Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

uczelnia publiczna, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 114/118, (+44) 732 74 18 , rekrutacja@apt.edu.pl

Progi punktowe - Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Skorzystaj z kalkulatora rekrutacyjnego, aby sprawdzić swoje szanse w naborze.

W minionej rekrutacji progi punktowe na wybranych kierunkach stacjonarnych pierwszego stopnia wynosiły:

Administracja - 20

Bezpieczeństwo narodowe - 21,65

Ekonomia - 20

Filologia angielska - 54

Finanse i rachunkowość - 31,8

Historia - 17,55

Logistyka - 35,8

Pedagogika - 30,95

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - 32,5

Pielęgniarstwo - 33

Zarządzanie - 34

Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Lubelska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Tarnowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie