Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Kielcach

Absolwenci studiów pedagogicznych, zależnie od wybranej specjalności, mogą pracować jako pedagodzy szkolni, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, opiekunowie środowiskowi.

​Pedagogika w Kielcach

Pedagogikę wybierają najczęściej osoby, które swoją przyszłość wiążą z pracą z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi lub osobami starszymi. Planują pracować w charakterze pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty, trenera. Przyszła praca będzie wymagała dyscypliny, cierpliwości, wyrozumiałości, kreatywności i empatii.

Perspektywy pracy po pedagogice

Absolwenci pedagogiki, zależnie od wybranej specjalności, mogą pracować jako pedagodzy szkolni, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, opiekunowie środowiskowi.

Najbardziej typowe miejsca pracy pedagoga to placówki opiekuńczo-wychowawcze, szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki socjalizacyjne, świetlice środowiskowe, placówki terapeutyczne, schroniska młodzieżowe, zakłady poprawce, domy dziecka, zakłady karne, instytucje zajmujące się profilaktyką resocjalizacyjną.

Studia na pedagogice

Pierwszy etap edukacji trwa 3 lata, kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Wybrane kieleckie uczelnie oferują kontynuację nauki na studiach magisterskich II stopnia.

Przykładowe przedmioty w programie studiów: historia wychowania i myśli pedagogicznej, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, pedagogika społeczna, pedagogika medialna, pedagogika specjalna, logika, pedagogika porównawcza, andragogika, antropologia kulturowa.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Pedagogika w Kielcach - które uczelnie?

Kilka uczelni oferuje ten kierunek:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalności:

 • doradztwo zawodowe i personalne
 • gerontologia społeczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyka korekcyjno-kompensacyjną
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Rekrutacja na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru biologii, historii, geografii, wos.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4000 zł.

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • resocjalizacja z socjoterapią
 • logopedia
 • architekt czasu wolnego.

Miesięczne czesne na studiach stacjonarnych wynosi 350 zł, niestacjonarnych – 300 zł.

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 4000 zł, niestacjonarnych 3200 zł.

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach, specjalności:

 • resocjalizacja z socjoterapią
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Roczne czesne, zależnie od specjalności, wynosi 3200 zł – 3300 zł.


Jedna ze ścieżek zawodowych po ukończeniu pedagogiki to praca z dziećmi w przedszkolu.

Jak wiele satysfakcji może ona dać - opowie Wam nauczycielka przedszkolna:

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi