Jakiego kierunku studiów szukasz?

Information technology

Studia inżynierskie na kierunku Information Technology realizowane są w języku angielskim.

Pozwalają one nabyć umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, rozwinąć zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz poznać tajniki pracy w środowisku najnowszych technologii.

Studenci kierunku Information Technology zostają specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę merytoryczną, popartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Uczestniczą w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym mogą pracować z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć mają szansę otrzymać odpowiednie certyfikaty.

Przykładowe przedmioty nauczania na Information Technology:

 • Algorithms and Data Structures
 • Operating Systems
 • Computer Architecture
 • Signal and Image Processing
 • Database Fundamentals
 • Network Technologies
 • Software Engineering
 • Computer Graphics
 • Artificial Inteligence and Expert Systems

Każdy student w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

Jaka praca po kierunku Information Technology?

Absolwenci mogą liczyć na atrakcyjną pracę w kraju i poza jego granicami. Zatrudnienie ułatwia program nauczania w pełni zsynchronizowany z oczekiwaniami rynku pracy.

Kończąc studia, absolwenci kierunku Information Technology, mogą realizować się zawodowo jako: programiści, analitycy i inżynierowie systemów oraz danych, administratorzy baz danych, programiści i projektanci grafiki gier komputerowych i mobilnych, testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT, specjaliści w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach akademickich lub w szkolnictwie, liderzy projektów informatycznych oraz pracownicy badawczy lub naukowi.

Dla kogo studia na kierunku information technology

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku information technology

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku information technology

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku information technology

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku information technology

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku information technology

Jakie uczelnie oferują kierunek information technology

W których miastach można studiować kierunek information technology

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu