Jakiego kierunku studiów szukasz?

Human rights and genocide studies

Human Rights and Genocide Studies to w dosłownym tłumaczeniu studia o prawach człowieka i ludobójstwie.

Kierunek powstał w związku z rosnącym zainteresowaniem naukowym w zakresie praw człowieka oraz kwestią ludobójstwa, a raczej problemem z powstrzymaniem go. Program studiów jest interdyscyplinarny i prowadzony w języku angielskim w czterech uczelniach na Europie: Collegium Civitas w Warszawie, Uniwersytecie Europejskim w Niemczech, Kingston University w Wielkiej Brytani i Siena University we Włoszech.

Pierwszy semestr studiów studenci spędzają na Kingston University lub na Uniwersytecie Europejskim. Drugi realizują na wybranej uczelni z wyjątkiem tej, na której studiowali w poprzednim półroczu. W kolejnym semestrze studenci piszą pracę dyplomową pod opieką profesora z wybranej uczelni.

Podczas studiów badane są takie zagadnienia jak: ramy prawne i instytucjonalne praw człowieka, ludobójstwo i masowa przemoc, metody badań na prawami człowieka i ludobójstwem, zapobieganie ludobójstwa, holocaust, konflikty międzynarodowe, pertraktacje pokojowe, przestępstwa wojenne, techniki negocjacyjne, współczesny nacjonalizm, prawo karne, prawa mniejszości. Uczelnie zapewniają staż dla wszystkich studentów w krajowych i międzynarodowych agencjach i organizacjach.

Perspektywy pracy po Human Rights and Genocide Studies

Po ukończeniu tego kierunku absolwent może się starać o pracę w administracji państwowej jak i w instytucjach pozarządowych w kraju i za granicą. Możne również ubiegać się o przedłużenie współpracy z instytucją, w której odbywał się staż (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Żydowski Instytut Historyczny, Kancelaria Senatu RP, Biuro Trybunału Konstytucyjnego RP, Polska Akcja Humanitarna, Transparency International).

Dla kogo studia na kierunku human rights and genocide studies

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku human rights and genocide studies

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku human rights and genocide studies

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku human rights and genocide studies

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku human rights and genocide studies

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku human rights and genocide studies

Jakie uczelnie oferują kierunek human rights and genocide studies

W których miastach można studiować kierunek human rights and genocide studies

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu