Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I

uczelnia niepubliczna, 60-320 Poznań, ul. Bułgarska 55, (+61) 832 11 79, rekrutacja@ansm.pl

Rekrutacja - Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I

Zostań studentem PAMNS im. Księcia Mieszka I

Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości i uzyskał wyniki na poziomie minimum 30% może zostać studentem Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I. Liczba punktów zdobyta na maturze z danego przedmiotu nie jest brana pod uwagę podczas rekrutacji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzimy nabór na kierunki studiów pierwszego stopnia (licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), jednolite magisterskie oraz podyplomowe w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Nie jesteś z Poznania? Nasze wydziały znajdziesz w Nowym Tomyślu, Wągrowcu i Warszawie!

Zaczynasz studia? - przygotuj dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości - oryginał (do wglądu) oraz kserokopia
 • dowód osobisty do wglądu (lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia)
 • wypełniona ankieta osobowa (formularz dostępny jest również na miejscu w Dziale Rekrutacji
 • wypełniona ankieta osobowa dla studentów zagranicznych (formularz dostępny jest również na miejscu w Dziale Rekrutacji)
 • oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • płyta cd ze zdjęciem +1 zdjęcie tradycyjne, zgodne z wymogami jak przy wydawaniu dowodów osobistych
 • dwie koperty zaadresowane zwrotnie
 • biała papierowa teczka zamykana na gumkę
 • dokument potwierdzający dane osobowe w przypadku zmiany nazwiska
 • Umowa o naukę - prosimy o wydruk umowy w dwóch egzemplarzach (jeśli kandydat pojawi się osobiście w Dziale Rekrutacji, nie musi drukować umowy)
 • Warunkiem przyjęcia kandydata na kierunek wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia jest pozytywny wynik egzaminu maturalnego, rozmowa kwalifikacyjne oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego w toku nauki w szkole średniej wyrażone oceną z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Uwaga: wzory dokumentów do pobrania ze strony internetowej Uczelni.

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Szczeciński
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku