Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Łodzi

Jeżeli lubisz pracę z ludźmi, jesteś osobą empatyczną, masz dużą cierpliwość do dzieci, potrafisz dawać wsparcie, to z pewnością będziesz dobrym pedagogiem.

​Pedagogika w Łodzi

Lubisz pracę z ludźmi, łatwo nawiązujesz kontakt, potrafisz dawać wsparcie, pomoc, wzbudzić zaufanie? – zapewne będziesz dobrym pedagogiem.

Pedagogika to studia I stopnia (licencjackie). Wiele uczelni oferuje możliwość kontynuowania nauki na magisterskich studiach II stopnia.

Co po studiach pedagogicznych?

Uczelnie proponują bardzo szeroki wachlarz specjalności, co z kolei przekłada się na wiele możliwości zawodowych. Po studiach pedagogicznych można podjąć pracę w szkole, przedszkolu, poradni pedagogiczno-psychologicznej, świetlicy środowiskowej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ale też domach pomocy społecznej dla osób starszych, klubach seniora, firmach szkoleniowych, działach HR czy instytucjach zajmujących się doradztwem personalnym i tych miejscach,gdzie nieodzowne są rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wiedza psychologiczno-pedagogiczna.

Gdzie studiować pedagogikę w Łodzi?

Pedagogikę można studiować w Łodzi zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Szkoły wyższe, które w swojej ofercie mają studia na kierunku pedagogika to:

Społeczna Akademia Nauk specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • andragogika z elementami gerontologii.

Studia stacjonarne kosztują 4080 zł, niestacjonarne – 3720 zł.

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, specjalności:

 • opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • trening interpersonalny i mediacje
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Semestr studiów kosztuje 1620 zł.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, specjalności:

 • coaching
 • asystent osoby starszej z elementami andragogiki
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii.

Semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kosztuje 1620 zł.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, specjalności:

 • coaching
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego.

Miesięczne czesne na studiach stacjonarnych wynosi 380 zł, na studiach niestacjonarnych – 350 zł.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
 • edukacja przez sztukę.

Rekrutacja na studia na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, geografia, wos. Dodatkowe punkty można zdobyć za inne przedmioty zdawane na maturze.

Studia niestacjonarne kosztują 3600 zł za rok.

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, specjalności:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagoterapii
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji.

Studia stacjonarne kosztują 4200 zł za rok, niestacjonarne – 3840 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • wychowanie fizyczne i zdrowotne.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 3600 zł, niestacjonarnych – 3840 zł.


Jak wiele satysfakcji daje praca z dziećmi opowie Wam nauczycielka przedszkolna:

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie