Szczegółowy opis uczelni

Studia w GWSP

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest Uczelnią o profilu praktycznym kształcącą w zakresie nauk ekonomicznych, w dziedzinie sztuki i w dyscyplinie nauki o zdrowiu. W Uczelni realizowane są studia pierwszego stopnia potwierdzające wykształcenie wyższe oraz dające tytuł zawodowy licencjata. Oferta Uczelni zawiera także studia podyplomowe i inne formy kształcenia.

Kształcenie praktyczne jest realizowane z udziałem praktyków - profesjonalistów z uwzględnieniem oczekiwań przedsiębiorców oraz przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia. Kształcenie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli zawiera:

  • programy studiów otwierające nowe perspektywy i ścieżki kariery zawodowej,
  • prowadzenie zajęć w małych grupach realizujących prace studialno-analityczne oraz indywidualne i zespołowe projekty rozwojowe,
  • spotkania i zajęcia dla studentów prowadzone przez przedstawicieli lokalnych i regionalnych firm i instytucji,
  • zajęcia terenowe i wyjazdy studyjne realizowane w różnych obiektach i sceneriach,
  • praktyki zawodowe zapewniające realizację prac dyplomowych o wysokiej użyteczności praktycznej, ułatwiające awans zawodowy lub pozyskanie nowego miejsca pracy.

Studia zapewniają wzrost poczucia własnej wartości i kierowania własnym życiem. Wzbogacają profesjonalnie każdego studenta oraz ułatwiają kreowanie i zaspokajanie indywidualnych aspiracji życiowych. W trakcie studiów uczelnia zapewnia budowanie sieci kontaktów zewnętrznych i profilowanie osobowości jako kreatywnych profesjonalistów poszukiwanych przez innowacyjne firmy i instytucje.

Uczelnia funkcjonuje w nowoczesnym kampusie zapewniającym studiowanie w jednym miejscu. Posiada infrastrukturę, wyposażenie oraz procedury i programy odpowiadające współczesnym standardom i zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Kampus uczelni posiada własny, duży parking oraz urządzony mini-park jako przestrzeń rekreacyjną i edukacyjną. Uczelnia jest dobrze skomunikowana z otoczeniem poprzez liczne połączenia autobusowe, tramwajowe i kolejowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu. Łatwy dojazd własnym samochodem zapewnia Drogowa Trasa Średnicowa i autostrada A4.

Kierunki i specjalności
Rekrutacja na studia

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty

Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie ma egzaminów wstępnych, nie bierzemy także pod uwagę przedmiotów zdawanych na maturze.

O przyjęciu kandydat zostaje powiadomiony listownie.

Zapraszamy na stronę poświęconą E-rekrutacji na studia

Wymagane dokumenty:

  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych,
  • Kserokopia aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska), zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia).

Należy także zarejestrować się w naszym systemie elektronicznej rekrutacji i wypełnić tam formularz zgłoszeniowy.

Maturzysto, nie zwlekaj, zarejestruj się i złóż dokumenty jeszcze przed otrzymaniem świadectwa dojrzałości!

Studia podyplomowe
Skontaktuj się z nami

Biuro Rekrutacji

Racławicka 23, Chorzów
budynek A, pokój 204 (I piętro)

tel: 32 349 48 03
e-mail: rekrutacja@gwsp.edu.pl


Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 - 13.00 (tylko czerwiec - wrzesień)

Dokumenty przyjmowane są w godzinach od 8.00 do 15.00

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.
W GWSP trwa rekrutacja zimowa. Zapisy do 28 lutego.

W GWSP trwa rekrutacja zimowa. Zapisy do 28 l...

Kandydaci na studia chcący podjąć naukę w GWSP wybrać mogą jeden z trzech kierunków oferowanych przez uczelnię: Gry i grafika…
​Rekrutacja w GWSP trwa. Studia licencjackie za jedyne 219 zł!

​Rekrutacja w GWSP trwa. Studia licencjackie...

Rekrutacja na studia I stopnia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie trwa. Oferta uczelni na rok…
GWSP Chorzów zaprasza na przegląd gier planszowych

GWSP Chorzów zaprasza na przegląd gier plansz...

Górnośląska Wyższa Sz­koła Przed­siębior­czości im. Ka­ro­la Go­du­li w Chorzowie zaprasza na przegląd gier planszowych, który odbędzie się 18 czewca w…
Podyplomowa joga i samorozwój psycho - fizyczny w GWSP w Chorzowie

Podyplomowa joga i samorozwój psycho - fizycz...

Joga w profilaktyce i terapii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie to ciekawa propozycja zjęć dla…
Modne - studiowanie na GWSP

Modne - studiowanie na GWSP

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie w swojej ofercie postanowiła zaproponować nowoczesne, modne kierunki, których tendencja rozwojowa…
GWSP Chorzów zaprasza na kurs apiterapii

GWSP Chorzów zaprasza na kurs apiterapii

GWSP Chorzów postanowiło stworzyć kurs apiterapii. Dowiesz się czym jest apiterapia, profilaktyka i leczenie za pomocą produktów wytwarzanych przez pszczoły.…
Postaw na twórcze studiowanie w GWSP Chorzów

Postaw na twórcze studiowanie w GWSP Chorzów

Propozycja studiów z arteterapii w GWSP Chorzów jest wyjątkowa ze względu na autorskie programy przygotowane przez prowadzących, prof. Wisława Karolaka,…
Zdrowie pisane Naturoterapią w GWSP

Zdrowie pisane Naturoterapią w GWSP

GWSP Chorzów to uczelnia, która zgodnie ze swoim hasłem uczy „z przyjemnością”, czyli z pasją, chęcią i zamiłowaniem do danej…
GWSP w Chorzowie zaprasza na atrakcyjne kursy

GWSP w Chorzowie zaprasza na atrakcyjne kursy

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie oferuje udział w atrakcyjnych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników.
Coaching - postaw na rozwój GWSP Chorzów

Coaching - postaw na rozwój GWSP Chorzów

Chcesz zostać coachem? Już teraz każdy może poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności na studiach podyplomowych z coachingu, jakie oferuje Górnośląska…
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie - terapia artystyczna

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości...

Terapia artystyczna którą oferuje Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie to pierwszy w Polsce kierunek zatwierdzonym przez…
Na co komu dziś specjaliści z marketingu?

Na co komu dziś specjaliści z marketingu?

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie wprowadziła do swojej oferty studia z zakresu nowoczesnego marketingu - reklama, sprzedaż, PR.

Lokalizacja