Jakiego kierunku studiów szukasz?

Master's degree in women's and gender studies

Master's degree in women's and gender studies łączy wiedzę z zakresu gender studies, nauk o kulturze i religii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, filozofii, literaturoznawstwa oraz nauk socjologicznych.

Studia podejmują zagadnienia polityki równościowej i antydyskryminacyjnej w różnych kontekstach społeczno-kulturowych, zajmują się analizą przyczyn i skutków nierówności społecznych (m.in. ekonomicznych) oraz wykluczeniem społecznym ze względu na różne czynniki, takie jak płeć, rasa, etniczność, narodowość, wyznanie, niepełnosprawność, orientacja seksualna.

Dla kogo studia na kierunku master's degree in women's and gender studies

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków.

Program kształcenia na kierunku master's degree in women's and gender studies

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Feminist Methodologies
 • Feminist Theory
 • Women’s Movements Worldwide
 • Feminist Historiography
 • The Body in the Feminist Theory and Practice
 • Intersectionality and Audience Analysis in Feminis Classroom
 • Gender Representations in Advertising
 • Feminist Literature and Philosophy
 • Human Rights and Gender
 • Men and Masculinities
 • War and Imperialism – Postcolonial and Feminist
 • Perspectives on Nationalism

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku master's degree in women's and gender studies

Informacji na temat zasad naboru należy szukać na stronie uczelni.

Rekrutacja może być przeprowadzana poza UŁ, przez uczelnię partnerską.

Perspektywy pracy po kierunku master's degree in women's and gender studies

Absolwenci mogą pracować w instytucjach czy organizacjach, walczących o przestrzeganie praw człowieka, praw mniejszości, zajmujących się problematyką uchodźctwa, nierówności społecznych, wykluczenia.

Opinie o kierunku master's degree in women's and gender studies

GEMMA jest programem studiów magisterskich, które dają możliwość kształcenia się w dwóch uczelniach partnerskich i otrzymania dwóch dyplomów ukończenia studiów, a zatem zdobywanie doświadczenia naukowego w różnych uniwersytetach europejskich specjalizujących się w gender/women’s studies.

Kierunki pokrewne do kierunku master's degree in women's and gender studies

Jakie uczelnie oferują kierunek master's degree in women's and gender studies

W których miastach można studiować kierunek master's degree in women's and gender studies

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Łódzka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie