kierunku Drug Discovery and Development dostarczają wiedzy niezbędnej do identyfikowania i opracowywania nowych leków. Stanowią połączenie nauk farmaceutycznych z umiejętnościami praktycznymi koncentrującymi się na badaniu, produkcji i metodach testowania nowych leków. Studenci zapoznają się z aspektami chemicznymi, biologicznymi i patofizjologicznymi istotnymi z punktu widzenia prac nad lekiem. Poznają podstawy prawne oraz zasady zarządzania w przemyśle farmaceutyczno-biotechnologicznym. Ostatnie dwa semestry studiów skupią się na jednej z trzech dziedzin: chemia leków, farmakologia eksperymentalna oraz rozwój leku wspierany modelowaniem matematycznym.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku drug discovery and development

Studia na tym kierunku to propozycja dla absolwentów studiów co najmniej I stopnia ukończonych na kierunkach farmaceutycznych, medycznych, chemicznych lub biologicznych.

Program kształcenia na kierunku drug discovery and development

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Legal and Scientific Basics of Drug Discovery and Development
 • Chemistry in Pharmaceutical Sciences
 • Biology in Pharmaceutical Sciences
 • Diseases States and Pharmacotherapeutic Strategies
 • Principles of Medicinal Chemistry
 • Molecular ADME and In Vivo Pharmacokinetics
 • Principles of Pharmaceutical Technology
 • Pharmaceutical Project Management.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku drug discovery and development

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku angielskim, dotyczącej:

 • przygotowania kandydata do podjęcia studiów na kierunku,
 • prowadzenia dyskusji na temat posiadanej wiedzy związanej z pracą nad lekiem,
 • znajomości tematyki dotyczącej nauk farmaceutycznych w zakresie prac nad lekiem,
 • planów zawodowych kandydata.

Perspektywy pracy po kierunku drug discovery and development

Absolwent tego kierunku dzięki specjalistycznej wiedzy oraz kompetencjom językowym znajdzie zatrudnienie w branży farmaceutyczno-biotechnologicznej, a także agencjach rejestracyjnych oraz centrach badań nad lekiem w kraju i zagranicą.

Opinie o kierunku drug discovery and development

Kierunki pokrewne do kierunku drug discovery and development

Jakie uczelnie oferują kierunek drug discovery and development

W których miastach można studiować kierunek drug discovery and development

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie