Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Łodzi

Jeżeli lubisz pracę z ludźmi, jesteś osobą empatyczną, masz dużą cierpliwość do dzieci, potrafisz dawać wsparcie, to z pewnością będziesz dobrym pedagogiem.

​Pedagogika w Łodzi

Pedagogika - studia

Lubisz pracę z ludźmi, łatwo nawiązujesz kontakt, potrafisz dawać wsparcie, pomoc, wzbudzić zaufanie? – zapewne będziesz dobrym pedagogiem.

Pedagogika to studia I stopnia (licencjackie). Wiele uczelni oferuje możliwość kontynuowania nauki na magisterskich studiach II stopnia.

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowana jest w formie jednolitych studiów magisterskich.

Czym zajmuje się pedagog?

Praca pedagoga przede wszystkim kojarzona jest z niesieniem wsparcia dzieciom i młodzieży, pomocą w przezwyciężaniu problemów i niedostosowań edukacyjnych, rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich, edukowaniu w zakresie profilaktyki zagrożeń.

Wielu pedagogów pracuje również z ludźmi dorosłymi czy starszymi. Zajmują się doradztwem zawodowym, rozwojem osobowym, coachingiem, zarządzaniem personelem, treningiem interpersonalnym, mediacjami czy wsparciem osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Studia pedogiczne w Łodzi

Pedagogikę można studiować w Łodzi zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Szkoły wyższe, które w swojej ofercie mają studia na kierunku pedagogika to:

Społeczna Akademia Nauk

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Uniwersytet Łódzki

Pedagogika - specjalizacje

Na kierunku dostępne są bardzo liczne, różnorodne ścieżki kształcenia. Przykładowe z nich to:

 • pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • andragogika z elementami gerontologii
 • opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • trening interpersonalny i mediacje
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • edukacja przez sztukę

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja na UŁ odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, geografia, wos. Dodatkowe punkty można zdobyć za inne przedmioty zdawane na maturze.

Uczelnie niepubliczne najczęściej przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia prawnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty specjalizacyjne na Pedagogice to: teorie zachowań dewiacyjnych, metodyka wychowania resocjalizującego, profilaktyka i terapia uzależnień, podstawy pedagogiki penitencjarnej, diagnozowanie w resocjalizacji, pedagogika społeczna, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, wstęp do polityki społecznej, wprowadzenie do socjografii społeczno-pedagogicznej, podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, przeciwdziałanie przemocy, kształcenie umiejętności diagnostycznych, diagnozowanie potrzeb dziecka i rodziny, podstawy i metody terapii pedagogicznej, koncepcje opieki i pomocy, profilaktyka i terapia uzależnień.

Praca po Pedagogice

Uczelnie proponują bardzo szeroki wachlarz specjalności, co z kolei przekłada się na wiele możliwości zawodowych. Po studiach pedagogicznych można podjąć pracę w:

 • szkole
 • przedszkolu
 • poradni pedagogiczno-psychologicznej
 • świetlicy środowiskowej
 • placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • domach pomocy społecznej dla osób starszych
 • klubach seniora
 • firmach szkoleniowych
 • działach HR
 • instytucjach zajmujących się doradztwem personalnym

i tych miejscach, gdzie nieodzowne są rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wiedza psychologiczno-pedagogiczna.

Ile zarabia pedagog?

Średnia pensja pedagoga to nieco ponad 4000 zł brutto.

Na nieco inne wynagrodzenie mogą liczyć osoby zatrudnione poza instytucjami oświatowymi czy prowadzące własną działalność gospodarczą w zakresie choćby doradztwa, coachingu, prowadzenia treningu personalnego czy szkoleń.

Czy warto studiować Pedagogikę?

Pedagog to niewątpliwie zawód z misją. Wymaga wiele empatii, cierpliwości i odporności. Potrafi jednocześnie dostarczać wiele radości i zadowolenia.

Jak wiele satysfakcji daje praca z dziećmi opowie Wam nauczycielka przedszkolna:

Pedagogika - opinie

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych.

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych.


Powiązane treści

Pedagogika specjalna – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika specjalna – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Poznańska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie