Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia nad wizualnością - visual studies

Studia nad wizualnością - Visual Studies to kierunek studiów, którego celem jest zapoznanie osób studiujących z uporządkowaną, interdyscyplinarną refleksją nad obrazem w ujęciu estetycznym (historia sztuki), technologicznym (medioznawstwo), kulturoznawczym (kultura wizualna) i filozoficznym (warunki i metody możliwości interpretacji dzieła sztuki).

Jednym z celów kształcenia na kierunku Studia nad wizualnością – Visual Studies jest przekazanie osobom studiującym umiejętności analizy i interpretacji dzieł zaliczanych do kanonu sztuki polskiej i europejskiej. Badania nad obrazem zostają jednak usytuowane w szerszym kontekście badań nad całościową sferą, w której rodzą się wciąż nowe obrazy wzrokowe i dźwiękowe otaczające współczesnego człowieka.

Studia nad wizualnością tym różnią się od tradycyjnie uprawianej historii sztuki, że kładą nacisk na kulturowo uwarunkowane teorie i praktyki widzenia oraz poszerzają obszar zainteresowań historii sztuki o design, film, teatr, nowe media i kulturę popularną. Obszary badawcze studiów nad wizualnością mogą być odkrywane zarówno w ramach krytycznych badań nad historycznymi praktykami patrzenia i obrazowania, jak i w badaniach nad współczesnością.

W ramach kierunku studenci kształcą umiejętność tworzenia tekstów krytycznych i naukowych oraz umiejętność posługiwania się narzędziami badań wizualnych, jak film i fotografia.

Zyskasz wiedzę z zakresu:

 • historii sztuki poszerzonej o design, film, sztuki performatywne, nowe media i kulturę popularną
 • aktualnych zagadnień kultury i sztuki
 • analizy i interpretacji dzieł sztuki polskiej i powszechnej
 • posługiwania się narzędziami badań wizualnych takimi jak film i fotografia.
 • Dla kogo studia na kierunku studia nad wizualnością - visual studies

  Studia adresowane są do osób, które:

  • zdały egzamin dojrzałości
  • interesują się sztuką, filmem, kulturą popularną
  • chcą poszerzyć swoją wiedzę o współczesnej kulturze wizualnej
  • chcą nauczyć się wykorzystania innowacyjnych narzędzi do badań wizualnych jakimi są film i fotografia.

  Program kształcenia na kierunku studia nad wizualnością - visual studies

  Przykładowe przedmioty w programie studiów:

  • teorie kultury wizualnej
  • wiedza o kulturze, mediach, teatrze, fotografii
  • historia sztuki i kultury wizualnej
  • historia mediów cyfrowych
  • kultura popularna
  • sztuka współczesna
  • kultura popularna
  • warsztaty redakcji tekstów
  • warsztaty twórczego myślenia
  • architektura XX wieku
  • urbanistyka
  • design
  • sztuka w krajobrazie
  • wiedza o technikach artystycznych
  • warsztaty filmowe i fotograficzne
  • skuteczna komunikacja i promocja

  Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia nad wizualnością - visual studies

  W procesie nabory na studia wymogiem jest zdana matura.

  Nowa matura

  • wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna), wynik egzaminu maturalnego z języka nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna)

  oraz

  • wynik z wskazanych przez kandydata max. trzech przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym – część pisemna, spomiędzy następujących: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

  Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

  Stara matura

  • wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego (część pisemna).

  oraz jednego przedmiotu: język łaciński, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka (część pisemna).

  Brak egzaminu dojrzałości z któregokolwiek z 9 wymienionych przedmiotów umożliwia przystąpienie do rekrutacji, ale do wyniku brakujący przedmiot liczony jest z wynikiem „0”.

  Perspektywy pracy po kierunku studia nad wizualnością - visual studies

  Absolwent kierunku Studia nad wizualnością-Visual Studies jest:

  • przygotowany do pracy w instytucjach kultury, instytucjach handlu dziełami sztuki, organizacjach pozarządowych, mediach i innych placówkach funkcjonujących w szeroko rozumianym sektorze kultury w charakterze kuratora wystaw i kolekcji, krytyczki sztuki, marszanda, edukatorki, przewodnika, członkini zespołu przygotowującego strategie promocyjne;
  • przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

  Opinie o kierunku studia nad wizualnością - visual studies

  Brak szczegółowego opisu…

  Kierunki pokrewne do kierunku studia nad wizualnością - visual studies

  Jakie uczelnie oferują kierunek studia nad wizualnością - visual studies

  W których miastach można studiować kierunek studia nad wizualnością - visual studies

  Komentarze (0)

  brak komentarzy…

  Zobacz również

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
  • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
  • Akademia Pożarnicza w Warszawie
  • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
  • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
  • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  • Akademia Jagiellońska w Toruniu
  • Lubelska Akademia WSEI
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
  • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Gdańska Szkoła Wyższa
  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
  • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Akademia WIT w Warszawie
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
  • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
  • Politechnika Częstochowska
  • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
  • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
  • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
  • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  • Politechnika Śląska
  • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Uniwersytet Gdański
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Akademia Ateneum w Gdańsku
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
  • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
  • Politechnika Poznańska
  • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
  • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
  • Uniwersytet Kaliski
  • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
  • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • Akademia Zamojska
  • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
  • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Uniwersytet w Siedlcach
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
  • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
  • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
  • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
  • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  • Akademia Piotrkowska
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
  • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
  • Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
  • Politechnika Łódzka
  • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
  • Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
  • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
  • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Politechnika Morska w Szczecinie
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Collegium Civitas w Warszawie
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
  • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • Akademia Tarnowska
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  • Powiślańska Szkoła Wyższa
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Akademia Śląska w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
  • Collegium Da Vinci w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej