Gdańska Szkoła Wyższa

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/ShRTs11WoT_pfdM-7GNE4e_-RrHHRnXw.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Pu_FkjIc16yQkzN1o1dFKv6_bmzQpG5a.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/tRwK849kf0_y7YgKC0rxaAb5hMMA_XlL.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Uf7wgq9itCf68jK3fHoHJhyZQqeiF-MR.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Oy83dM6Bcu14-ZXtSDTcsEJqSP0GEK_f.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Y6o-Gh9jQIEIOb7mQFc5rrg-Urkm7ttf.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/K0eADUT-qJuachWs1037gh5iD7295ZaJ.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/f7m4Ap6CXLF5LEzq02IZ_Rd8qCyob_sU.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/55r4_YdKMKO6jBtz69gtsGX26z_s4dNi.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Gdańska Szkoła Wyższa
ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
(+58) 305 08 89, 58 305 08 12
rekrutacja@gsw.gda.pl
www.gsw.gda.pl
8.18
-2.17%
46
głosów

Gdańska Szkoła Wyższa

eXpert w naukach inżynierskich i społecznych

ADMINISTRACJA | PRAWNO W BIZNESIE | KRYMINOLOGIA | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Gdańsk | Tczew | Słupsk | Słupsk | Olsztyn| Braniewo

dzienne / zaoczne / e-learningowe
licencjackie / inżynierskie / magisterskie / podyplomowe

Gdańsk, ul. Biskupia 24 B, tel. 58 305 08 12 w. 46, tel. 58 305 08 89 w.31

Tczew, ul. Parkowa 1, tel. 58 53 00 129, 696 023 554
Olsztyn, ul. Jagiellońska 47, tel. 89 533 04 29
Słupsk, ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45
Braniewo, ul. Wiejska 2, tel. 604 051 736, braniewo@gsw.gda.pl

gsw.gda.pl

Historia GSW

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. Do 2011 r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. Gdańska Szkoła Wyższa jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskiwane już od 14 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku". GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci GSW mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, klubach sportowych oraz publikowania artykułów naukowych bądź wyników swoich badań w wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym - nauka na odległość). Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej i przebywającym za granicą. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.

Naszym Studentom zapewniamy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków,
 • dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii,
 • wyjazdy, płatne staże i praktyki z programu Erasmus+
 • rozbudowany system stypendialny,
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW,
 • liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów
 • własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne
 • naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie Reduty Koszarowej z 1828 r.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:

 • studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
 • studia drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
 • studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).
Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i

niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na wydziałach:

Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też w Wydziałach

Zamiejscowych w: Tczewie, Słupsku, Olsztynie i Braniewie. Studia kończą się

uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera

(w zależności od wybranego kierunku studiów).
Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i

Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i

e-learningowym) i kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem

magistra.

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje i uprawnienia w danym zakresie, naukę

można podjąć po studiach I lub II stopnia.

Rekrutacja na studia

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego, drugiego stopnia i studia podyplomowe na wszystkie kierunki. Studia są dostępne w trybie stacjonarnym - dziennym i niestacjonarnym: zaocznym i e-learningowym.

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

 • na semestr zimowy, w okresie od maja do września, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w marcu.

Zasady rekrutacji - kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

Kampus GSW

Uczelnia zlokalizowana jest na Biskupiej Górce , w dzielnicy Gdańsk- Śródmieście. W tym wyjątkowym miejscu zachowały się wspaniałe fortyfikacje, kręte uliczki i stare kamienice. Nowy kampus GSW mieści się w odrestaurowanym budynku zabytkowej reduty koszarowej fragmentarycznie otoczonym zabytkowym murem, (cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków). Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trójskrzydłowym budynku z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, zapewniającym właściwe warunki kształcenia. Sale dydaktyczne mają zróżnicowaną wielkość, dostosowaną do charakteru odbywających się tam zajęć, m.in.: aula, audytorium (dla 210 osób), sale wykładowe (dla 180 osób), średnie sale wykładowe (dla 70 osób), lektoraty, pracownie: informatyki, fizyczna, chemiczna, mechatroniki, termodynamiki, kryminalistyki i medycyny sądowej, biblioteka z czytelnią, bufet, duży bezpłatny parking, punkt ksero. W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.

Jakość nauczania

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą Gdańska Szkoła Wyższa to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Szkoła funkcjonuje na rynku od 17 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych. Oddziały GSW funkcjonują też w innych miastach w regionie - w Tczewie, Kartuzach, Olsztynie i Słupsku. GSW oferuje kształcenie w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak: Administracja, Kryminologia, Prawo w biznesie. Wydział Nauk Inżynierskich oferuje studia na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Każdy zaś z kierunków umożliwia podjęcie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania. Jakość nauczania Gdańskiej Szkoły Wyższej potwierdzają przyznane Uczelni tytuły i certyfikaty: „Jakość Roku”, „Wiarygodna Szkoła”, „Dobra Uczelnia Dobra Praca”. Oznacza to, iż uczelnia działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym

Zobacz film


Lokalizacja