Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo narodowe w Łodzi

Poznaj jeden z kierunków studiów z obszaru bezpieczeństwa, dostępnych w Łodzi. Sprawdź szczegółową ofertę kształcenia – proponowane specjalności, program nauczania. Zobacz, jakie przedmioty maturalne punktowane są w naborze na Bezpieczeństwo narodowe. Dowiedz się, gdzie mogą pracować i ile zarabiają absolwenci kierunku.
bezpieczeństwo narodowe w Łodzi

Bezpieczeństwo narodowe – studia w Łodzi

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa w kontekście ekonomicznym, politycznym, ekologicznym, militarnym, informatycznym i kulturowym. Studenci poznają zagadnienia bezpieczeństwa, rozpatrywanego na poziomie globalnym, państwowym i regionalnym. Zapoznają się z procedurami reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Kierunek realizowany jest w Łodzi na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Czym zajmuje się specjalista ds. bezpieczeństwa narodowego?

Bezpieczeństwo narodowe to bardzo szerokie pojęcie. Zakres obowiązków osoby pracującej w tym obszarze zależeć będzie od miejsca zatrudnienia, zajmowanego stanowiska, przydzielonych zadań. Może to być przykładowo:

 • opracowywanie, ocena i nadzorowanie urządzeń oraz wdrażanie procedur bezpieczeństwa i ochrony osób, mienia i informacji
 • planowanie i koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych
 • ochrona kluczowych zasobów, takich jak energia, surowce naturalne, żywność.
 • zabezpieczenie systemów informatycznych, sieci telekomunikacyjnych i innych kluczowych infrastruktury przed cyberatakami
 • przeciwdziałanie kampaniom dezinformacyjnym, ochrona przed szpiegostwem i kradzieżą danych
 • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, ochrona przed katastrofami ekologicznymi, zarządzanie zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony.

Bezpieczeństwo narodowe – przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się przykładowo: geografia bezpieczeństwa, wiedza o państwie i prawie, administracja, transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa, współczesne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, system penitencjarny jako element bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa, proces decyzyjny w instytucjach bezpieczeństwa państwa, organizacja i zarządzanie, współczesne systemy polityczne, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie, polityka i strategia bezpieczeństwa, ochrona i obrona narodowa, system bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, logistyka w sytuacjach kryzysowych, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, podstawy systemu zwalczania zagrożeń terrorystycznych, bezpieczeństwo ekologiczne.

Bezpieczeństwo narodowe – specjalności w Łodzi

Studia pierwszego stopnia na Bezpieczeństwie narodowym realizowane są w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo państwa
 • zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
 • bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa.

Na drugim stopniu kształcenia wybrać można:

 • cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa
 • zarządzanie bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo narodowe – rekrutacja w Łodzi

Rekrutacja na UŁ odbywa się w oparciu o wyniki maturalne uzyskane z języka polskiego lub języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, matematyka.

Dodatkowo można wskazać dwa inne przedmioty z grupy: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, filozofia, informatyka, matematyka.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Mogą być też brane pod uwagę przedmioty maturalne, najczęściej język obcy, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Bezpieczeństwo narodowe możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia związane z bezpieczeństwiem i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Bezpieczeństwo narodowe – praca po studiach

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do podjęcia pracy przykładowo w:

 • administracji publicznej, państwowej i samorządowej,
 • zespołach reagowania kryzysowego,
 • siłach zbrojnych,
 • służbach mundurowych,
 • międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • szkołach (po uzyskaniu stosownych kwalifikacji pedagogicznych),
 • prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych,
 • instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

Zarobki po Bezpieczeństwie narodowym

Przykładowo stali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zarabiają od 3600 do 5200 zł. Najwyższe zarobki sięgają ponad 10 000 zł.

Przeciętne wynagrodzenie strażnika granicznego wynosi 6300 zł brutto.

Czy warto studiować Bezpieczeństwo narodowe w Łodzi?

Bezpieczeństwo państwa w dobie współczesnych kryzysów międzynarodowych nabrało innego znaczenia.

Studia przygotowują profesjonalne kadry, posiadające umiejętności kierowania organami państwowymi, samorządowymi, administracją państwową i dowództwami SZ RP w celu odparcia agresji, przygotowania państwa, jego struktur społecznych do działalności obronnej.

Bezpieczeństwo narodowe w Łodzi – opinie

Wiele zajęć prowadzonych jest przez specjalistów praktykujących w służbach mundurowych i administracji. Studenci mają możliwość uczestniczenia w grach strategicznych czy szkoleniu strzeleckim.

„Ukończenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk było najlepszym wyborem. Robię to, co od zawsze chciałam i to za godne wynagrodzenie.” Natalia Jawor, absolwentka SAN w Łodzi

***

Może zainteresują Cię inne kierunki związane z tematyką bezpieczeństwa? Zobacz nasze propozycje:

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Tutaj znajduje się wykaz kierunków społecznych.

Jakie uczelnie w Łodzi oferują kierunek bezpieczeństwo narodowe

Jakie inne kierunki oferowane są w Łodzi

a
administracja advanced biobased and bioinspired materials aktorstwo aktuariat i analiza finansowa analityka biznesu analityka chemiczna analityka medyczna analiza danych animacja archeologia architecture architektura architektura wnętrz artystyczna grafika komputerowa automatyka i robotyka automatyka i sterowanie robotów automatyzacja procesów biznesowych
b
bankowość i finanse cyfrowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biegły rewident i audyt finansowy biogospodarka zrównoważona biologia biologia kryminalistyczna biomedical engineering and technologies biomonitoring i biotechnologie ekologiczne biotechnologia biznes i przedsiębiorczość biżuteria budownictwo business and digital analytics business management business studies business, society and technology
c
chemia chemia budowlana chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu chemia materiałów i nanotechnologia chemia w kryminalistyce computer science computer science and information technology cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
d
design w biznesie dietetyka digital communication and social media for management dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo międzynarodowe dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
e
e-historia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekomiasto ekonometria i analityka danych ekonomia ekotechnologie i bioprocesy electronic and telecommunication engineering elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energy systems in the built environment environmental management etnologia i antropologia kulturowa
f
farmacja film animowany i efekty specjalne filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia hiszpańska z językiem angielskim filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską filologia polska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia słowiańska filologia włoska filozofia finance and accounting finanse i biznes międzynarodowy finanse i inwestycje finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna fotografia fotografia i multimedia future mobility
g
geografia geoinformacja geomonitoring gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki human-computer interaction
i
industrial biotechnology informacja w środowisku cyfrowym information technology informatologia z biznesowym językiem angielskim informatyka informatyka ekonomiczna informatyka stosowana informatyka w ochronie środowiska instrumentalistyka international and political studies international marketing inwestycje i nieruchomości inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria biomedyczna inżynieria ochrony środowiska inżynieria procesów przemysłowych inżynieria produkcji inżynieria środowiska w budownictwie inżynieria wzornictwa przemysłowego
j
japonistyka jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki kosmetologia kryminologia kultura i sztuka współczesna kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka dla biznesu lingwistyka w komunikacji specjalistycznej logistics logistyka logistyka w biznesie logistyka w gospodarce logopedia logopedia z audiologią
m
malarstwo management management and finance marketing marketing i sprzedaż marketing w przemyśle master in mechanical engineering master of business studies master's degree in women's and gender studies matematyka matematyka stosowana materiały i technologie materiały i technologie przyszłości mathematical methods in data analysis mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechatronika media audiowizualne i kultura cyfrowa menedżer żywności i żywienia międzynarodowe studia kulturowe mikrobiologia modelling and data science montaż filmowy muzyka w mediach i produkcja muzyczna muzykoterapia
n
nanotechnologia nauczanie chemii nowe media nowe media i kultura cyfrowa
o
ochrona środowiska okcydentalistyka organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
papiernictwo i poligrafia pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo planowanie i organizacja przestrzeni planowanie przestrzenne politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo podatkowe i rachunkowość prawo zatrudnienia - kadry i płace produkcja teatralna i organizacja widowisk projektowanie graficzne projektowanie ubioru projektowanie wnętrz przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami psychologia
r
rachunkowość rachunkowość i zarządzanie finansami ratownictwo medyczne realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia reżyseria filmowa i telewizyjna rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne rzeźba
s
scenariopisarstwo smart manufacturing socjologia stosunki międzynarodowe studia azjatyckie studia polskie z językiem angielskim studia polsko-niemieckie systemy sterowania inteligentnymi budynkami sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe sztuka operatorska sztuki sceniczne
t
taniec techniki dentystyczne technologia chemiczna technologia kosmetyków technologia żywności i żywienie człowieka technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych tekstronika tkanina i stylizacja wnętrz translatoryka transport turystyka i rekreacja turystyka zrównoważona twórcze pisanie
w
włókiennictwo włókiennictwo i przemysł mody wojskoznawstwo wychowanie fizyczne i zdrowotne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie biznesem zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie miastem zarządzanie państwem zarządzanie produkcją zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Tarnowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu