Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Łodzi

Jeżeli lubisz pracę z ludźmi, jesteś osobą empatyczną, masz dużą cierpliwość do dzieci, potrafisz dawać wsparcie, to z pewnością będziesz dobrym pedagogiem.

​Pedagogika w Łodzi

Pedagogika - studia

Lubisz pracę z ludźmi, łatwo nawiązujesz kontakt, potrafisz dawać wsparcie, pomoc, wzbudzić zaufanie? – zapewne będziesz dobrym pedagogiem.

Pedagogika to studia I stopnia (licencjackie). Wiele uczelni oferuje możliwość kontynuowania nauki na magisterskich studiach II stopnia.

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowana jest w formie jednolitych studiów magisterskich.

Czym zajmuje się pedagog?

Praca pedagoga przede wszystkim kojarzona jest z niesieniem wsparcia dzieciom i młodzieży, pomocą w przezwyciężaniu problemów i niedostosowań edukacyjnych, rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich, edukowaniu w zakresie profilaktyki zagrożeń.

Wielu pedagogów pracuje również z ludźmi dorosłymi czy starszymi. Zajmują się doradztwem zawodowym, rozwojem osobowym, coachingiem, zarządzaniem personelem, treningiem interpersonalnym, mediacjami czy wsparciem osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Studia pedogiczne w Łodzi

Pedagogikę można studiować w Łodzi zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Szkoły wyższe, które w swojej ofercie mają studia na kierunku pedagogika to:

Społeczna Akademia Nauk

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Uniwersytet Łódzki

Pedagogika - specjalizacje

Na kierunku dostępne są bardzo liczne, różnorodne ścieżki kształcenia. Przykładowe z nich to:

 • pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • andragogika z elementami gerontologii
 • opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • trening interpersonalny i mediacje
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • edukacja przez sztukę

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja na UŁ odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, geografia, wos. Dodatkowe punkty można zdobyć za inne przedmioty zdawane na maturze.

Uczelnie niepubliczne najczęściej przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia prawnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty specjalizacyjne na Pedagogice to: teorie zachowań dewiacyjnych, metodyka wychowania resocjalizującego, profilaktyka i terapia uzależnień, podstawy pedagogiki penitencjarnej, diagnozowanie w resocjalizacji, pedagogika społeczna, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, wstęp do polityki społecznej, wprowadzenie do socjografii społeczno-pedagogicznej, podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, przeciwdziałanie przemocy, kształcenie umiejętności diagnostycznych, diagnozowanie potrzeb dziecka i rodziny, podstawy i metody terapii pedagogicznej, koncepcje opieki i pomocy, profilaktyka i terapia uzależnień.

Praca po Pedagogice

Uczelnie proponują bardzo szeroki wachlarz specjalności, co z kolei przekłada się na wiele możliwości zawodowych. Po studiach pedagogicznych można podjąć pracę w:

 • szkole
 • przedszkolu
 • poradni pedagogiczno-psychologicznej
 • świetlicy środowiskowej
 • placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • domach pomocy społecznej dla osób starszych
 • klubach seniora
 • firmach szkoleniowych
 • działach HR
 • instytucjach zajmujących się doradztwem personalnym

i tych miejscach, gdzie nieodzowne są rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wiedza psychologiczno-pedagogiczna.

Ile zarabia pedagog?

Średnia pensja pedagoga to nieco ponad 4000 zł brutto.

Na nieco inne wynagrodzenie mogą liczyć osoby zatrudnione poza instytucjami oświatowymi czy prowadzące własną działalność gospodarczą w zakresie choćby doradztwa, coachingu, prowadzenia treningu personalnego czy szkoleń.

Czy warto studiować Pedagogikę?

Pedagog to niewątpliwie zawód z misją. Wymaga wiele empatii, cierpliwości i odporności. Potrafi jednocześnie dostarczać wiele radości i zadowolenia.

Jak wiele satysfakcji daje praca z dziećmi opowie Wam nauczycielka przedszkolna:

Pedagogika - opinie

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych.

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych.


Powiązane treści

Pedagogika specjalna – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika specjalna – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Pedagogika – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Coventry University Wrocław
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa