Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kognitywistyka i komunikacja

Kognitywistyka i komunikacja to studia z dziedziny nauk humanistycznych. Kierunek jest sprofilowaną wersją kognitywistyki w jej najnowszej fazie rozwojowej, w której bada się rolę czynników społeczno-kulturowych w działaniu umysłu, poznania i procesów komunikacyjnych.

Program studiów podkreśla rolę filozofii kognitywnej zajmującej się analizą filozoficznych aspektów umysłu, poznania i komunikacji, a także osiągnięć sztucznej inteligencji i badań nad mózgiem.

Studenci kognitywistyki i komunikacji zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w wielu obszarach społeczeństwa informacyjnego. Są to specjalistyczne umiejętności związane ze znajomością najnowszych technologii informatycznych oraz narzędzi logiczno-analitycznych, a także kompetencje społeczne: komunikacyjne, psychologiczne, językowe i medialne.

Dla kogo studia na kierunku kognitywistyka i komunikacja

Kognitywistyka i komunikacja to studia dla osób, dla których interesuje wszechstronna wiedza, sprawne komunikowanie, umiejętność kształtowania postaw i przekonań oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych.

Program kształcenia na kierunku kognitywistyka i komunikacja

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • sztuczna inteligencja
 • komputerowa analiza testu
 • systemy inteligentne
 • semiotyka kognitywna
 • logika formalna
 • teoria mnogości
 • argumentacja i retoryka
 • komunikacja społeczna
 • komunikacja międzykulturowa
 • teoria informacji i komunikacja
 • społeczeństwo sieciowe
 • społeczeństwo informacyjne
 • neurosocjologia
 • psychologia procesów poznawczych psychologia komunikacji
 • bioetyka i neuroetyka
 • umysł w kulturach świata.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kognitywistyka i komunikacja

Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku kognitywistyka i komunikacja

Absolwent kognitywistyki i komunikacji będzie znajdował zatrudnienie|:

 • w firmach informatycznych (w rozwiązywaniu problemów dostosowania technologii elektronicznej do potrzeb, umiejętności i możliwości użytkowników tych technologii),
 • w firmach reklamowych, doradczych i marketingowych (jako specjalista z zakresu komunikacji społecznej, w tym komunikacji elektronicznej),
 • jako pracownik odpowiedzialny za komunikację z interesariuszami (kreowanie wizerunku firmy, przygotowanie ofert, komunikatów promocyjnych i reklamowych),
 • jako doradca w zakresie rozwoju zdolności poznawczych w obszarze szeroko rozumianej działalności dydaktycznej i wychowawczej,
 • jako specjalista komunikacji społecznej w szeroko rozumianej działalności społecznej i kulturalnej,
 • w ośrodkach przetwarzania danych
 • w ośrodkach masowego przekazu,
 • w administracji publicznej,
 • jako analityk rynku i badacz nowych trendów konsumenckich (coolhunters),
 • w dziennikarstwie (m.in. w dziennikarstwie naukowym).

Opinie o kierunku kognitywistyka i komunikacja

Kierunki pokrewne do kierunku kognitywistyka i komunikacja

Jakie uczelnie oferują kierunek kognitywistyka i komunikacja

W których miastach można studiować kierunek kognitywistyka i komunikacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie