Jakiego kierunku studiów szukasz?

Doradztwo podatkowe

Podatki towarzyszą nam na co dzień. Wiedza na ich temat, w szczególności w odniesieniu do działalności biznesowej jest niezbędna. Zawiłość przepisów podatkowych, ich częste zmiany powodują, że specjaliści w zakresie doradztwa podatkowego są w cenie.

Kształcenie na kierunku Doradztwo podatkowe stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy ekonomicznej.

Dwuletnie studia na tym kierunku mogą wybrać absolwenci dowolnych studiów, aczkolwiek najczęściej decydują się osoby, które ukończyły kierunki prawnicze, ekonomiczne czy administracyjne.

Dla kogo studia na kierunku doradztwo podatkowe

Kierunek przewidziany jest dla absolwentów dowolnych studiów jednolitych magisterkich lub pierwszego stopnia.

Program kształcenia na kierunku doradztwo podatkowe

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • prawoznawstwo
 • podstawy prawa handlowego i cywilnego
 • rachunkowość
 • źródła prawa podatkowego
 • teoria prawa podatkowego
 • zobowiązania podatkowe
 • podatki i opłaty lokalne
 • podatek od towarów i usług
 • podatek od spadków i darowizn
 • prawo celne i dewizowe
 • administracyjne postępowanie administracyjne
 • analiza podatkowa
 • prawo sądowo-administracyjne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku doradztwo podatkowe

Rekrutacja na studia drugiego stopnia obejmuje:

 • średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
 • ocenę z egzaminu dyplomowego
 • ocenę z pracy dyplomowej.

Perspektywy pracy po kierunku doradztwo podatkowe

Absolwenci Doradztwa podatkowego pracują jako:

 • radcy prawni
 • adwokaci
 • doradcy
 • urzędnicy administracyjni
 • księgowi.

Opinie o kierunku doradztwo podatkowe

Studia przygotowują kandydatów do zawodu doradcy podatkowego, którzy mogliby przystąpić do tego egzaminu zawodowego.

Kierunki pokrewne do kierunku doradztwo podatkowe

Jakie uczelnie oferują kierunek doradztwo podatkowe

W których miastach można studiować kierunek doradztwo podatkowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji