Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rolnictwo w Krakowie

Ukończenie studiów rolniczych to możliwość pracy nie tylko w gospodarstwie rolnym, ale też na wielu stanowiskach administracyjnych również w instytucjach międzynarodowych. Poznaj ofertę kształcenia w tym zakresie w Krakowie. Zobacz, jakie są dostępne specjalności, program studiów oraz zasady naboru.
rolnictwo w Krakowie

Rolnictwo – studia

Kierunek obejmuje treści obejmujące produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także zagadnienia produkcji zwierzęcej, ogrodnictwa, przemysłu spożywczego, melioracji i mechanizacji rolnictwa czy prowadzenia gospodarstwa rolniczego.

Rolnictwo realizowane jest również w języku angielskim – Agriculture.

Dwustopniowe studia kończą się odpowiednio tytułem inżyniera i magistra inżyniera.

Czym zajmuje się rolnik?

Rolnik prowadzi gospodarstwo – hoduje zwierzęta, uprawia rolę, przygotowuje ziemię, opiekuje się plonami, zbiera je i sprzedaje. Wykorzystuje w tym celu nowoczesne maszyny i urządzenia, także specjalistyczne aplikacje. Zakres prac w gospodarstwie rolnym zależny jest od pory roku.

Rolnictwo – przedmioty na studiach

W programie studiów przewidziane są kursy: botanika, ekonomia, matematyka, mikrobiologia, prawo rolne, agroekologia i ochrona środowiska, agrometeorologia, kultura, sztuka i tradycje regionu, technologie informacyjne, chemia, fizyka, genetyka, technika rolnicza, gleboznawstwo, statystyka matematyczna, biochemia, produkcja zwierzęca, organizacja i ekonomika rolnictwa, rachunkowość rolna, hodowla roślin i nasiennictwo, fizjologia roślin, zarządzanie marketingowe w agrobiznesie, chemia rolna, ogólna uprawa roli i roślin, ochrona roślin, ochrona przyrody, szczegółowa uprawa roślin, łąkarstwo, podstawy doświadczalnictwa rolniczego, przechowalnictwo i opakowalnictwo.

Rolnictwo – rekrutacja

Kandydaci uzyskują punkty rekrutacyjne za wyniki maturalne z języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Rolnictwo realizowane w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia rolnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Rolnictwo – specjalizacje

Studenci krakowskiego Rolnictwa mogą wybrać specjalności:

 • agrobiologia
 • agroekonomia
 • doradztwo agrotechniczne
 • agriculture

Praca po Rolnictwie

Studia przygotowują do pracy w:

 • doradztwie rolniczym
 • stacjach i firmach hodowlanych
 • gospodarstwach rolniczych
 • instytutach naukowych
 • szkolnictwie
 • firmach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem nasiennym

Ile zarabia rolnik?

Czy warto studiować Rolnictwo?

„Przekonanie, że studia rolnicze oznaczają pracę na roli, jest błędne. Prowadzenie firmy z naszej branży sprawia, że poznajemy ludzi z wykształceniem rolniczym, którzy piastują bardzo różne stanowiska. Obecnie coraz więcej osób z tytułem inżyniera lub magistra znajduje zatrudnienie w instytucjach bądź agencjach związanych z rolnictwem. Część z nich to posady rządowe w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dobra znajomość języków obcych pozwala na zrobienie kariery także poza granicami kraju, np. w strukturach unijnych związanych z przyznawaniem funduszy. Wiele osób zostaje na uczelniach, prowadząc różnego typu badania np. nad ulepszeniem produkcji rolnej bądź ekologicznymi sposobami pozyskiwania zasobów”. – twierdzą eksperci z firmy zajmującej się dystrybucją maszyn rolniczych.

Źródło: farmtrac.pl

Rolnictwo - opinie

***

Może również zainteresują Was kierunki:

Inżynieria rolnicza

Rolnictwo i agrobiznes

Agrobiznes

Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych

Inżynieria rolno-spożywcza

Przeczytaj więcej to studiach biologiczno-przyrodniczych

Poznaj kierunki biologiczno-przyrodnicze

Jakie uczelnie w Krakowie oferują kierunek rolnictwo

Jakie inne kierunki oferowane są w Krakowie

a
administracja administracja i polityka publiczna advanced materials and nanotechnology agriculture (studia w języku angielskim) aktorstwo aktorstwo filmowe amerykanistyka analityka gospodarcza analityka medyczna applied informatics arabistyka archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu architektura wnętrz archiwistyka, biurowość i cyfryzacja archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo art & design art & science arteterapia - terapia artystyczna astrofizyka i kosmologia astronomia audyt finansowy automatyka i robotyka automatyka przemysłowa i robotyka
b
bankowość i zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biochemia biofizyka biofizyka molekularna i komórkowa biogospodarka bioinformatyka bioinformatyka i analiza danych bioinżynieria zwierząt biologia biologia stosowana biotechnologia biotechnologia molekularna biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego browarnictwo i słodownictwo budownictwo business and finance management business economics
c
ceramika chemia chemia budowlana chemia medyczna chemia w kryminalistyce chemia zrównoważonego rozwoju comparative heritage studies computer physics computer science cyberbezpieczeństwo
d
design dietetyka dietetyka i ekologiczna żywność digital design digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie doradztwo inwestycyjno-gospodarcze doradztwo podatkowe drug discovery and development dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-gospodarka przestrzenna earth sciences in a changing world economic diplomacy and statecraft edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekologiczne źródła energii ekonomia ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych ekoturystyka electronics and telecommunications elektroniczne przetwarzanie informacji elektronika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika elektrotechnika i automatyka energetyka energetyka odnawialna i zarządzanie energią energetyka wodorowa energy and environmental engineering environmental and plant biotechnology environmental ang land engineering environmental protection environmental protection and management esg in finance etnologia i antropologia kulturowa etologia i psychologia zwierząt etyka etyka - mediacje i negocjacje european banking and insurance in digital environment european joint master’s programme in english and american studies european studies europeistyka
f
farmacja filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia germańska filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia polska nauczycielska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia słowiańska filologia szwedzka filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia węgierska filologia włoska filozofia filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii financial accounting accredited by acca financial analytics finanse i controlling finanse i rachunkowość finanse publiczne w gospodarce cyfrowej finanse, bankowość, ubezpieczenia fizjoterapia fizyka fizyka dla firm fizyka medyczna fizyka techniczna food engineering food processing, safety and quality food technology and human nutrition (studia w języku angielskim)
g
game design gastronomia i catering dietetyczny geodezja i geoinformacja geodezja i kartografia geofizyka geografia geografia i gospodarka przestrzenna geoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowe geologia geologia stosowana geopolityka geoturystyka global and development studies global business service global finance and accounting global human resource management gospodarka energetyczna i zrownoważona transformacja gospodarka i administracja publiczna gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami grafika grafika reklamowa i multimedia
h
historia historia - studia nauczycielskie historia sztuki hr w mediach i organizacjach międzynarodowych
i
indologia informatyka informatyka - data science informatyka analityczna informatyka geoprzestrzenna informatyka gier komputerowych informatyka i ekonometria informatyka i systemy inteligentne informatyka społeczna informatyka stosowana informatyka techniczna informatyka w inżynierii komputerowej infotronika innowacje w biznesie innowacyjność produktu instrumentalistyka intellectual property and new technologies intermedia international business international financial management international logistics international master of horticultural science international relations international relations and area studies international relations and public diplomacy international security and development international studies inżynieria akustyczna inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ciepła inżynieria czystego powietrza inżynieria górnicza inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i monitoring środowiska inżynieria i ochrona środowiska inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi inżynieria jakości produktu inżynieria kształtowania środowiska inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria mechatroniczna inżynieria medyczna inżynieria metali inżynieria metali nieżelaznych inżynieria naftowa i gazownicza inżynieria obliczeniowa inżynieria organizacji i zarządzania inżynieria procesów odlewniczych inżynieria procesów przemysłowych inżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakości inżynieria środowiska inżynieria wzornictwa przemysłowego inżynieria zarządzania iranistyka
j
jakość i bezpieczeństwo środowiska japonistyka jazz i muzyka improwizowana język i literatura Rosji język polski w komunikacji społecznej język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarski, program w języku angielskim kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR konserwacja i restauracja dzieł sztuki kosmetologia kryminalistyka kryminologia i resocjalizacja krytyka literacka kultura fizyczna osób starszych kultura fizyczna w służbach mundurowych kultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologiczne kulturoznawstwo kulturoznawstwo - teksty kultury kulturoznawstwo i wiedza o mediach kulturoznawstwo międzynarodowe
l
laboratoria kultury współczesnej latynoamerykanistyka leśnictwo lingwistyka lingwistyka dla biznesu logistyka logistyka międzynarodowa logopedia
m
malarstwo marketing cyfrowy marketing i komunikacja rynkowa marketing i logistyka matematyka matematyka komputerowa matematyka stosowana materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa materiały i technologie metali nieżelaznych mechanika i budowa maszyn mechatronic engineering media content & creative writing media społecznościowe w zarządzaniu metalcasting engineering metallurgical engineering metalurgia międzynarodowa polityka społeczna i analityka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne migracje międzynarodowe mikro- i nanotechnologie w biofizyce mikroelektronika w technice i medycynie modern business management modern materials design and application molecular biotechnology montaż i color grading muzyka kościelna muzykologia
n
nanoinżynieria materiałów nanotechnologie i nanomateriały nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego nauczyciel biologii i geografii nauki o polityce nauki o rodzinie nauki społeczne stosowane neurobiologia nowoczesne technologie paliwowe nowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna ogrodnictwo operatorski operatorski camera/ light organizacja i zarządzanie organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pedagogika stosowana pedagogika szkolna z edukacją techniczną pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną performatyka pielęgniarstwo pojazdy samochodowe politologia polonistyka - komparatystyka polonistyka antropologiczno-kulturowa położnictwo porównawcze studia cywilizacji post-pre production cinema praca socjalna prawo prawo kanoniczne prawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów produkcja filmowa professional language przedsiębiorczość cyfrowa przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce przekład literacki przekładoznawstwo przekładoznawstwo literacko‐kulturowe psychologia psychologia i biologia zwierząt
r
rachunkowość i controlling rachunkowość i zarządzanie finansami ratownictwo medyczne raw materials value chain realizacja dźwięku recykling i metalurgia region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe relacje międzykulturowe religioznawstwo remote sensing and geo-informatics renewable energy sources and waste management rewitalizacja terenów zdegradowanych reżyseria reżyseria dźwięku reżyseria filmowa rolnictwo rosjoznawstwo rynki finansowe rzeźba
s
scenariopisarstwo scenografia sinologia skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe socjologia sport w szkolnym wychowaniu fizycznym stosunki międzynarodowe strategiczne doradztwo organizacyjne strategie rozwoju biznesu studia afrykańskie studia azjatyckie studia bliskowschodnie studia eurazjatyckie studia europejskie studia matematyczno-przyrodnicze studia miejskie studia nad buddyzmem studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad wizualnością - visual studies studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie studia polskie - język, kultura, społeczeństwo studia polskie dla cudzoziemców studia polsko‐ukraińskie studia strategiczne nad Azją systemy i urządzenia przemysłowe sztuka cyfrowa sztuka i edukacja sztuka i media sztuka ogrodowa sztuka współczesna
ś
środki transportu i logistyka
t
teatrologia technologia chemiczna technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych technologia żywności i żywienie człowieka technologie przemysłu 4.0 teleinformatyka teologia terapia zajęciowa towaroznawstwo transatlantic studies transport transport i logistyka transport i spedycja trener zdrowia i sprawności fizycznej turkologia turystyka historyczna i muzealnictwo turystyka i rekreacja turystyka i zarządzanie dziedzictwem turystyka przygodowa turystyka zdrowotna twórcze pisanie tworzywa i technologie motoryzacyjne
u
una europa bachelor of european studies
w
weterynaria wiedza o teatrze winogrodnictwo i enologia wokalistyka wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne w służbach mundurowych wzornictwo
z
zaawansowane materiały i nanotechnologia zarządzanie zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie in­for­macją zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe zarządzanie kryzysowe zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie kulturą współczesną zarządzanie mediami i reklamą zarządzanie międzynarodowe zarządzanie ochroną środowiska zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie polityką społeczną zarządzanie projektami zarządzanie publiczne zarządzanie rekreacją i rozrywką zarządzanie strategiczne zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych zarządzanie w ochronie zdrowia zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie w turystyce i w sporcie zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zmianą społeczną zdrowie publiczne zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja zootechnika
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Zamojska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Humanum w Szczecinie