Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

uczelnia niepubliczna, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 22, (+71) 333 11 02, dziekanat@wab.edu.pl

Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Jak wygląda rekrutacja?

1. Wybierz kierunek studiów

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś jaki kierunek chcesz studiować, sprawdź ofertę na stronie https://wab.edu.pl/oferta-edukacyjna/ Jeśli już wiesz – przejdź do następnego kroku.

2. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym online

3. Dokonaj opłaty administracyjnej 85 zł (szczegółowe informacje znajdziesz po zarejestrowaniu się w systemie online).

Uwaga: Z opłaty administracyjnej zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia WAB ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

4. Złóż dokumenty w Biurze Rekrutacji

Przyjdź do Biura rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • dowód osobisty (będzie potrzebny tylko oryginał do wglądu)
 • wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia – załącznik nr 1 do umowy (do pobrania w systemie online)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu) – kandydaci na studia I stopnia
 • kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu) – kandydaci na studia II stopnia
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikiem nr 2 (do pobrania w systemie online). Prosimy nie wpisywać dat na umowie.
 • kopia dowodu opłaty administracyjnej (jeśli dotyczy)
 • ślubowanie (do pobrania w systemie online)
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim – kopia dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego (oryginał do wglądu)

Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście:

 • upoważnij do tego inną osobę, która będzie miała ze sobą pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty lub
 • prześlij dokumenty Pocztą Polską bądź kurierem na adres Uczelni z dopiskiem „Dokumenty rekrutacyjne” lub
 • prześlij dokumenty za pośrednictwem paczkomatu – Paczkomat WRO08A (nr tel. do nadania paczki: 784 367 758).

WAŻNE! Nie wysyłaj oryginałów dokumentów edukacyjnych. Prześlij kopie poświadczone notarialnie.

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów od razu, złóż te, które już posiadasz. Pozostałe uzupełnisz w dogodnym dla Ciebie terminie. Pamiętaj jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet złożonych dokumentów.

5. Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia

O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w systemie online.

Zobacz film o uczelni


Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Pomorska w Słupsku