Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fotografia i multimedia

Fotografia jest czymś więcej niż obrazem, więcej niż techniką, i więcej niż... zdjęciem na Instagram. Fotografia i multimedia to kierunek artystyczny, kształcący w zakresie fotografii oraz dyscyplin pokrewnych.

Zdjęcia, filmy i animacje są dla studentów fotografii i multimediów sposobem wyrażenia siebie i swoich emocji.

Do ich dyspozycji uczelnia oddaje specjalistyczne warsztaty, studio fotograficzno-filmowe, a także laboratorium fotografii analogowej i cyfrowej oraz dźwięku.

Dostępne są też następujące pracownie specjalistyczne:

 • Pracownia Fotografii – Relacje z Przestrzenią
 • Pracownia Obrazowania Fotograficznego
 • Pracownia Dokumentu Fotograficznego
 • Pracownia Fotografii i Działań Multimedialnych
 • Pracownia Multimediów
 • Pracownia Audiosfery.

Dla kogo studia na kierunku fotografia i multimedia

To kierunek odpowiedni dla osób wrażliwych, z artystyczną duszą i umiejętnością dostrzegania tego, co pozornie niewidoczne.

Program kształcenia na kierunku fotografia i multimedia

Przykładowe przedmioty na studiach z Fotografii i multimediów to:

 • historia sztuki
 • promocja sztuki
 • aktualia sztuki
 • fotografia elementarna
 • techniki wystawiennicze
 • klasyczne / cyfrowe techniki rejestracji obrazu
 • fotografia studyjna
 • inscenizacja fotograficzna
 • reportaż i podstawy dokumentu fotograficznego
 • działania multimedialne
 • klasyczne tematy fotografii
 • rysunek koncepcyjny
 • kompozycja
 • plener
 • historia fotografii
 • sztuka nowych mediów
 • obrazy w mediach społecznych
 • ekspresja plastyczna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku fotografia i multimedia

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, oprócz zdanego egzaminu wstępnego, jest dostarczenie świadectwa dojrzałości.

Jednak, co istotne, wyniki matury znajdujące się na świadectwie dojrzałości nie są brane pod uwagę. Jedynym kryterium przyjęcia na studia z fotografii i multimediów jest wynik egzaminu wstępnego.

Na egzamin składają się dwa etapy: przegląd dotychczasowych prac kandydata (przynajmniej 15 różnorodnych prac fotograficznych) oraz realizacja i prezentacja zadania egzaminacyjnego.

Perspektywy pracy po kierunku fotografia i multimedia

Absolwent kierunku fotografia i multimedia jest przygotowany do prowadzenia profesjonalnej działalności zawodowej oraz artystycznej. Może także podjąć pracę w sektorze kultury, na przykład w charakterze kuratora i animatora działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Opinie o kierunku fotografia i multimedia

Kierunki pokrewne do kierunku fotografia i multimedia

Jakie uczelnie oferują kierunek fotografia i multimedia

W których miastach można studiować kierunek fotografia i multimedia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie