Szczegółowy opis uczelni
Studia w GWSP

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest Uczelnią o profilu praktycznym kształcącą w zakresie nauk ekonomicznych, w dziedzinie sztuki i w dyscyplinie nauki o zdrowiu. W Uczelni realizowane są studia pierwszego stopnia, potwierdzające wykształcenie wyższe oraz dające tytuł zawodowy licencjata. Oferta Uczelni zawiera także studia podyplomowe i inne formy kształcenia.

Stawiamy na kształcenie praktyczne

Program studiów jest realizowany z udziałem praktyków - profesjonalistów z uwzględnieniem oczekiwań przedsiębiorców oraz przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia. Kształcenie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli zawiera:

  • programy studiów otwierające nowe perspektywy i ścieżki kariery zawodowej,
  • prowadzenie zajęć w małych grupach realizujących prace studialno-analityczne oraz indywidualne i zespołowe projekty rozwojowe,
  • spotkania i zajęcia dla studentów prowadzone przez przedstawicieli lokalnych i regionalnych firm i instytucji,
  • zajęcia terenowe i wyjazdy studyjne realizowane w różnych obiektach i sceneriach,
  • praktyki zawodowe zapewniające realizację prac dyplomowych o wysokiej użyteczności praktycznej, ułatwiające awans zawodowy lub pozyskanie nowego miejsca pracy.

Studia zapewniają wzrost poczucia własnej wartości i kierowania własnym życiem. Wzbogacają profesjonalnie każdego studenta oraz ułatwiają kreowanie i zaspokajanie indywidualnych aspiracji życiowych. W trakcie studiów uczelnia zapewnia budowanie sieci kontaktów zewnętrznych i profilowanie osobowości jako kreatywnych profesjonalistów poszukiwanych przez innowacyjne firmy i instytucje.

Nowoczesny kampus uczelniany

Uczelnia funkcjonuje w nowoczesnym kampusie zapewniającym studiowanie w jednym miejscu. Posiada infrastrukturę, wyposażenie oraz procedury i programy odpowiadające współczesnym standardom i zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Kampus uczelni posiada własny, duży parking oraz urządzony mini-park jako przestrzeń rekreacyjną i edukacyjną. Uczelnia jest dobrze skomunikowana z otoczeniem poprzez liczne połączenia autobusowe, tramwajowe i kolejowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu. Łatwy dojazd własnym samochodem zapewnia Drogowa Trasa Średnicowa i autostrada A4.

Kierunki i specjalności
Rekrutacja na studia

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty

Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie ma egzaminów wstępnych, nie bierzemy także pod uwagę przedmiotów zdawanych na maturze.

O przyjęciu kandydat zostaje powiadomiony listownie.

Zapraszamy na stronę poświęconą E-rekrutacji na studia


Wymagane dokumenty:

  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych,
  • Kserokopia aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska), zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia).

Należy także zarejestrować się w naszym systemie elektronicznej rekrutacji i wypełnić tam formularz zgłoszeniowy.

Maturzysto, nie zwlekaj, zarejestruj się i złóż dokumenty jeszcze przed otrzymaniem świadectwa dojrzałości!

Studia podyplomowe
Skontaktuj się z nami

Biuro Rekrutacji

Racławicka 23, Chorzów
budynek A, pokój 204 (I piętro)

tel: 32 349 48 03
e-mail: rekrutacja@gwsp.edu.pl


Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 - 13.00 (tylko czerwiec - wrzesień)

Dokumenty przyjmowane są w godzinach od 8.00 do 15.00

Artykuły dotyczące uczelni
Total 12 items.
W GWSP trwa rekrutacja zimowa. Zapisy do 28 lutego.

W GWSP trwa rekrutacja zimowa. Zapisy do 28 l...

Kandydaci na studia chcący podjąć naukę w GWSP wybrać mogą jeden z trzech kierunków oferowanych…
​Rekrutacja w GWSP trwa. Studia licencjackie za jedyne 219 zł!

​Rekrutacja w GWSP trwa. Studia licencjackie...

Rekrutacja na studia I stopnia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie…
GWSP Chorzów zaprasza na przegląd gier planszowych

GWSP Chorzów zaprasza na przegląd gier plansz...

Górnośląska Wyższa Sz­koła Przed­siębior­czości im. Ka­ro­la Go­du­li w Chorzowie zaprasza na przegląd gier planszowych, który…
Podyplomowa joga i samorozwój psycho - fizyczny w GWSP w Chorzowie

Podyplomowa joga i samorozwój psycho - fizycz...

Joga w profilaktyce i terapii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie…
Modne - studiowanie na GWSP

Modne - studiowanie na GWSP

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie w swojej ofercie postanowiła zaproponować nowoczesne,…
GWSP Chorzów zaprasza na kurs apiterapii

GWSP Chorzów zaprasza na kurs apiterapii

GWSP Chorzów postanowiło stworzyć kurs apiterapii. Dowiesz się czym jest apiterapia, profilaktyka i leczenie za…
Postaw na twórcze studiowanie w GWSP Chorzów

Postaw na twórcze studiowanie w GWSP Chorzów

Propozycja studiów z arteterapii w GWSP Chorzów jest wyjątkowa ze względu na autorskie programy przygotowane…
Zdrowie pisane Naturoterapią w GWSP

Zdrowie pisane Naturoterapią w GWSP

GWSP Chorzów to uczelnia, która zgodnie ze swoim hasłem uczy „z przyjemnością”, czyli z pasją,…
GWSP w Chorzowie zaprasza na atrakcyjne kursy

GWSP w Chorzowie zaprasza na atrakcyjne kursy

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie oferuje udział w atrakcyjnych kursach podnoszących…
Coaching - postaw na rozwój GWSP Chorzów

Coaching - postaw na rozwój GWSP Chorzów

Chcesz zostać coachem? Już teraz każdy może poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności na studiach podyplomowych…
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie - terapia artystyczna

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości...

Terapia artystyczna którą oferuje Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie to pierwszy…
Na co komu dziś specjaliści z marketingu?

Na co komu dziś specjaliści z marketingu?

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie wprowadziła do swojej oferty studia z zakresu nowoczesnego marketingu…
Lokalizacja