Jakiego kierunku studiów szukasz?

Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci

Studia na kierunku Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci mają na celu przygotować profesjonalnych animatorów kultury, organizujących i prowadzących działalność kulturalną i edukacyjną w różnych obszarach życia społecznego, wykorzystujących nowe media i technologię cyfrową. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb kulturalnych oraz badania i animowania aktywności kulturalnej różnych grup i środowisk społecznych, organizowania zajęć wolnoczasowych oraz działań kulturalnych i edukacyjnych prowadzonych metodą projektu. Zdobywają również przygotowanie w zakresie pozyskiwania z różnych programów dotacyjnych środków finansowych na przeprowadzanie projektów w obszarze kultury i edukacji. Mają również możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego wymaganego do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela.

Są to studia I stopnia w trybie stacjonarny i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób, które są twórcze, lubią pracę z ludźmi, pasjonują się różnymi zjawiskami obecnymi w kulturze oraz interesują się wykorzystywaniem w tej dziedzinie nowych mediów i technologii cyfrowych.

Program kształcenia na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • kultura języka polskiego
 • media w kulturze i edukacji
 • podstawy psychologii
 • psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia
 • teorie kultury i animacji
 • wstęp do socjologii
 • wybrane zagadnienia z filozofii i etyki
 • komunikowanie społeczne w działalności kulturalnej
 • metodyka animacji kultury
 • psychologia wychowania i uczenia się
 • animowanie środowiska lokalnego
 • bezpieczeństwo w Sieci
 • kanał YouTube, film i streaming w pracy animatora kultury
 • psychologia społeczna
 • specjalne potrzeby edukacyjne i kulturalne
 • dydaktyka mediów
 • edukacja kulturalna
 • historia kultury europejskiej
 • społeczne aspekty mass-mediów
 • arteterapia w animacji kultury
 • programy dotacyjne w kulturze i edukacji
 • seksuologia społeczno-kulturowa
 • terapia tańcem i ruchem
 • zarządzanie komputerami i siecią internetową
 • zdrowie i kultura zdrowotna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • przedmiot do wyboru inny niż język obcy nowożytny.

Perspektywy pracy po kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną,
 • państwowych i samorządowych instytucjach kultury (ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe centra kultury, kluby osiedlowe),
 • placówkach: kulturalnych, oświatowych opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wypoczynkowych,
 • organizacjach pozarządowych, np.: stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych,
 • prywatnych agencjach, centrach rozrywki, galeriach, biurach zajmujących się organizacją wydarzeń kulturalnych i zajęć wolnoczasowych,
 • firmach prowadzących portale specjalizujące się w problematyce kulturalnej,
 • agencjach reklamowych zajmujących się promocją za pomocą nowych mediów.

Opinie o kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci

Kierunki pokrewne do kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci

Jakie uczelnie oferują kierunek animacja kultury i twórczej aktywności w sieci

W których miastach można studiować kierunek animacja kultury i twórczej aktywności w sieci

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kaliski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku