Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I

uczelnia niepubliczna, 60-320 Poznań, ul. Bułgarska 55, (+61) 832 11 79, rekrutacja@ansm.pl

Rekrutacja - Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I

Zostań studentem PAMNS im. Księcia Mieszka I

Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości i uzyskał wyniki na poziomie minimum 30% może zostać studentem Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I. Liczba punktów zdobyta na maturze z danego przedmiotu nie jest brana pod uwagę podczas rekrutacji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzimy nabór na kierunki studiów pierwszego stopnia (licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), jednolite magisterskie oraz podyplomowe w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Nie jesteś z Poznania? Nasze wydziały znajdziesz w Nowym Tomyślu, Wągrowcu i Warszawie!

Zaczynasz studia? - przygotuj dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości - oryginał (do wglądu) oraz kserokopia
 • dowód osobisty do wglądu (lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia)
 • wypełniona ankieta osobowa (formularz dostępny jest również na miejscu w Dziale Rekrutacji
 • wypełniona ankieta osobowa dla studentów zagranicznych (formularz dostępny jest również na miejscu w Dziale Rekrutacji)
 • oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • płyta cd ze zdjęciem +1 zdjęcie tradycyjne, zgodne z wymogami jak przy wydawaniu dowodów osobistych
 • dwie koperty zaadresowane zwrotnie
 • biała papierowa teczka zamykana na gumkę
 • dokument potwierdzający dane osobowe w przypadku zmiany nazwiska
 • Umowa o naukę - prosimy o wydruk umowy w dwóch egzemplarzach (jeśli kandydat pojawi się osobiście w Dziale Rekrutacji, nie musi drukować umowy)
 • Warunkiem przyjęcia kandydata na kierunek wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia jest pozytywny wynik egzaminu maturalnego, rozmowa kwalifikacyjne oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego w toku nauki w szkole średniej wyrażone oceną z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Uwaga: wzory dokumentów do pobrania ze strony internetowej Uczelni.

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów bierze udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Łódzka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie