Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geoinformatyka w Olsztynie

Dowiedz się o studiach z zakresu geoinformatyki w Olsztynie. Zobacz, jak wygląda oferta kształcenia, które uczelnie należy wziąć pod uwagę, co najlepiej zdawać na maturze oraz jakie są perspektywy pracy po studiach.
geoinformatyka w Olsztynie

Geoinformatyka - studia

Geoinformatyka to kierunek odpowiedni dla miłośników geografii, nauk o Ziemi, ale też posiadających predyspozycje ścisłe, swobodę poruszania się w świecie algorytmów, programów komputerowych, zapisów numerycznych. Cenna będzie otwartość na nowinki technologiczne, niestandardowe podejście do rozwiązywanych problemów.

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Obejmują zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii, informatyki, programowania oraz szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych. Studenci uczą się posługiwania nowoczesnymi technikami służącymi do pomiarów geodezyjnych, tworzenia modeli przestrzennych, analizy danych.

Geoinformatyka - przedmioty na studiach

Wśród przedmiotów kształcenia kierunkowego znajdują się m.in.: geodezja, geomatyka, kartografia, programowanie, bazy danych, grafika komputerowa, infrastruktura informacji przestrzennej, podstawy opracowania obserwacji, elektroniczna technika pomiarowa, modelowanie informacji o budynkach (CAD/BIM), geowizualizacja, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, ewidencja gruntów i budynków, systemy informacyjne do prowadzenia katastru nieruchomości.

Czym zajmuje się geoinformatyk?

W obszarze zadań geoinformatyka znajduje się gromadzenie, analiza, przetwarzanie, interpretacja i wizualizacja danych geoprzestrzennych. Tworzy on m.in. mapy, opracowuje aplikacje i usługi do nawigacji, lokalizacji i zarządzania trasami. Bazując na danych z satelitów i innych źródeł dokonuje analizy zmian w środowisku, przeprowadza monitoring rolnictwa, ocenę obszarów leśnych, zmian klimatycznych itp., przewiduje i analizuje zagrożenia naturalne, takie jak powodzie, pożary czy trzęsienia ziemi.

Geoinformatyka - specjalności

W ramach kierunku dostępna jest specjalność:

 • zdalne systemy pomiarowe.

Kładzie ona nacisk na zastosowanie informatyki w geodezji w zakresie projektowania, programowania i obsługi baz danych, modelowania 3D, analizy GIS, teledetekcji satelitarnych, obsługi bezzałogowych statków powietrznych, skaningu laserowego, fotogrametrii, pomiarów batymetrycznych i georadarowych.

Geoinformatyka - opinie

Poznaj bliżej studia na Geoinformatyce w Olsztynie:


Geoinformatyka w Olsztynie – rekrutacja

Kandydatów na UW-M obowiązują trzy przedmioty wybrane spośród: chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy lub matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Geoinformatykę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia z tego zakresu i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Geoinformatyka – perspektywy pracy

Absolwenci pracują w:

 • firmach geoinformatycznych
 • przedsiębiorstwach geodezyjnych
 • jednostkach administracji
 • instytucjach związanych z pozyskiwaniem danych oraz zarządzaniem nimi
 • bankowości
 • turystyce
 • sektorze bezpieczeństwa
 • instytucjach planowania przestrzennego.

Czy warto studiować Geoinformatykę?

Fascynują Cię nowoczesne technologie wykorzystywane w zakresie m.in. geolokalizacji? Masz predyspozycje techniczne, niestraszny Ci język programowania i praca z ogromnymi ilościami geo- i hydrodanych? Interesuje Cię nowatorskie podejście do nauki o Ziemi, przeniesienie wiedzy geograficznej do rzeczywistości wirtualnej, budowanie modeli numerycznych, wizualizowanie przestrzeni? Takie możliwości dają studia na kierunku Geoinformatyka.

***

Może zainteresują Was inne kierunki łączące zagadnienia geografii, lokalizacji satelitarnej i informatyki:

Geoinformacja

Geodezja i kartografia

Geografia fizyczna z geoinformacją

Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

Geoinformatyka i techniki satelitarne

Kartografia i geomatyka

Geoinformatyka i geologia środowiska

Inżynieria geoprzestrzenna

Poznaj inne kierunki geograficzno-przyrodnicze

Dowiedz się o studiach geograficzno-przyrodniczych

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek geoinformatyka

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo prawo kanoniczne produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z penitencjarystyką rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe sztuki wizualne
t
technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Piotrkowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu