Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron” powstała, by kształcić w zakresie szeroko rozumianego porządku oraz bezpieczeństwa w wymiarze społecznym oraz indywidualnym. Naszym celem jest dostarczanie studentom kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą osiągać sukcesy w sektorze bezpieczeństwa publicznego i prywatnego.

Naszą domeną są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie oraz magisterskie). Stawiamy na wszechstronny rozwój studentów, każdemu z nich dostarczając narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Studia prowadzone są zgodnie z nowoczesnym, przystosowanym do otaczających nas realiów programem nauczania, pozwalającym zarówno zgłębić podstawy teoretyczne bezpieczeństwa publicznego – prawne, ekonomiczne, a także psychologiczne, czy też filozoficzne, jak również zdobyć kompetencje przydatne w pracy zawodowej.

Nasi studenci mają szansę uczestniczyć między innymi w zajęciach związanych z antyterroryzmem, prawem międzynarodowym, kryminalistyką i kryminologią, czy też w zajęciach strzeleckich, z zakresu sztuk walk oraz taktyki i technik interwencji. Zapewniamy również szeroki wybór specjalizacji, dostosowanych do zróżnicowanych zainteresowań i potrzeb zawodowych.

Naszym atutem jest również kadra wykładowców. To ludzie z pasją, doświadczeniem w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, bogatą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Ich kreatywność oraz nietuzinkowe sposoby przekazywania wiedzy przekładają się na przyjazną atmosferę oraz wysoką efektywność prowadzonych zajęć.

Decyzją Kapituły Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie została Laureatem Godła Uczelnia Wyższa Roku 2016.

Oferta edukacyjna

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” przygotowuje studentów do pracy w służbach mundurowych, poczynając od policji, wojska, poprzez agencje ochrony, na Biurze Ochrony Rządu i Centralnym Biurze Śledczym kończąc. Dyplom ukończenia studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” znacznie zwiększa szanse na znalezienie pracy w jednostkach administracyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.

Zapraszamy Cię na studia, kierunk - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE.

Do wyboru zarówno studia stacjonarne (od poniedziałku do piątku) jak i studia niestacjonarne (co drugi weekend) – decyzja należy do Ciebie.

Ponadto, jako student Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, otrzymujesz bezpłatną możliwość nauki w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony „Bodyguard”, dzięki której uzyskasz tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia. Masz zatem szansę na zdobycie dwóch tytułów – licencjata i technika, poszerzając w ten sposób swoje kwalifikacje i wzmacniając pozycję na rynku pracy.

Studiuj z profesjonalistami!

Rekrutacja na studia

O przyjęciu na studia I stopnia mogą starać się osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia II stopnia mogą starać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia podyplomowe mogą się starać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich). Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy. Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia podyplomowe może odbywać się na podstawie daty zgłoszenia albo na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń oraz program studiów. W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej, treści i liczbę pytań ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Kandydaci są wcześniej poinformowani o konieczności przygotowania się do rozmowy.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych Wydziałach.

Więcej informacji na stronie www Uczelni

Nasze atuty - warto wiedzieć

Zalety studiowania w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron"

  • Niszowe specjalności, w których poszukiwani są pracownicy
  • Atrakcyjna rata miesięczna wynosząca 380 zł
  • Możliwość płatności w ratach miesięcznych
  • Zgrupowania sportowe
  • Duża baza przedmiotów specjalizacyjnych, m.in.: Terroryzm jako zagrożenie państwa i obywateli, Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
  • Indywidualne podejście do studenta
  • Kadra dydaktyczna składająca się z profesjonalistów, którzy kładą duży nacisk na wiedzę praktyczną
  • Branżowa uczelniana biblioteka
Skontaktuj się z nami

Wyższa Sz­koła Bez­pie­czeństwa Publicz­nego i In­dywidu­al­nego w Krako­wie „Apeiron”

SIEDZIBA UCZELNI

ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
tel. +48 12 422 30 68

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

ul. Słowackiego 41, I piętro, 40-093 Katowice
poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
tel. +48 32 205 13 25

PUNKTY NABOROWE

Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
sobota, 9.00 – 14.00 (1.VI – 30.IX)

Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
sobota, 9.00 – 14.00 (1.VI – 30.IX)

Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja