Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mikrobiologia w Łodzi

Interesują Cię nauki przyrodnicze, lubisz biologię, ale w sposób szczególny fascynuje Cię świat mikroorganizmów? Jeśli ślęczenie nad mikroskopem nie stanowi dla Ciebie problemu, w laboratorium czujesz się jak ryba w wodzie i chcesz zgłębiać wiedzę o życiu w skali mikro – wybierz Mikrobiologię. Kierunek ten realizowany jest m.in. w Łodzi. Dowiedz się więcej o studiach w tym ośrodku akademickim. Zobacz, co najlepiej zdać na maturze oraz jakie są perspektywy pracy absolwentów Mikrobiologii.
mikrobiologia w Łodzi

Mikrobiologia - studia

Kierunek łączy wiedzę z obszaru biologii, medycyny, chemii, farmacji oraz ochrony środowiska. Studenci poznają zasady prowadzenie badań mikrobiologicznych, pracy w laboratoriach badawczych. Zgłębiają zachowania mikroorganizmów, ich wpływ na życie i zdrowie człowieka, ochronę przed ich negatywnymi działaniami.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – absolwenci uzyskują tytuł licencjata, a następnie magistra.

Mikrobiologia – przedmioty na studiach

W programie kształcenia przewidziane są m.in.: techniki laboratoryjne, genetyka ogólna, podstawy bakteriologii, biologia i fizjologia bakterii, ekologia drobnoustrojów, drobnoustroje fyllosfery i ryzosfery, mikrobiota człowieka i zwierząt, mykologia ogólna, molekularne podstawy dziedziczenia cech, analiza instrumentalna, drobnoustroje w ochronie środowiska, serologia z transfuzjologią, podstawy diagnostyki i kontroli zakażeń, mikrobiologia przemysłowa, cytologia kliniczna, histologia, podstawy parazytologii, podstawy wirusologii, organizacja genomów bakteryjnych, genetyka drobnoustrojów.

Mikrobiologia – specjalizacje

Studenci studiów drugiego stopnia mogą wybrać ścieżkę kształcenia:

 • mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna

Mikrobiologia w Łodzi – rekrutacja

Podczas naboru na UŁ punktowany jest jeden przedmiot maturalny wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia oraz drugi wybrany z powyższych lub dodatkowo spośród: język polski, język obcy. Dodatkowe punkty uzyskać można za dwa inne z wymienionych przedmiotów, aczkolwiek ich wyniki nie są wymagane w rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Mikrobiologię w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia z tego zakresu i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Mikrobiologii

Absolwenci posiadają kompetencje do pracy w:

 • zakładach przemysłu spożywczego
 • firmach farmaceutycznych
 • zakładach chemicznych
 • przedsiębiorstwach ochrony środowiska
 • ośrodkach uprawy roślin
 • instytutach naukowo-badawczych
 • laboratoriach badawczych/kontrolnych
 • ośrodkach hodowli zwierząt

Ile zarabia mikrobiolog?

Według portalu wynagrodzenia.pl mediana zarobków wynosi nieco ponad 4700 zł brutto. To wartość statystyczna, informująca o tym, że połowa osób pracujących w tym zawodzie zarabia poniżej tej kwoty, druga połowa – powyżej.

Osoby z branży potwierdzają, że wynagrodzenia w wysokości 7000 zł, a nawet w przedziale 10 000 – 14 000 zł też są możliwe.

Czy warto studiować Mikrobiologię?

Wiele zajęć odbywa się w nowoczesnych laboratoriach, z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej.

Na Wydziale realizowane są programy badawcze, pozwalające studentom prowadzić własne granty z odpowiednim dofinansowaniem.

W ramach Sekcji Mikrobiologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów powstają autorskie projekty studenckie.

Wydział może się pochwalić wyróżnieniami PKA dla kierunku Mikrobiologia w takich kategoriach jak kadra prowadząca proces kształcenia, opieka nad studentami i wsparcie w procesie kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastruktura wykorzystana w procesie kształcenia.

Mikrobiologia – opinie

Kierunek odpowiedni jest dla osób cierpliwych, dociekliwych, o zacięciu naukowym i laboratoryjnym. Mikrobiologia to niezwykle ciekawa i rozwojowa dziedzina, w kontekście ochrony zdrowia, badań genetycznych.

***

Może zainteresują cię inne kierunki o podobnym profilu? Nasze propozycje:

Biologia

Biotechnologia

Biologia stosowana

Biologia medyczna

Bioinżynieria produkcji żywności

Bioinżynieria zwierząt

Biotechnologia molekularna

Biotechnologia stosowana roślin

Zobacz inne kierunki biologiczno-przyrodnicze

Więcej o studiach biologiczno-przyrodniczych

Jakie uczelnie w Łodzi oferują kierunek mikrobiologia

Jakie inne kierunki oferowane są w Łodzi

a
administracja advanced biobased and bioinspired materials aktorstwo aktuariat i analiza finansowa analityka biznesu analityka chemiczna analityka gospodarcza analityka medyczna analiza danych animacja archeologia architecture architektura architektura wnętrz artystyczna grafika komputerowa automatyka i robotyka automatyka i sterowanie robotów automatyzacja procesów biznesowych
b
bankowość i finanse cyfrowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka zrównoważona biologia biologia kryminalistyczna biomedical engineering and technologies biomonitoring i biotechnologie ekologiczne biotechnologia biżuteria budownictwo business and digital analytics business and technology business management business studies
c
chemia chemia budowlana chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu chemia materiałów i nanotechnologia chemia w kryminalistyce computer science computer science and information technology cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
d
design w biznesie dietetyka digital communication and social media for management dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo międzynarodowe dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
e
e-historia economics edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekomiasto ekonometria i analityka danych ekonomia ekotechnologie i bioprocesy electronic and telecommunication engineering elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energy systems in the built environment environmental management etnologia i antropologia kulturowa europeistyka
f
farmacja film animowany i efekty specjalne filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia hiszpańska z językiem angielskim filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską filologia polska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia słowiańska filologia włoska filozofia finance and accounting finanse i biznes międzynarodowy finanse i inwestycje finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna fotografia fotografia i multimedia future mobility
g
geodezja i kartografia geografia geoinformacja geomonitoring gestion et technologie gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki human-computer interaction
i
industrial biotechnology informacja w środowisku cyfrowym information technology informatologia z biznesowym językiem angielskim informatyka informatyka ekonomiczna informatyka i ekonometria informatyka stosowana informatyka w ochronie środowiska instrumentalistyka international and political studies international marketing inwestycje i nieruchomości inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i biochemiczna inżynieria materiałowa inżynieria ochrony środowiska inżynieria produkcji inżynieria środowiska w budownictwie inżynieria wzornictwa przemysłowego
j
japonistyka jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kompozycja i teoria muzyki kosmetologia kryminologia kultura i sztuka współczesna kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka dla biznesu lingwistyka w komunikacji specjalistycznej logistics logistyka logistyka w biznesie logistyka w gospodarce logopedia logopedia z audiologią
m
malarstwo management management and finance marketing marketing w przemyśle master in mechanical engineering master of business studies master of operation management master's degree in women's and gender studies matematyka matematyka stosowana mathematical methods in data analysis mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechatronika media audiowizualne i kultura cyfrowa menedżer żywności i żywienia międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe studia kulturowe mikrobiologia modelling and data science montaż filmowy muzyka w mediach i produkcja muzyczna muzykoterapia
n
nanotechnologia nauczanie chemii nowe media nowe media i kultura cyfrowa
o
ochrona środowiska okcydentalistyka optometria (optyka okularowa) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
papiernictwo i poligrafia pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo planowanie i organizacja przestrzeni planowanie przestrzenne politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo podatkowe i rachunkowość prawo zatrudnienia - kadry i płace produkcja teatralna i organizacja widowisk projektowanie graficzne projektowanie ubioru przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami psychologia
r
rachunkowość rachunkowość i zarządzanie finansami ratownictwo medyczne reżyseria filmowa i telewizyjna rynek finansowy-doradztwo inwestycyjne rzeźba
s
scenariopisarstwo socjologia stosunki międzynarodowe studia azjatyckie studia polskie z językiem angielskim studia polsko-niemieckie systemy sterowania inteligentnymi budynkami sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe sztuka operatorska sztuki sceniczne
t
taniec techniki dentystyczne technologia chemiczna technologia kosmetyków technologia żywności i żywienie człowieka technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych tkanina i stylizacja wnętrz translatoryka transport turystyka i rekreacja turystyka zrównoważona twórcze pisanie
w
włókiennictwo włókiennictwo i przemysł mody wojskoznawstwo wychowanie fizyczne i zdrowotne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie biznesem zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie miastem zarządzanie państwem zarządzanie produkcją zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne zrównoważone technologie energetyczne
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu