Gdańska Szkoła Wyższa

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/U7TpT2-UxehCa311COnjtTuJ5P-cuAk4.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/QtzGg8a53zdw4xFrhn4WJC4xwiJMtU3W.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/eMSXhVjla-9pbybG3AXNY67-3wk3czyE.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/7UXN5QIzxVNfjE2TdL2JsaUc4Lmg29dl.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/pX2FeYVNzfcQnekGig3fgd3wkt9fDFlp.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Uf7wgq9itCf68jK3fHoHJhyZQqeiF-MR.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/ShRTs11WoT_pfdM-7GNE4e_-RrHHRnXw.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Gdańska Szkoła Wyższa
ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
(+58) 305 08 89, 58 305 08 12
rekrutacja@gsw.gda.pl
www.gsw.gda.pl
7.15
0.47%
82
głosów

Gdańska Szkoła Wyższa

eXpert w naukach inżynierskich i społecznych

ADMINISTRACJA | BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I LOGISTYKA I PRAWNO W BIZNESIE | KRYMINOLOGIA | PEDAGOGIKA I ZARZĄDZANIE I ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Gdańsk | Tczew | Słupsk Olsztyn | Braniewo

dzienne / zaoczne / e-learningowe
licencjackie / inżynierskie / magisterskie / podyplomowe

Gdańsk, ul. Biskupia 24 B, tel. 58 305 08 12 w. 46, tel. 58 305 08 89 w. 31
Tczew, ul. Parkowa 1, tel. 58 53 00 129, 696 023 554
Olsztyn, ul. Jagiellońska 47, tel. 89 533 04 29
Słupsk, ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45
Braniewo, ul. Wiejska 2, tel. 604 051 736

gsw.gda.pl

Historia GSW

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. Do 2011 r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. Gdańska Szkoła Wyższa jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskiwane już od 14 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku". GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci GSW mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, klubach sportowych oraz publikowania artykułów naukowych bądź wyników swoich badań w wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym - nauka na odległość). Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej i przebywającym za granicą. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.

Naszym Studentom zapewniamy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków,
 • dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii,
 • wyjazdy, płatne staże i praktyki z programu Erasmus+
 • rozbudowany system stypendialny,
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW,
 • liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów
 • własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne
 • naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie Reduty Koszarowej z 1828 r.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:

 • studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
 • studia drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
 • studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).
Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na wydziałach: Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też w Wydziałach Zamiejscowych w: Tczewie, Słupsku, Olsztynie i Braniewie. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym) i kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje i uprawnienia w danym zakresie, naukę można podjąć po studiach I lub II stopnia.

Rekrutacja na studia

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego, drugiego stopnia i studia podyplomowe na wszystkie kierunki. Studia są dostępne w trybie stacjonarnym - dziennym i niestacjonarnym: zaocznym i e-learningowym.

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

 • na semestr zimowy, w okresie od maja do września, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w marcu.

Zasady rekrutacji - kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

Kampus GSW

Uczelnia zlokalizowana jest na Biskupiej Górce , w dzielnicy Gdańsk- Śródmieście. W tym wyjątkowym miejscu zachowały się wspaniałe fortyfikacje, kręte uliczki i stare kamienice. Nowy kampus GSW mieści się w odrestaurowanym budynku zabytkowej reduty koszarowej fragmentarycznie otoczonym zabytkowym murem, (cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków). Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trójskrzydłowym budynku z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, zapewniającym właściwe warunki kształcenia. Sale dydaktyczne mają zróżnicowaną wielkość, dostosowaną do charakteru odbywających się tam zajęć, m.in.: aula, audytorium (dla 210 osób), sale wykładowe (dla 180 osób), średnie sale wykładowe (dla 70 osób), lektoraty, pracownie: informatyki, fizyczna, chemiczna, mechatroniki, termodynamiki, kryminalistyki i medycyny sądowej, biblioteka z czytelnią, bufet, duży bezpłatny parking, punkt ksero. W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.

Jakość nauczania

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą Gdańska Szkoła Wyższa to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Szkoła funkcjonuje na rynku od 17 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych. Oddziały GSW funkcjonują też w innych miastach w regionie - w Tczewie, Kartuzach, Olsztynie i Słupsku. GSW oferuje kształcenie w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak: Administracja, Kryminologia, Prawo w biznesie. Wydział Nauk Inżynierskich oferuje studia na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Każdy zaś z kierunków umożliwia podjęcie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania. Jakość nauczania Gdańskiej Szkoły Wyższej potwierdzają przyznane Uczelni tytuły i certyfikaty: „Jakość Roku”, „Wiarygodna Szkoła”, „Dobra Uczelnia Dobra Praca”. Oznacza to, iż uczelnia działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym

Studiuj w GSW


Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Piotrkowska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Śląska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku