Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Kielcach

Absolwenci studiów pedagogicznych, zależnie od wybranej specjalności, mogą pracować jako pedagodzy szkolni, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, opiekunowie środowiskowi.

​Pedagogika w Kielcach

Pedagogika - studia

Pedagogikę wybierają najczęściej osoby, które swoją przyszłość wiążą z pracą z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi lub osobami starszymi. Planują pracować w charakterze pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty, trenera. Przyszła praca będzie wymagała dyscypliny, cierpliwości, wyrozumiałości, kreatywności i empatii.

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowany jest w formie jednolitych studiów magisterskich.

Pierwszy etap edukacji na kierunku Pedagogika trwa 3 lata, kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Wybrane kieleckie uczelnie oferują kontynuację nauki na studiach magisterskich II stopnia.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty w programie studiów: historia wychowania i myśli pedagogicznej, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, pedagogika społeczna, pedagogika medialna, pedagogika specjalna, logika, pedagogika porównawcza, andragogika, antropologia kulturowa.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Studia pedagogiczne w Kielcach

Kilka uczelni oferuje ten kierunek:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Pedagogika - specjalizacje

W ramach kierunki wybrać można następujące ścieżki kształcenia:

 • doradztwo zawodowe i personalne
 • gerontologia społeczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyka korekcyjno-kompensacyjną
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • resocjalizacja z socjoterapią
 • logopedia
 • architekt czasu wolnego

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja na UJK odbywa się podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru biologii, historii, geografii, wos.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Pedagogice

Absolwenci pedagogiki, zależnie od wybranej specjalności, mogą pracować jako pedagodzy szkolni, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, opiekunowie środowiskowi.

Najbardziej typowe miejsca pracy pedagoga to:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • żłobki,
 • ośrodki socjalizacyjne,
 • świetlice środowiskowe,
 • placówki terapeutyczne,
 • schroniska młodzieżowe,
 • zakłady poprawce,
 • domy dziecka,
 • zakłady karne,
 • instytucje zajmujące się profilaktyką resocjalizacyjną.

Ile zarabia pedagog?

Mediana zarobków na stanowisku pedagoga szkolnego to niewiele ponad 4000 zł brutto.

Starszy specjalista w poradni psychologiczno-pedagogicznej może liczyć na wynagrodzenie ok.5500 zł brutto.

Czy warto studiować Pedagogikę?

Duża odpowiedzialność, mierzenie się w pracy zawodowej z różnymi problemami wychowawczymi i dostosowawczymi dzieci i młodzieży w zestawieniu z raczej niskimi zarobkami powoduje, że studia te wybierają osoby z misją, powołaniem. Praca pedagoga może dawać dużo satysfakcji, a różnorodne ścieżki kształcenia sprawiają, że przed absolwentami pojawia się wiele możliwości zawodowych.

Pedagogika - opinie

Jedna ze ścieżek zawodowych po ukończeniu pedagogiki to praca z dziećmi w przedszkolu.

Jak wiele satysfakcji może ona dać - opowie Wam nauczycielka przedszkolna:

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu