Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologie wodorowe

Studenci Technologii wodorowych poznają nowoczesne technologie produkcji wodoru. Zapoznają się z działaniami, budową i wymogami eksploatacyjnymi urządzeń i systemów stosowanych w produkcji wodoru, jego magazynowaniu, przesyle i dystrybucji.

Zdobywają kwalifikacje do pracy na stanowiskach przykładowo inżyniera procesu, inżyniera produktu, technologa, inżyniera ds. badań i rozwoju, specjalisty ds. produkcji, specjalisty ds. kontroli jakości.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku technologie wodorowe

Kierunek ten szczególnie zainteresuje kandydatów pragnących poznać technologie przyszłości, osoby o umysłach ścisłych, predyspozycjach technicznych.

Program kształcenia na kierunku technologie wodorowe

W programie studiów znajdą się m.in.:

 • podstawy gospodarki wodorowej
 • procesy separacji i oczyszczania wodoru
 • produkcja wodoru z surowców kopalnych i odnawialnych
 • efektywność energetyczna
 • odnawialne źródła energii w produkcji wodoru
 • ogniwa paliwowe
 • symulacja procesów spalania wodoru
 • technologie wodorowe w przemyśle
 • bezpieczeństwo procesowe instalacji wodorowych
 • woda do celów energetyki wodorowej
 • wodorowe zespoły napędowe w transporcie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologie wodorowe

Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku technologie wodorowe

Absolwenci mogą przykładowo pracować w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych z sektorów energochłonnych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją wodoru
 • przedsiębiorstwach produkujących i wykorzystujących ogniwa paliwowe m.in. w energetyce, ciepłownictwie, transporcie i innych sektorach gospodarki, w tym przemyśle chemicznym i petrochemicznym
 • firmach konsultingowych i doradczych opracowujących projekty związane z rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych
 • jednostkach badawczych zajmujących się rozwojem i integracją technologii, działaniami innowacyjnymi, w tym prototypowaniem, testowaniem, wdrażaniem i walidacją technologii wodorowych.

Opinie o kierunku technologie wodorowe

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku technologie wodorowe

Jakie uczelnie oferują kierunek technologie wodorowe

W których miastach można studiować kierunek technologie wodorowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Piotrkowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie