Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomia w Koszalinie

Ekonomiści zajmują się obserwowaniem zjawisk zachodzących w gospodarce. Idealni kandydaci na studia powinni mieć zmysł analityczny, umiejętności matematyczne, łatwość interpretowania zjawisk w obszarach społecznych, ekologicznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych.
ekonomia w Koszalinie

Ekonomia - studia

Studenci kierunku uzyskują wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych w odniesieniu do pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz gospodarki w skali makro i na poziomie globalnym.

Studia są dwustopniowe. Po ukończeniu 3-letniego etapu licencjackiego można kontynuować kształcenie na tym samym kierunku na studiach 2-letnich magisterskich.

Ekonomia - przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty w programie kształcenia na ekonomii w Koszalinie: mikroekonomia, podstawy ekonomii międzynarodowej, ekonomia integracji europejskiej, rynki i instytucje finansowe, badania operacyjne, ekonometria, statystyka, analiza ekonomiczna, etyka biznesu, rachunkowość, podstawy zarządzania, marketing i metody badań rynkowych. Oddzielną grupę stanowią przedmioty wybierane przez studentów.

Ekonomia - specjalizacje

Specjalności na studiach licencjackich:

 • ekonomika przedsiębiorstwa
 • gospodarka regionalna i lokalna
 • analityka rynkowa
 • analityk giełdowy

Specjalności na studiach magisterskich:

 • ekonomika menedżerska
 • gospodarka publiczna i samorządowa
 • finanse i polityka pieniężna
 • logistyka w biznesie
 • analityka gospodarcza
 • wycena nieruchomości

Ekonomia - rekrutacja

Kandydaci na ekonomię na Politechnice Koszalińskiej będą rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze ze wszystkich zdawanych przedmiotów. Przy równej liczbie punktów uwzględniane będą wyniki z przedmiotów preferowanych: język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Ekonomię w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia ekonomiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Ekonomii

Ekonomiści po ukończeniu studiów przygotowani są do obejmowania stanowisk specjalistów lub menedżerów w różnorodnych działach przedsiębiorstw: finansów, HR, logistyki, zakupów, transportu. Są specjalistami w zakresie doradztwa podatkowego, finansowego.

Znajdują zatrudnienie w:

 • bankach,
 • firmach zajmujących się audytem, księgowością,
 • firmach ubezpieczeniowych
 • firmach doradczych
 • mediach i wydawnictwach branżowych.

Ile zarabia ekonomista?

Mediana zarobków ekonomisty to nieco ponad 6100 zł brutto. To wartość statystyczna. Wiele osób zarabia więcej od tej kwoty.

Profesjonalni analitycy danych oraz dyrektorzy finansowi zarabiają ponad 10 000 złotych netto. Z kolei najsłabiej wynagradzani ekonomiści zarabiają poniżej pięciu tysięcy złotych brutto.

Czy warto studiować Ekonomię?

Ekonomia - opinie

Chętnych do podjęcia studiów ekonomicznych nie brakuje od wielu lat. Zainteresowanie ekonomią utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, co nie dziwi. Przed absolwentami rysują się atrakcyjne perspektywy zawodowe i różnorodne możliwości kształtowania ścieżki kariery.

***

Czytaj więcej o studiach ekonomicznych

Zajrzyj do opisów kierunków ekonomicznych

Kierunki studiów podobne do Ekonomii:

Ekonomia menedżerska

Kierunek ekonomiczno-prawny

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Matematyka i ekonomia

Rachunkowość i analityka ekonomiczna

Jakie uczelnie w Koszalinie oferują kierunek ekonomia

Jakie inne kierunki oferowane są w Koszalinie

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie