Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/jUThnf4-VcsvObX2TAcL_f86X1ptpZ80.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/HaL-vs9YDdfxxrYPz6xS1TgGoFU474e6.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/ULN7-z5NEZlFSlsUaWJ9ArZSsnBmS8Sn.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/MWzehWbubuyxvU-DXr7qGCRtQrABQASr.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/IiCoCMnGqSMjqu4dDjvjbX_dUTEc07-1.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/TYh_pZjMpIfj1NzOD98EcLA33NIC52M8.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/vGumnT4ee5sa5W8ZDLse7RQI2-t64xLM.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/HDXCEn9DdACJK_XGvbLUeF48VUBjana6.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/zj2vESTX4oV2aUoIJxQ9Q8_fFfAQDocc.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, 70-952 Szczecin
(+91) 424 32 01
cos@anstwp.pl
www.akademiatwp.pl
5.32
-1.04%
97
głosów

Misją Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów różnych dziedzin życia publicznego, społecznego i politycznego w dziedzinie nauk humanistycznych, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Jesteśmy uczelnią przyjazną studentom oraz naszym współpracownikom, działającą w atmosferze wzajemnego zaufania.

Uczelnia realizuje swą misję poprzez wysoką jakość kształcenia, której towarzyszy działalność naukowo-badawcza. Współdziałamy z ośrodkami akademickimi w Polsce, placówkami edukacyjnymi i instytucjami życia gospodarczego na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.

ANS TWP w Szczecinie zapewnia

Prestiżowy dyplom

  • otrzymasz dyplom ukończenia Akademii Nauk Stosowanych
  • tylko nieliczne uczelnie publiczne uzyskały ten status

Praktyczne wykształcenie

  • przygotujemy Cię do pracy w wybranym zawodzie
  • praktyczne wykształcenie potwierdzają oficjalne badania losów absolwentów

Zapewniamy wykładowców praktyków

  • zdobędziesz wiedzę opartą na prawdziwym doświadczeniu
  • 80% naszych Wykładowców pracuje w zawodzie, którego uczy


Lokalizacja

  • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
  • Akademia Tarnowska
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
  • Politechnika Białostocka
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Powiślańska Szkoła Wyższa
  • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
  • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
  • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
  • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
  • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
  • Uniwersytet Kaliski
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Lubelska Akademia WSEI
  • Akademia Ateneum w Gdańsku
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
  • Collegium Humanum we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  • Collegium Humanum w Szczecinie
  • Uniwersytet w Siedlcach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
  • Collegium Humanum w Poznaniu
  • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
  • Collegium Civitas w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
  • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • Uniwersytet SWPS Katowice
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Akademia Jagiellońska w Toruniu
  • Politechnika Śląska
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
  • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
  • Akademia WIT w Warszawie
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
  • Politechnika Łódzka
  • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
  • Politechnika Częstochowska
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
  • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
  • Gdańska Szkoła Wyższa
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
  • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
  • Collegium Da Vinci w Poznaniu
  • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
  • Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
  • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
  • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
  • Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
  • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
  • Akademia Zamojska
  • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Politechnika Morska w Szczecinie
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
  • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
  • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  • Uniwersytet Gdański
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
  • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
  • Collegium Humanum w Lublinie
  • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
  • Politechnika Lubelska
  • Politechnika Poznańska
  • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • Akademia Pożarnicza w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
  • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
  • Akademia Śląska w Katowicach
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
  • Collegium Humanum w Rzeszowie
  • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Collegium Humanum w Warszawie
  • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki