Jakiego artykułu szukasz?

Bezpieczeństwo w Krakowie

Ze względu na pojawiające się nowe zagrożenia, rośnie rola systemów bezpieczeństwa w wielu obszarach życia i gospodarki: w środowisku pracy, środowisku naturalnym, relacjach międzypaństwowych, technologii.

Bezpieczeństwo w Krakowie

Studiując kierunki związane z bezpieczeństwem poznacie zasady funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem, procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Nauczycie się rozwiązywać problemy bezpieczeństwa z wykorzystaniem odpowiednich działań i technik operacyjnych.

Bezpieczeństwo w Krakowie – studia

W tym ośrodku akademickim dostępnych jest wiele kierunków oraz specjalności związanych z bezpieczeństwem. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Na wybranych uczelniach można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo narodowe, przykładowe specjalności:

 • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • siły i służby specjalne
 • kryminalistyka
 • organizacja i funkcjonowanie służ publicznych
 • wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

Bezpieczeństwo wewnętrzne, przykładowe specjalności:

 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • detektywistyka
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • poszukiwanie osób zaginionych
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo państwa, przykładowe specjalności:

 • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo militarne
 • edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo zdrowotne

Inżynieria bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w Krakowie - uczelnie

Studia związane z bezpieczeństwem oferują w Krakowie następujące szkoły wyższe:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bezpieczeństwo w Krakowie – rekrutacja

Uczelnie publiczne rekrutują na podstawie wyników z egzaminów maturalnych z określonych przedmiotów. Na uczelniach technicznych punktowane są: matematyka, fizyka, informatyka, również biologia lub chemia.

Na innych uczelniach oprócz wyniku z języka obcego wymagane są punkty z przedmiotu wybranego spośród: filozofia, geografia, historia, matematyka, wos, język polski.

Bezpieczeństwo w Krakowie – praca

Absolwenci powyższych kierunków są specjalistami, których kompetencje i wiedza mogą zostać wykorzystane w:

 • instytucjach publicznych
 • centrach zarządzania kryzysowego
 • administracji
 • biurach detyktywistycznych
 • jednostkach wojskowych
 • firmach zajmujących się ochroną osób i mienia
 • podmiotach zapewniających bezpieczeństwo informatyczne.

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie