Szczegółowy opis uczelni

Poznaj Gdańską Szkołę Wyższą

Gdańska Szkoła Wyższa

eXpert w naukach inżynierskich i społecznych


ADMINISTRACJA | KRYMINOLOGIA | SOCJOLOGIA | PEDAGOGIKA | EKONOMIA |
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | TURYSTYKA I REKREACJA | EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH | ZDROWIE PUBLICZNE | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU | GOSPODARKA PRZESTRZENNA|

Gdańsk | Kartuzy | Tczew | Słupsk | Koszalin | Olsztyn
dzienne / zaoczne / e-learningowe
licencjackie / inżynierskie / magisterskie / podyplomowe / kursy maturalne / kursy językowe

 • Gdańsk, ul. Biskupia 24 B, tel. 58 305 08 12 w. 46 tel 58 305 08 89 w.49
 • Kartuzy, ul. Mściwoja II 24, tel. 58 681 21 80
 • Tczew, ul. Parkowa 1, tel. 58 53 00 129, 696 023 554
 • Olsztyn, ul. Piłsudskiego 61 tel. 89 533 04 29
 • Słupsk, ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45
 • Koszalin, ul. Chałubińskiego 15, tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95

Historia GSW

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. Do 2011 r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. Gdańska Szkoła Wyższa jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskiwane już od 12 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku". GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci GSW mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, klubach sportowych oraz publikowania artykułów naukowych bądź wyników swoich badań w wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym - nauka na odległość). Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej i przebywającym za granicą. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.

Naszym Studentom zapewniamy:

 • miłą i przyjazną atmosferę podczas studiów;
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną;
 • rozwój i nabycie nowych, praktycznych umiejętności w Studenckich Kołach Naukowych;
 • rozbudowany system stypendialny;
 • rozwój poprzez udział w konferencjach naukowych, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych, publikacje naukowe w wydawnictwie uczelnianym;
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
 • naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie Reduty Koszarowej.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:

 • studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
 • studia drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
 • studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na wydziałach: Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też w Wydziałach Zamiejscowych w: Tczewie, Słupsku, Koszalinie i Olsztynie. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym) i kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje i uprawnienia w danym zakresie, naukę można podjąć po studiach I lub II stopnia.

Rekrutacja na studia

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego, drugiego stopnia i studia podyplomowe na wszystkie kierunki. Studia są dostępne w trybie stacjonarnym - dziennym i niestacjonarnym: zaocznym i e-learningowym. Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

 • na semestr zimowy, w okresie od maja do września, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w marcu.

Zasady rekrutacji - kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

Kampus GSW

Uczelnia zlokalizowana jest na Biskupiej Górce , w dzielnicy Gdańsk- Śródmieście. W tym wyjątkowym miejscu zachowały się wspaniałe fortyfikacje, kręte uliczki i stare kamienice. Nowy kampus GSW mieści się w odrestaurowanym budynku zabytkowej reduty koszarowej fragmentarycznie otoczonym zabytkowym murem, (cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków). Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trójskrzydłowym budynku z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, zapewniającym właściwe warunki kształcenia. Sale dydaktyczne mają zróżnicowaną wielkość, dostosowaną do charakteru odbywających się tam zajęć, m.in.: aula, audytorium (dla 210 osób), sale wykładowe (dla 180 osób), średnie sale wykładowe (dla 70 osób), lektoraty, pracownie: informatyki, fizyczna, chemiczna, mechatroniki, termodynamiki, kryminalistyki i medycyny sądowej, biblioteka z czytelnią, bufet, duży bezpłatny parking, punkt ksero.

W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.

Jakość nauczania

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą Gdańska Szkoła Wyższa to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Szkoła funkcjonuje na rynku od 15 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych. Oddziały GSW funkcjonują też w innych miastach w regionie - w Olsztynie, Słupsku, Koszalinie i Tczewie. GSW oferuje kształcenie w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak: Administracja, Ekonomia, Socjologia, Pedagogika, Stosunki Międzynarodowe, Edukacja Artystyczna, Turystyka i Rekreacja, Zdrowie publiczne a także, jako JEDYNA na Pomorzu uczelnia - Kryminologię. Wydział Nauk Inżynierskich też ma bogatą ofertę: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu. Każdy zaś z kierunków umożliwia podjęcie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania.

Jakość nauczania Gdańskiej Szkoły Wyższej potwierdzają przyznane Uczelni tytuły i certyfikaty: „Jakość Roku 2012„ „Wiarygodna Szkoła” 2017/2018 „Dobra Uczelnia Dobra Praca” 2017/2018. Oznacza to, iż uczelnia działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym.


Koła naukowe

W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje wiele kół naukowych, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania, nabywać kompetencje społeczne i uzyskiwać praktyczne umiejętności. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Koła Naukowe związane są z kierunkami i specjalnościami studiów. Poza tym działalność w kołach naukowych umożliwia zdobycie dodatkowych punktów do stypendium naukowego czy też stanowi dodatkowy wpis do suplementu do dyplomu. Wśród Studenckich Kół Naukowych można wymienić:

 • Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sądowej
 • Koło Naukowe Projektów Unijnych
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego „Ius publicum”
 • Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Koło Naukowe Informatyczne
 • Koło Naukowe Socjologiczno-Filozoficzne
 • Koło Naukowe Public relations
 • Koło Naukowe Menadżerskie

E-STUDIA

Gdańska Szkoła Wyższa wprowadza e- STUDIA jako nowy system zdalnego nauczania. Uczelnia chce w ten sposób wesprzeć tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji, korzystając z platformy Moodle organizujemy wykłady e-learningowe dla studentów GSW. Poprzez platformę udostępniane są materiały dydaktyczne uzupełniające przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe. Istotnym elementem działalności e-learningowej w GSW jest zapewnianie studentom wirtualnej obudowy wspomagającej realizację przedmiotów ujętych w programie studiów. System Moodle pozwala m.in. na utworzenie prowadzącemu zajęcia – miejsca w którym publikowane będą elektroniczne materiały edukacyjne dla grupy studentów z danego kierunku oraz wykorzystania wielu innych usług internetowych na potrzeby dydaktyki takich jak: przydzielanie zadań, prowadzenie testów sprawdzających, słowników pojęć itd. Materiały te są podstawą realizacji (m.in. poprzez forum dyskusyjne) wirtualnych zajęć, a aktywność online studentów stanowi, obok tradycyjnego egzaminu, ważny element oceny końcowej z przedmiotu.

Zalety e-STUDIÓW:

 • nauka w dowolnym miejscu (jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu),
 • nauka o dowolnej porze dnia lub nocy (student w znacznym stopniu sam decyduje kiedy się uczy),
 • oszczędność czasu (brak dojazdów do miejsca szkolenia lub nauki; nie trzeba odrywać się od swoich codziennych zajęć),
 • elastyczne tempo nauki (wielokrotny dostęp do materiałów, zadań, testów),
 • większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału,
 • e-learning jest rodzajem kursu indywidualnego, w związku z czym wykładowca nadzoruje naukę każdego studenta z osobna,
 • relacje międzyludzkie są rozwijane zdalnie przy zastosowaniu komunikatorów audio-wideo typu Skype, forów dyskusyjnych, czatów, blogów, poczty elektronicznej, lub innych synchronicznych czy asynchronicznych środków komunikacyjnych,
 • fora dyskusyjne i inne formy elektronicznej komunikacji zdalnej mogą inicjować i zachęcać do kontaktów osobistych i tworzenia grup wzajemnej pomocy.

ERASMUS +

Dzięki wysokiej jakości nauczania Gdańska Szkoła Wyższa nawiązała współpracę z Europejskim Programem Wymiany Studentów Erasmus+, co umożliwia studentom wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy, poznanie innych krajów, ich kultur i języków. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych,„Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Gdańska Szkoła Wyższa w ramach wyjazdów na studia i staży dla Studentów GSW ma podpisane umowy z uczelniami partnerskimi z Chorwacji, Portugalii, Francji, Belgii i Hiszpanii.

DARMOWY KURS Z MATEMATYKI

Bardzo istotną inicjatywą GSW, szczególnie dla osób studiujących kierunki inzynierskie, jest darmowy kurs matematyki, którego celem jest wyrównanie poziomu wiedzy, oraz, w przypadku osób mających przerwę w nauce, odświeżenie i przypomnienie wiadomości nieco zapomnianych - idealne przygotowanie i wprowadzenie do zajęć z przedmiotów ścisłych, które stanowią istotę studiów inżynieryjnych. Kurs ten odbywa się na początku pierwszego semestru.

Oferta edukacyjna

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (6-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

 • administracja biznesowa
 • administracja europejska
 • administracja publiczna
 • administracja zdrowia publicznego
 • bezpieczeństwo baz danych
 • bezpieczeństwo publiczne
 • finanse i rachunkowość

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Kierunek: EKONOMIA
Specjalności:

 • finanse i rachunkowość
 • polityka ludnościowa (demograficzna)
 • zarządzanie
 • projekty unijne

Kierunek: KRYMINOLOGIA
Specjalności:

 • penitencjarna
 • kuratorska
 • kryminalistyka
 • patologie społeczne

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • psychopedagogika z terapią pedagogiczną

Kierunek: SOCJOLOGIA
Specjalności:

 • socjologia administracji
 • socjologia bezpieczeństwa

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:

 • administracja europejska
 • biznes międzynarodowy

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:

 • zarządzanie w turystyce

Kierunek:ZDROWIE PUBLICZNE
Specjalności:

 • dietetyka z promocją zdrowia
 • kosmetologia
 • praca socjalna
 • zdrowie środowiskowe

STUDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

 • inżynieria budownictwa
 • inżynieria ochrony środowiska
 • inżynieria produkcji
 • logistyka i zarządzanie transportem
 • mechatronika

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:

 • gospodarka nieruchomościami
 • urbanistyka

Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Specjalność: inżynieria krajobrazu

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

 • administracja
 • finanse i rachunkowość
 • psychopedagogika pracy
 • zarządzanie
 • zarządzanie projektami unijnymi

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

 • inżynieria zarządzania
 • odnawialne źródła energii
 • systemy mechatroniczne
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie logistyką
 • zarządzanie projektami innowacyjnymi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Atuty GSW

Gdańska Szkoła Wyższa - nasze atuty to:

 • przyjazna atmosfera;
 • wspierający dziekanat i inne jednostki uczelni;
 • wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna z przewagą nauczycieli praktyków;
 • rozbudowany system stypendialny: styp. socjalne, naukowe, dla os. niepełnosprawnych;
 • własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne;
 • dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do nowoczesnych technik i technologii;
 • liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów;
 • e- STUDIA, możliwość studiowania na odległość;
 • Erasmuss+ Europejski Program Wymiany Studentów umożliwia częściowe studiowanie i możliwość odbycia praktyk za granicą;
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
 • darmowy kurs z matematyki.
Studia podyplomowe w GSW

Nauczycielskie i pedagogiczne:

 • Chemia z elementami informatyki
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Fizyka z elementami informatyki
 • Matematyka z elementami informatyki
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym
 • Oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty
Z zakresu zarządzania i inne:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dietetyka
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych
 • Grafika w reklamie
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie antykryzysowe
 • Zarządzanie gamedevelopmentem
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
Skontaktuj się z nami

Gdańska Szkoła Wyższa

ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk

tel. (58) 305 08 89, (58) 305 08 12

gsw@gsw.gda.pl

gsw.gda.pl

 • Biuro Rekrutacji
  pokój 110
  tel. (58) 305 08 89 wew.46, (58) 305 08 12 wew.46, infolinia (58) 305 01 83,
  rekrutacja@gsw.gda.pl
  facebook.com/gdanska.szkola.wyzsza
 • Biuro Karier
  biuro.karier@gsw.gda.pl

Wydziały zamiejscowe:

 • KARTUZY ul. Mściwoja II 24, tel. 58 681 21 80, mail: kartuzy@gsw.gda.pl
 • TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, mail: tczew@ gsw.gda.pl
 • OLSZTYN ul. Piłsudskiego 61 tel. 89 533 04 29, mail: olsztyn@gsw.gda.pl
 • SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, mail: slupsk@ gsw.gda.pl
 • KOSZALIN ul. Chałubińskiego 15 (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego, tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95, mail: koszalin@gsw.gda.pl

ZAPRASZAMY NA STUDIA!

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-3 z 3 rekordów.

Kryminologia w Gdańskiej Szkole Wyższej

Nowym bardzo ciekawym kierunkiem studiów w Gdańskiej Szkole Wyższej jest KRYMINOLOGIA. Studia na nim...

Gdańska Szkoła Wyższa - zarządzanie i inżynieria produkcji

Gdańska Szkoła Wyższa proponuje kandydatom studia inżynierskie na popularnym kierunku zarządzanie i

​Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) - turystyka i rekreacja

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) powstała w 2002 roku. Oprócz turystyki i rekreacji, kształci na kierunka...

Lokalizacja