Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Warszawie

Studia pedagogiczne są popularną propozycją kształcenia dostępną na wielu uczelniach publicznych i niepublicznych w różnych ośrodkach akademickich kraju.

​Pedagogika w Warszawie

Jeśli myślisz o pracy z dziećmi i młodzieżą, chcesz zajmować się doradztwem zawodowym, rozwiązywać problemy rozwoju kompetencji, resocjalizacji, interesujesz się działaniami socjalno-wychowawczymi, socjoterapią, psychologią, widzisz swój potencjał w pracy z osobami starszymi – to kierunek dla Ciebie.

Studia na pedagogice są dwustopniowe, 3-letnie licencjackie i 2-letnie, pozwalające uzyskać tytuł magistra.

Absolwenci pedagogiki mogą pracować przykładowo w żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach terapii pedagogicznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach interwencji i pomocy społecznej, placówkach kulturalno-oświatowych, organizacjach rządowych i pozarządowych, fundacjach.

Rekrutacja na studia pedagogiczne

Przyjęcia na uczelnie publiczne odbywają się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z wybranych przedmiotów. Ubiegając się o indeks niepublicznej szkoły wyższej najczęściej wystarczy złożyć wymagane dokumenty.

Gdzie studiować pedagogikę w Warszawie?

Lista uczelni oferujących studia na kierunku pedagogika w Warszawie jest imponująca. Warto zwrócić uwagę, która ze szkół wyższych proponuje interesujące nas specjalności, aby wybrać ścieżkę kształcenia zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i planami zawodowymi. Podane poniżej specjalności odnoszą się do studiów I stopnia (licencjackich). Ukończenie wybranych specjalności pozwala uzyskać uprawnienia nauczycielskie.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie , specjalności: animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna, animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną, edukacja dorosłych i bhp, pedagogika informatyki i pedagogika zdolności, pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja medialna psychopedagogika kreatywności. Studia niestacjonarne kosztują 4800 zł za rok.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Społecznych, specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka. Roczny koszt studiów to 4200 zł.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych, specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą, doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna, pedagog szkolny z terapią pedagogiczną. Roczny koszt studiów to 3115 zł.

Wyższa Szkoła Menedżerska, specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika pracy, pedagogika resocjalizacyjna, terapia pedagogiczna. Studia kosztują 3800 zł za rok w trybie stacjonarnym i 3400 zł za rok w trybie niestacjonarnym.

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika uzależnień, logopedia oświatowa, animacja społeczno-kulturalna, pedagogika rodziny, andragogika - edukacja dorosłych, pedagogika czasu wolnego (turystyka dzieci i młodzieży). Roczne czesne wynosi 4000 zł.

Uczelnia Społeczno-Medyczna, specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, psychoprofilaktyka i terapia pedagogiczna, edukacja informatyczna i medialna. Rok studiów kosztuje 3000 zł.

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, specjalności: resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja międzykulturowa, gerontologia – opieka nad osobami starszymi, guwernerska opieka nad dzieckiem. Roczne opłaty za studia to 4200 zł.

Uniwersytet Warszawski , Wydział Pedagogiczny, kierunek pedagogika, specjalności: andragogika-organizacja edukacji dorosłych, animacja kultury i edukacja nieformalna, pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie, pedagogika rewalidacyjna; kierunek pedagogika małego dziecka, specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego. Czesne roczne wynosi 3750 zł.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna,Wydział Pedagogiczny, studia stacjonarne, moduły: wczesna edukacja, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza, pedagogika międzykulturowa.

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa, specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, edukacja dla bezpieczeństwa. Studia kosztują 3600 zł za rok.

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Wydział Zamiejscowy w Warszawie, specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym. Studia stacjonarne kosztują 4200 zł za rok, opłaty na studiach niestacjonarnych wynoszą 3500 zł.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna, pedagogika prewencji i profilaktyki kryminalnej, pedagogika małego dziecka, pedagogika sądowo-penitencjarna. Roczny koszt studiów to 3600 zł.

Europejska Uczelnia w Warszawie,specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego, diagnoza i terapia pedagogiczna, doradztwo edukacyjno-zawodowe, poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z informatyką, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią logopedyczną, język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Koszt studiów to 3200 zł za ok.

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną. Studia stacjonarne kosztują 5300 zł za rok, studia niestacjonarne - 4700 zł.

Collegium Verum, specjalności: edukacja elementarna (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), edukacja elementarna z językiem angielskim, terapia pedagogiczna, opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją. Roczny koszt studiów to 3000 zł.

Szkoła Wyższa Im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, specjalności: doradztwo personalne i zawodowe, integracja sensoryczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika szkolna z nowymi technologiami edukacyjnymi, studia nauczycielskie. Koszt studiów – 3900 zł za rok.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia  pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie