Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/7GVjMxKgGNa7CmvDHAuoFybO5cBku9TM.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Gqr5OTMuPueKRenuYRmySr6C1ce_ySfo.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/vmxQItGcOBkWLPKMRWPpnDTAXI8whdeW.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/EPHzalUBsbBQlbzqtEqCMerAdk-sd4U1.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/KOdUo6cA5vyMWxisYptbBlh_09B1nEm4.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Rj5s7IvsBg1CE61FMBCnx4d15NHqGswg.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4yvGtlxf4gzBeB_2UDEQm3Ijj6tOSSf3.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/AFe_K_Da2QKOGm68M6rdbYGUAQ1FhFMM.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Qi0H38OS2KX7K4XyZr1zIbedEQuGix4G.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/CohCKlw8570bBnm53hmDUkJC6XQzMuEi.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4WkMUQ42eo9A6GoxiplWV1pi9klut80y.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź
(+42) 42 29 95 500
rekrutacja@ahe.lodz.pl
www.ahe.lodz.pl
7.68
-0.08%
829
głosów

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada status szkoły wyższej od 1993 roku, jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce, oferującą studentom szerokie spektrum kierunków i specjalności. Według rankingu z 2021 roku, jaki sporządziło Ministerstwo Edukacji i Nauki, AHE w Łodzi jest 5. najchętniej wybieraną uczelnią niepubliczną w Polsce.

Akademia posiada uprawnienia do kształcenia na 24 kierunkach, w ramach których oferuje studentom kilkadziesiąt specjalności, stale aktualizowanych pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy.

Humanistom uczelnia oferuje studia na psychologii, pedagogice, filologii obcej, filologii polskiej, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, politologii, prawie oraz administracji. Młodzież uzdolniona artystycznie może rozwijać swoje pasje na takich kierunkach, jak: grafika, kulturoznawstwo i taniec. Umysły ścisłe swoją ścieżkę kariery mogą zacząć na AHE, studiując bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ekonomię. Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oferuje: kosmetologię i pielęgniarstwo. W ofercie znajdują się również kierunki inżynierskie, takie jak: informatyka, mechanika i budowa maszyn oraz transport.

Najwyższa jakość kształcenia

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze i specjalistycznym pracowniom uczelnia daje studentom nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, przekazywanej przez najbardziej cenioną kadrę, ale też tak ważne na rynku pracy umiejętności praktyczne. Studenci odbywają praktyki u partnerów technologicznych, m.in. Digital Workforce, Arvato Supply Chain Solutions, Hotel Vienna House Andel’s Lodz, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.

Tym, co wyróżnia Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na tle innych uczelni, jest podmiotowe podejście do każdego studenta oraz rozwijanie w nim umiejętności twórczego rozwiązywania stawianych przed nim problemów.

Nasi studenci i wykładowcy mają do dyspozycji m.in. kilkadziesiąt świetnie wyposażonych sal wykładowych, laboratoria komputerowe i multimedialne, studio radiowo-telewizyjne Arterion, pracownie naukowe i galerie wystawowe, a także bibliotekę z wolnym dostępem.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jest uczelnią nowoczesnych technologii. Wszystkie kierunki studiów można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, jak i ON-LINE.

Studia przez Internet dają możliwość zdobywania wiedzy każdemu, kto ma dostęp do komputera podłączonego do internetu. Po zalogowaniu się do systemu student może korzystać z biblioteki cyfrowej, podręczników, zbiorów zadań i ćwiczeń multimedialnych.


Wyjątkowy klimat

Unikalność szkoły to także jej siedziba – zachowane fragmenty fabrycznych ścian tworzą niepowtarzalny industrialny klimat. W odnowionych XIX-wiecznych budynkach z czerwonej cegły odbywają się przeróżne imprezy biznesowe i kulturalne.

Studiuj krócej w AHE

Pracujesz? Masz doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie? Jeśli tak, to możesz studiować krócej!

Wszystko dzięki procedurze potwierdzenia efektów kształcenia. Pozwala ona, aby osoby, która wyrażają chęć studiowania oraz posiadają odpowiednio udokumentowane doświadczenie zawodowe, np. certyfikaty, dyplomy, były zwolnione z części przedmiotów.

Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podnieść swoje wykształcenie w krótszym czasie.

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie