Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologie wodorowe

Studenci Technologii wodorowych poznają nowoczesne technologie produkcji wodoru. Zapoznają się z działaniami, budową i wymogami eksploatacyjnymi urządzeń i systemów stosowanych w produkcji wodoru, jego magazynowaniu, przesyle i dystrybucji.

Zdobywają kwalifikacje do pracy na stanowiskach przykładowo inżyniera procesu, inżyniera produktu, technologa, inżyniera ds. badań i rozwoju, specjalisty ds. produkcji, specjalisty ds. kontroli jakości.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku technologie wodorowe

Kierunek ten szczególnie zainteresuje kandydatów pragnących poznać technologie przyszłości, osoby o umysłach ścisłych, predyspozycjach technicznych.

Program kształcenia na kierunku technologie wodorowe

W programie studiów znajdą się m.in.:

 • podstawy gospodarki wodorowej
 • procesy separacji i oczyszczania wodoru
 • produkcja wodoru z surowców kopalnych i odnawialnych
 • efektywność energetyczna
 • odnawialne źródła energii w produkcji wodoru
 • ogniwa paliwowe
 • symulacja procesów spalania wodoru
 • technologie wodorowe w przemyśle
 • bezpieczeństwo procesowe instalacji wodorowych
 • woda do celów energetyki wodorowej
 • wodorowe zespoły napędowe w transporcie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologie wodorowe

Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku technologie wodorowe

Absolwenci mogą przykładowo pracować w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych z sektorów energochłonnych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją wodoru
 • przedsiębiorstwach produkujących i wykorzystujących ogniwa paliwowe m.in. w energetyce, ciepłownictwie, transporcie i innych sektorach gospodarki, w tym przemyśle chemicznym i petrochemicznym
 • firmach konsultingowych i doradczych opracowujących projekty związane z rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych
 • jednostkach badawczych zajmujących się rozwojem i integracją technologii, działaniami innowacyjnymi, w tym prototypowaniem, testowaniem, wdrażaniem i walidacją technologii wodorowych.

Opinie o kierunku technologie wodorowe

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku technologie wodorowe

Jakie uczelnie oferują kierunek technologie wodorowe

W których miastach można studiować kierunek technologie wodorowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku