Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fotografia i multimedia

Fotografia jest czymś więcej niż obrazem, więcej niż techniką, i więcej niż... zdjęciem na Instagram. Fotografia i multimedia to kierunek artystyczny, kształcący w zakresie fotografii oraz dyscyplin pokrewnych.

Zdjęcia, filmy i animacje są dla studentów fotografii i multimediów sposobem wyrażenia siebie i swoich emocji.

Do ich dyspozycji uczelnia oddaje specjalistyczne warsztaty, studio fotograficzno-filmowe, a także laboratorium fotografii analogowej i cyfrowej oraz dźwięku.

Dostępne są też następujące pracownie specjalistyczne:

 • Pracownia Fotografii – Relacje z Przestrzenią
 • Pracownia Obrazowania Fotograficznego
 • Pracownia Dokumentu Fotograficznego
 • Pracownia Fotografii i Działań Multimedialnych
 • Pracownia Multimediów
 • Pracownia Audiosfery.

Dla kogo studia na kierunku fotografia i multimedia

To kierunek odpowiedni dla osób wrażliwych, z artystyczną duszą i umiejętnością dostrzegania tego, co pozornie niewidoczne.

Program kształcenia na kierunku fotografia i multimedia

Przykładowe przedmioty na studiach z Fotografii i multimediów to:

 • historia sztuki
 • promocja sztuki
 • aktualia sztuki
 • fotografia elementarna
 • techniki wystawiennicze
 • klasyczne / cyfrowe techniki rejestracji obrazu
 • fotografia studyjna
 • inscenizacja fotograficzna
 • reportaż i podstawy dokumentu fotograficznego
 • działania multimedialne
 • klasyczne tematy fotografii
 • rysunek koncepcyjny
 • kompozycja
 • plener
 • historia fotografii
 • sztuka nowych mediów
 • obrazy w mediach społecznych
 • ekspresja plastyczna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku fotografia i multimedia

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, oprócz zdanego egzaminu wstępnego, jest dostarczenie świadectwa dojrzałości.

Jednak, co istotne, wyniki matury znajdujące się na świadectwie dojrzałości nie są brane pod uwagę. Jedynym kryterium przyjęcia na studia z fotografii i multimediów jest wynik egzaminu wstępnego.

Na egzamin składają się dwa etapy: przegląd dotychczasowych prac kandydata (przynajmniej 15 różnorodnych prac fotograficznych) oraz realizacja i prezentacja zadania egzaminacyjnego.

Perspektywy pracy po kierunku fotografia i multimedia

Absolwent kierunku fotografia i multimedia jest przygotowany do prowadzenia profesjonalnej działalności zawodowej oraz artystycznej. Może także podjąć pracę w sektorze kultury, na przykład w charakterze kuratora i animatora działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Opinie o kierunku fotografia i multimedia

Kierunki pokrewne do kierunku fotografia i multimedia

Jakie uczelnie oferują kierunek fotografia i multimedia

W których miastach można studiować kierunek fotografia i multimedia

Komentarze (1)

Maja
Jeśli też jesteś z 8 klasy i myślisz o tym kierunku to polecam. zostanę animatorką w pszyszłości!
26.06.2022

Zobacz również

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza