Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lingwistyka stosowana w Bydgoszczy

Studia na lingwistyce pozwalają na dogłębne poznanie więcej niż jednego języka obcego. Interesująca oferta w tym zakresie dostępna jest w Bydgoszczy. Dowiedz się, jakie kierunki lingwistyczne można tu studiować, jak przebiega rekrutacja, gdzie pracują absolwenci.
lingwistyka stosowana w Bydgoszczy

Lingwistyka stosowana - studia

W tym ośrodku akademickim kandydaci mają do wyboru wiele kierunków lingwistycznych, kładących nacisk na naukę innych języków obcych.

Na studiach pierwszego stopnia dostępne są więc:

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska

Studenci drugiego stopnia mogą wybrać:

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Kształcenie skupia się na nauce poszczególnych języków obcych, poznaniu kultury i literatury krajów odpowiednich obszarów językowych.

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata i magistra.

Czym zajmuje się lingwista?


Lingwistyka stosowana – rekrutacja

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są nieco inne kryteria w odniesieniu do różnych kierunków z grupy studiów lingwistycznych. Uwzględniana jest średnia uzyskana na maturze lub wyniki maturalne z określonych przedmiotów, a konkretnie wybranych języków obcych angielskiego i/lub niemieckiego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Lingwistykę stosowaną realizowaną w innych ośrodkach możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na kierunku Sinologia i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Lingwistyka stosowana – przedmioty na studiach

Program kształcenia jest nieco inny w przypadku różnych kierunków studiów. Przykładowo Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka obejmuje m.in. kursy: praktyczna nauka języka angielskiego (fonetyka, konwersacje, struktury, pisanie, czytanie), praktyczna nauka języka niemieckiego (fonetyka, konwersacje, pisanie z ortografią, gramatyka praktyczna, komunikacja w biznesie, korespondencja handlowa), gramatyka opisowa języka angielskiego i niemieckiego (fonologia, morfologia, składnia, semantyka i pragmatyka), wybrane elementy z kultury niemieckiej/angielskiego obszaru językowego, podstawy translatoryki, historia języka angielskiego z elementami gramatyki historycznej, wybrane zagadnienia językoznawstwa, tłumaczenia tekstów.

Praca po Lingwistyce

Absolwenci zależnie od ukończonego kierunku świetnie posługują się określonymi językami obcymi. Znajdą zatem zatrudnienie m.in. w:

 • firmach, gdzie potrzebna jest perfekcyjna znajomość języków obcych
 • placówkach dyplomatycznych
 • instytucjach kulturalno-oświatowych
 • redakcjach
 • biurach tłumaczeń
 • mediach
 • szkołach (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji)

Zarobki po Lingwistyce

Niewątpliwie doskonała znajomość kilku języków obcych stanowi przewagę na rynku pracy. W szczególności dotyczy to języków mniej popularnych.

Zarobki zależą od miejsca zatrudnienia oraz zajmowanego stanowiska.

Czy warto studiować Lingwistykę?

Znajomość języków obcych jest obecnie niezwykle ważna. Wybór lingwistyki pozwala na dogłębne poznanie dwóch języków obcych, a dostępna na UKW oferta umożliwia studiowanie interesujących, unikatowych nawet par języków.

Większość kursów realizowana jest w języku obcym.


Lingwistyka stosowana – opinie

Studia językowe to dobry wybór dla osób o predyspozycjach do nauki języków obcych, komunikatywnych, otwartych na inne kultury. W oferowanych parach języków obcych najczęściej nie jest wymagana znajomość tego drugiego, nauka może rozpocząć się od podstaw. Wyjątek stanowi lingwistyka rosyjsko-chińska - pierwszy rok poświęcony jest poznaniu obu języków, przedmioty kierunkowe zaczynają się od drugiego roku. Podobnie w przypadku lingwistyki niemiecko-rosyjskiej nauka obu języków zaczyna się od podstaw.

Jakie uczelnie w Bydgoszczy oferują kierunek lingwistyka stosowana

Jakie inne kierunki oferowane są w Bydgoszczy

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
badanie i projektowanie gier bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia skandynawska (skandynawistyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka materiały dla zastosowań medycznych mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
sinologia socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport i logistyka turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku