Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź
(+42) 631 58 00, 800 080 888
rekrutacja@ahe.lodz.pl
www.ahe.lodz.pl
8.53
0.02%
690
głosów

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada status szkoły wyższej od 1993 roku (wpis do rejestru MEN pod nr 30 w dniu 5.10.1993), jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce, oferującą studentom szerokie spektrum kierunków i specjalizacji.

Uczelnia posiada uprawnienia do 20 kierunków, w ramach których oferuje studentom kilkadziesiąt specjalności, stale aktualizowanych pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy.

Humanistom uczelnia oferuje studia na pedagogice, filologii obcej, filologii polskiej, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, politologii, administracji. Młodzież uzdolniona artystycznie może rozwijać swoje pasje na takich kierunkach, jak: kulturoznawstwo, grafika i taniec. Ofertę uzupełniają transport i pielęgniarstwo.

W roku akademickim 2016/2017 uczelnia uruchomiła nowe kierunki I stopnia: ekonomię, psychologię, turystykę i rekreację bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie i informatykę.

A w roku akademickim 2017/2018 w ofercie pojawił się nowy kierunek prawo - jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej, niestacjonarnej i niestacjonarnej z wykorzystanie e-learningu

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze i specjalistycznym pracowniom uczelnia daje studentom nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, przekazywanej przez najbardziej cenioną kadrę profesorską, ale także tak ważnych na rynku pracy umiejętności praktycznych pod okiem ekspertów z rynku pracy.

Najwyższa jakość kształcenia

Tym, co wyróżnia Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na tle innych uczelni, jest podmiotowe podejście do każdego studenta oraz rozwijanie w nim umiejętności twórczego rozwiązywania stawianych przed nim zadań i problemów.

Nasi studenci i wykładowcy mają do dyspozycji m.in. kilkadziesiąt świetnie wyposażonych sal wykładowych, laboratoria komputerowe i multimedialne, studio radiowo-telewizyjne Arterion, pracownie naukowe i galerie wystawowe ze słynnym w Pol­sce Patio, stołówkę, a także bibliotekę o wolnym dostępie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, jakie przed wszystkimi uczelniami stawia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi realizuje proces przygotowania nowych programów studiów zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Efektem studiów jest nie tylko zdobyta wiedza, ale także nabycie umiejętności. Uczelnia m.in. dba o to, aby jej absolwent umiał uczyć się przez całe życie, pracować w zespole czy skutecznie komunikować się w grupie. Ważne jest uzyskanie kompetencji personalnych i społecznych. Powyższe cele przyświecają działalności Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, która od początku istnienia rozwija innowacyjne techniki i metody dydaktyczne.


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jest uczelnią nowoczesnych technologii. Wszystkie kierunki studiów można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, jak i ON-LINE.

Studia przez Internet dają możliwość zdobywania wiedzy każdemu, kto ma dostęp do komputera podłączonego do Internetu. Po zalogowaniu się do systemu student może korzystać z biblioteki cyfrowej, podręczników, zbiorów zadań i ćwiczeń multimedialnych.

Unikalność szkoły to także jej siedziba – zachowane fragmenty fabrycznych ścian tworzą niepowtarzalny industrialny klimat. W odnowionych XIX-wiecznych budynkach z czerwonej cegły odbywają się przeróżne imprezy biznesowe i kulturalne. Uczelnia pełni rolę mecenasa kultury, skupiającego wokół siebie ludzi zaangażowanych w życie kulturalne Łodzi.

Studiuj krócej w AHE

Pracujesz? Masz doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie? Jeśli tak, to możesz studiować krócej!

Wszystko dzięki procedurze potwierdzenia efektów kształcenia. Pozwala ona, aby osoby, która wyrażają chęć studiowania oraz posiadają odpowiednio udokumentowane doświadczenie zawodowe, np. certyfikaty, dyplomy, były zwolnione z części przedmiotów.

Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podnieść swoje wykształcenie w krótszym czasie.

Artykuły dotyczące uczelni

Studiuj za darmo w AHE i zostań pedagogiem
Studiuj za darmo w AHE i zostań pedagogiem
Bezpłatne studia licencjackie na kierunku PEDAGOGIKA oferuje Filia w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej. Szczegóły poniżej.
Bezpłatne studia na AHE w Łodzi
Bezpłatne studia na AHE w Łodzi
AHE w Łodzi oferuje bezpłatne studia na atrakcyjnych kierunkach studiów. Rekrutacja potrwa do 10 lutego 2020 r. Więcej na temat studiów w ramach proje...
Dzień otwarty kierunku taniec w AHE
Dzień otwarty kierunku taniec w AHE
Interesuje Cię taniec? Planujesz studia związane z tańcem? Odwiedź 19 marca łódzką Akademię Humanistyczno - Ekonomiczną i poznaj bliżej zagadnienia zw...
AHE Filia w Jaśle zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową
AHE Filia w Jaśle zaprasza na Ogólnopolską Konfere...
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa AHE, Filia w Jaśle poświęcona będzie zagadnieniom pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontek...
AHE w Łodzi w piątce najpopularniejszych uczelni niepublicznych
AHE w Łodzi w piątce najpopularniejszych uczelni n...
Duże powody do zadowolenia ma Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Uczelnia ta znalazła się w piątce najpopularniejszych szkół wyższych niepubl...
Pedagogika POZYTYWNA na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Pedagogika POZYTYWNA na Akademii Humanistyczno-Eko...
AHE w Łodzi zaprasza na do dyskusji w obszarze pedagogiki pozytywnej opartej na zasobach, mocnych stronach, zdolnościach, dobrych relacjach z ludźmi i...
7 kierunków Akademii z certyfikatem „Studia z Przyszłością”
7 kierunków Akademii z certyfikatem „Studia z Przy...
Certyfikaty „Studia z Przyszłością” to kolejny przykład na to, że studia w AHE realizowane są wedle najwyższych standardów edukacyjnych, są nowoczesne...
AHE w Łodzi jedną z najpopularniejszych uczelni w Polsce
AHE w Łodzi jedną z najpopularniejszych uczelni w ...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ma powody do dumy. Wg raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2017 r. to właśnie AHE była najcz...
Studiuj Politologię za darmo w AHE
Studiuj Politologię za darmo w AHE
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi realizuje "Międzynarodowy Program Kształcenia - Political Science", w ramach którego możecie zdobyć tytuł m...
AHE z Łodzi zaprasza na Zimowy Survival
AHE z Łodzi zaprasza na Zimowy Survival
Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej działająca przy kierunki Pedagogika Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zaprasza do udziału w Edukacyj...
Drzwi Otwarte w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Drzwi Otwarte w Akademii Humanistyczno-Ekonomiczne...
Zapraszamy na Drzwi Otwarte w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w dniach od 21 do 23 września. W programie znalazły się m.in. wycieczka do z...
Poznaj opinie o Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej
Poznaj opinie o Akademii Humanistyczno - Ekonomicz...
Obowiązujący obecnie model kształcenia w AHE polega na zmianie tradycyjnej relacji wykładowcy ze studentem. Wykładowca staje się coachem, pracującym z...

Lokalizacja

 • Politechnika Gdańska
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni