Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomia w Rzeszowie

Masz zmysł analityczny, czujesz się liderem, stawiasz na samorozwój, potrafisz zarządzać czasem? Posiadasz zatem predyspozycje do pracy w charakterze ekonomisty. Wybór studiów na ekonomii to może być doskonała decyzja. Dobry dyplom jest przepustką do kolejnych etapów edukacji i zdobywania dodatkowych kwalifikacji i doświadczeń, a tym samym wyższych szczebli w karierze zawodowej.
ekonomia w Rzeszowie

Ekonomia - studia

Jeśli rozważasz studia ekonomiczne, matematyka jest raczej Twoją mocną stroną. Ekonomiści to analitycy, prognostycy, osoby, które przy wykorzystaniu modeli i narzędzi matematycznych dokonują analiz, prognozują pewne zmiany, tendencje, potrafią podejmować optymalne decyzje.

W codziennej pracy cenna będzie umiejętność funkcjonowania pod presją czasu i odporność na stres. Przy ustalaniu warunków umów, konstruowaniu budżetów, pozyskiwaniu kontrahentów czy budowaniu atmosfery w zespole przydatne będą umiejętności negocjacyjne i łatwość nawiązywania kontaktu.

Studia ekonomiczne realizowane są w systemie dwustopniowym.

Ekonomia - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty w programie studiów: mikroekonomia, statystyka, matematyka, ekonometria, makroekonomia, prawo, geografia ekonomiczna, prognozowanie i symulacje, technologie informacyjne, polityka społeczna, analiza ekonomiczna, finanse publiczne i rynki finansowe, gospodarka regionalna, ekonomia integracji europejskiej.

Ekonomia - specjalizacje

Kandydaci mają do wyboru następujące specjalności:

 • ekonomia przedsiębiorstwa
 • ekonomia usług biznesowych
 • ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
 • gospodarka finansowa i rachunkowość
 • International Business - Cross-Cultural Aspect (studia II stopnia w języku angielskim).

Ekonomia - rekrutacja

Uwzględniany jest wynik z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: geografia, historia, wos, informatyka, język obcy. Przy równej liczbie punktów decydujący będzie wynik z języka polskiego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Ekonomię możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia ekonomiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Ekonomii

Specjalności oferowane na ekonomii przygotowują specjalistów z określonych dziedzin, posiadających kompetencje w konkretnych obszarach. Absolwenci pracują przykładowo w charakterze analityków, konsultantów, doradców w przedsiębiorstwach oraz instytucjach okołobiznesowych, specjalistów ds. rozwoju przedsiębiorstwa, strategów gospodarczych. Są specjalistami z zakresu ubezpieczeń, księgowości, rzeczoznawcami. Są zatrudniani w bankach, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, na stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach i jednostkach sektora publicznego.

Ścieżek kariery zawodowej jest bardzo wiele – studia ekonomiczne obejmują szeroki zakres wiedzy.

Ile zarabia ekonomista?

Osoba po studiach ekonomicznych zatrudniona w banku uzyskuje wynagrodzenie nieco ponad 5000 zł brutto.

Zarobki różnią się zależnie od formy zatrudnienia, posiadanego doświadczenia i zakresu obowiązków, miejsca zatrudnienia.

Menedżerowie wyższego szczebla w instytucjach finansowych zarabiają od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy zł.

Czy warto studiować Ekonomię?

Ekonomia - opinie

Zainteresowanie studiami ekonomicznymi nie maleje. To dobry wybór, jeśli myślisz o stanowiskach menedżerskich.

Z satysfakcją o swoich studiach opowiada Maja. Przeczytajcie, jak się studiuje na ekonomii:

***

Czytaj więcej o studiach ekonomicznych

Zajrzyj do opisów kierunków ekonomicznych

Kierunki studiów podobne do Ekonomii:

Ekonomia menedżerska

Kierunek ekonomiczno-prawny

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Matematyka i ekonomia

Rachunkowość i analityka ekonomiczna

Jakie uczelnie w Rzeszowie oferują kierunek ekonomia

Jakie inne kierunki oferowane są w Rzeszowie

a
administracja agroleśnictwo analityka biznesowa i big data analityka danych w biznesie analityka medyczna archeologia architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biomedycyna biotechnologia budownictwo
c
chemical engineering and technology civil engineering clean energy
d
dietetyka digital marketing dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
filologia angielska filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka
g
geodezja i kartografia geodezja i planowanie przestrzenne grafika grafika komputerowa i produkcja multimedialna
h
historia
i
informatyka informatyka i ekonometria instrumentalistyka inteligentne systemy i technologie produkcji inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria farmaceutyczna inżynieria i analiza danych inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria procesów biznesowych inżynieria środków transportu inżynieria środowiska inżynieria w medycynie inżynieria wzornictwa przemysłowego
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski komunikacja międzykulturowa kosmetologia kryminologia kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w sektorze rolno-spożywczym logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo marketing i nowe media matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika media media, visual and social communication menedżer rozwoju produktu modern management
n
nanotechnologia nauczanie języków obcych-język angielski i rosyjski nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo projektowanie graficzne psychologia
r
ratownictwo medyczne rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe studia miejskie systemy diagnostyczne w medycynie sztuki wizualne
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie wodorowe terapia zajęciowa transport transport-spedycja-logistyka turystyka historyczna i kulturowa turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie państwem zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne zrównoważony rozwój i środowisko zrównoważony rozwój w gospodarce
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Zamojska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie