Akademia Mazowiecka w Płocku

uczelnia publiczna, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, (+24) 366 54 01, mazowiecka@mazowiecka.edu.pl

Progi punktowe - Akademia Mazowiecka w Płocku

Rekrutacja do AM w Płocku - etapy:

Zarejestruj się na stronie Internetowa Rejestracja Kandydatów w terminie od 20 czerwca do 15 lipca oraz:

 • Pobierz skierowanie na badania lekarskie
 • Przygotuj do zamieszczenia swoją aktualną fotografię w wersji cyfrowej, zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. System poprowadzi Cię krok po kroku.
 • Wydrukuj formularz.
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualne konto studenta wygenerowane przez system IRK.
 • Przygotuj dokumenty zgodnie z wykazem i złóż w siedzibie Uczelni (dokumenty należy wrzucić do specjalnie przygotowanej urny) lub prześlij pocztą.
 • Informacje dotyczące Twojego statusu na kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego otrzymasz za pomocą indywidualnego konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK.

Uczelnia nie wskazuje progów punktowych.

Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Coventry University Wrocław
 • Politechnika Częstochowska
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie