Jakiego kierunku studiów szukasz?

Międzynarodowa polityka społeczna i analityka

Kierunek Międzynarodowa polityka społeczna i analityka należy do grupy kierunków strategicznych z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju.

W programie kształcenia realizowane są treści merytoryczne łączące zagadnienia z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, stosunków międzynarodowych oraz nauk o zarządzaniu i jakości ze szczególnym uwzględnieniem polityki społecznej, szczegółowych polityk publicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz analityki społecznej.

Wiedza i kompetencje zdobyte przed studentów są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu krajowej i międzynarodowej polityki społecznej oraz zwiększają konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

Absolwent zdobędzie wiedzę oraz umiejętności o metodach i technikach analiz i badań społecznych, zarządzania, funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej, a także dotyczące rozwiązywania problemów społecznych. Uzyskuje umiejętności analizy i krytycznego oceniania dysfunkcji procesów i zjawisk społecznych, abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, dokonywania interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz dokonywania syntezy.

Będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach sfery społecznej. Zdobędzie umiejętności stosowania pogłębionej wiedzy z zakresu krajowej i międzynarodowej polityki społecznej; przeprowadzenia badań i dokonywania pogłębionej analizy rzeczywistości społecznej; krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych; prognozowania przebiegu procesów społecznych; projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych; poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej oraz animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej.

Absolwent uzyskuje kompetencje oraz umiejętności podejmowania inicjatyw i inspirowania innych do działania na rzecz lokalnych społeczności i interesu publicznego. Będzie wszechstronnie przygotowany do pełnienie różnych ról społecznych i sprawowania funkcji publicznych, zatrudnienia w instytucjach państwowych i strukturach samorządowych wszystkich szczebli, przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych, w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, ich filiach i biurach regionalnych w różnych krajach, w instytucjach i ośrodkach badawczych, innych organizacjach z zakresu różnych obszarów polityki społecznej, analiz i prognoz społecznych.

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, mogą także kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych.

Dla kogo studia na kierunku międzynarodowa polityka społeczna i analityka

Czy planujesz sprawować funkcje publiczne w instytucjach państwowych i strukturach samorządowych, organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych? Jeśli tak, te studia mogą Cię zainteresować.

Program kształcenia na kierunku międzynarodowa polityka społeczna i analityka

Przykładowe przedmioty na studiach:

 • polityka społeczna z elementami zarządzania
 • geopolityka
 • polityka publiczna
 • analiza polityki zagranicznej państwa
 • polityka gospodarcza
 • statystyka w naukach społecznych
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • sieciowy model wsparcia dla osób wykluczonych społecznie
 • współczesne systemy polityczne
 • problemy i kwestie społeczne
 • prawa człowieka
 • administracja publiczna i samorząd terytorialny
 • polityka społeczna
 • organizacje międzynarodowe
 • podstawy PR i marketingu
 • statystyka z elementami demografii
 • zarządzanie projektami społecznymi

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku międzynarodowa polityka społeczna i analityka

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, jezyk obcy (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

Uwzgledniony zostanie najlepszy wynik z tych przedmiotów .

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Stara matura

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

Perspektywy pracy po kierunku międzynarodowa polityka społeczna i analityka

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania odpowiednich instrumentów, narzędzi i metod właściwych dla realizacji krajowej i międzynarodowej polityki społecznej oraz prowadzenia działalności analitycznej.

Uzyska zaawansowaną wiedzę o przyczynach i przejawach problemów społecznych oraz przygotowanie do zatrudnienia w sektorze publicznym, prywatnym, samorządowym, a także w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

Opinie o kierunku międzynarodowa polityka społeczna i analityka

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku międzynarodowa polityka społeczna i analityka

Jakie uczelnie oferują kierunek międzynarodowa polityka społeczna i analityka

W których miastach można studiować kierunek międzynarodowa polityka społeczna i analityka

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Piotrkowska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile