Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/dV2CRab6m_IPu0Se0ePHawNnToZaRoEX.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4yCeA5pUjGTEO2xdbC3yvOX9tap3A5GY.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/oIOlxIGuHdyASxNAXDCuGbRX7KVebBFp.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
(+22) 590 07 30
rekrutacja@mans.org.pl
www.mans.org.pl
6.44
0.29%
189
głosów

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 28 lat istnienia.

MANS w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna Uczelni w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie otrzymuje wiele akredytacji, certyfikatów i nagród za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje wysokie miejsca w rankingach.

Kampus MANS w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300. miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.

Aktualne władze uczelni

Prezydent - dr hab. dr h.c.m. Stanisław Dawidziuk
Rektor - dr hab. inż. dr h.c Zbigniew Ciekanowski prof. MANS
Prorektor - dr Joanna Michalak-Dawidziuk, prof. MANS

Aktualne kierunki studiów

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Dziekan: Dr Monika Bychowska

 • Administracja (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Prawo (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Bezpieczeństwo Narodowe (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Kryminologia (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych

Dziekan: Dr Agnieszka Król

 • Zarządzanie (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Informatyka (inż. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Finanse i Rachunkowość (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (inż. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziekan: Dr Izabella Kust

 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Psychologia (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Pedagogika (I stopnia, studia stacjonarnie i niestacjonarnie)

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej