Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lingwistyka stosowana w Bydgoszczy

Studia na lingwistyce pozwalają na dogłębne poznanie więcej niż jednego języka obcego. Interesująca oferta w tym zakresie dostępna jest w Bydgoszczy. Dowiedz się, jakie kierunki lingwistyczne można tu studiować, jak przebiega rekrutacja, gdzie pracują absolwenci.
lingwistyka stosowana w Bydgoszczy

Lingwistyka stosowana - studia

W tym ośrodku akademickim kandydaci mają do wyboru wiele kierunków lingwistycznych, kładących nacisk na naukę innych języków obcych.

Na studiach pierwszego stopnia dostępne są więc:

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska

Studenci drugiego stopnia mogą wybrać:

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

Kształcenie skupia się na nauce poszczególnych języków obcych, poznaniu kultury i literatury krajów odpowiednich obszarów językowych.

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata i magistra.

Czym zajmuje się lingwista?


Lingwistyka stosowana – rekrutacja

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są nieco inne kryteria w odniesieniu do różnych kierunków z grupy studiów lingwistycznych. Uwzględniana jest średnia uzyskana na maturze lub wyniki maturalne z określonych przedmiotów, a konkretnie wybranych języków obcych angielskiego i/lub niemieckiego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Lingwistykę stosowaną realizowaną w innych ośrodkach możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na kierunku Sinologia i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Lingwistyka stosowana – przedmioty na studiach

Program kształcenia jest nieco inny w przypadku różnych kierunków studiów. Przykładowo Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka obejmuje m.in. kursy: praktyczna nauka języka angielskiego (fonetyka, konwersacje, struktury, pisanie, czytanie), praktyczna nauka języka niemieckiego (fonetyka, konwersacje, pisanie z ortografią, gramatyka praktyczna, komunikacja w biznesie, korespondencja handlowa), gramatyka opisowa języka angielskiego i niemieckiego (fonologia, morfologia, składnia, semantyka i pragmatyka), wybrane elementy z kultury niemieckiej/angielskiego obszaru językowego, podstawy translatoryki, historia języka angielskiego z elementami gramatyki historycznej, wybrane zagadnienia językoznawstwa, tłumaczenia tekstów.

Praca po Lingwistyce

Absolwenci zależnie od ukończonego kierunku świetnie posługują się określonymi językami obcymi. Znajdą zatem zatrudnienie m.in. w:

 • firmach, gdzie potrzebna jest perfekcyjna znajomość języków obcych
 • placówkach dyplomatycznych
 • instytucjach kulturalno-oświatowych
 • redakcjach
 • biurach tłumaczeń
 • mediach
 • szkołach (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji)

Zarobki po Lingwistyce

Niewątpliwie doskonała znajomość kilku języków obcych stanowi przewagę na rynku pracy. W szczególności dotyczy to języków mniej popularnych.

Zarobki zależą od miejsca zatrudnienia oraz zajmowanego stanowiska.

Czy warto studiować Lingwistykę?

Znajomość języków obcych jest obecnie niezwykle ważna. Wybór lingwistyki pozwala na dogłębne poznanie dwóch języków obcych, a dostępna na UKW oferta umożliwia studiowanie interesujących, unikatowych nawet par języków.

Większość kursów realizowana jest w języku obcym.


Lingwistyka stosowana – opinie

Studia językowe to dobry wybór dla osób o predyspozycjach do nauki języków obcych, komunikatywnych, otwartych na inne kultury. W oferowanych parach języków obcych najczęściej nie jest wymagana znajomość tego drugiego, nauka może rozpocząć się od podstaw. Wyjątek stanowi lingwistyka rosyjsko-chińska - pierwszy rok poświęcony jest poznaniu obu języków, przedmioty kierunkowe zaczynają się od drugiego roku. Podobnie w przypadku lingwistyki niemiecko-rosyjskiej nauka obu języków zaczyna się od podstaw.

Jakie uczelnie w Bydgoszczy oferują kierunek lingwistyka stosowana

Jakie inne kierunki oferowane są w Bydgoszczy

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia humanistyka drugiej generacji
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biokompozytów i biomateriałów inżynieria biomedyczna inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
ochrona i zarządzanie środowiskiem ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej przewodnictwo i pilotaż turystyczny psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia WIT w Warszawie