Europejska Uczelnia w Warszawie

uczelnia niepubliczna, 03-199 Warszawa, ul. Modlińska 51, (+22) 371 03 30, zapisy@eu.edu.pl

Rekrutacja - Europejska Uczelnia w Warszawie

Na studia można się zapisać:

 • PRZEZ INTERNET
 • TELEFONICZNIE - zadzwoń: Piotr: 22 371 03 30, Agnieszka: 22 394 51 71
 • E-MAILEM wyślij na adres: zapisy@eu.edu.pl
 • POCZTĄ TRADYCYJNĄ - należy pobrać podanie o przyjęcie na studia oraz kwestionariusz rekrutacyjny. Następnie przesłać uzupełnione i podpisane dokumenty na adres: ul. Modlińska 51, 03–199 Warszawa.
 • OSOBIŚCIE można się zapisać, odwiedzając jeden z naszych punktów informacyjno-rekrutacyjnych:

Białołęka
ul. Modlińska 51, 03 - 199 Warszawa
poniedziałek – piątek w godz. 10:00 - 17:00
tel. 22 371 03 30

Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1 lok. 619, 00–901 Warszawa
poniedziałek – piątek w godz. 10:00 -17:00
Sobota w godz. 10:00 -14:00
tel. 22 371 03 30

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia:

 1. Ankieta osobowa oraz podanie kandydata na studia
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu) – w przypadku posiadania świadectwa wydanego za granicą powinno być zalegalizowane lub opatrzone apostille przez uprawnioną do tego instytucję w kraju wydania, wraz z tłumaczeniem (tłumacz przysięgły) na język polski
 3. Zdjęcie w formie elektronicznej – 295 x 236 px (dodane podczas rejestracji w Wirtualnym Dziekanacie) – konieczne do wydania elektronicznej legitymacji
 4. Potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej
 5. W przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego/dowód wpłaty za kurs języka polskiego

Studia II stopnia:

 1. Wszystkie wymagane dokumenty jak na studiach I stopnia
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów

Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej na rachunek bankowy uczelni.

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Tarnowska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku