Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Białymstoku

Pedagogami zostają osoby gotowe w życiu zawodowym mierzyć się z problemami wychowawczymi i rozwojowymi dzieci, młodzieży, wspierać w rozwoju osoby dorosłe, pomagać w podtrzymywaniu sprawności umysłowej osób starszych.

​Pedagogika w Białymstoku

Pedagogika to kierunek dla osób nieobojętnych na drugiego człowieka, empatycznych, cierpliwych, wzbudzających zaufanie, potrafiących łatwo nawiązać kontakt, wyrozumiałych.

Jak wyglądają studia na pedagogice?

3-letnie studia licencjackie kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Po nich można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Wybrane przedmioty w programie studiów, w tym specjalnościowe: psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, dydaktyka ogólna, teoria wychowania, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, diagnostyka pedagogiczna, andragogika, polityka i prawo oświatowe, diagnoza dziecka i rodziny, mediacje i negocjacje, poradnictwo wychowawcze i rodzinne, pedagogika wczesnoszkolna, metodyka pracy w przedszkolu, psychopatologia, profilaktyka społeczna, pedagogika mediów, mechanizmy oddziaływania mediów, biblioterapia, muzykoterapia, edukacja kulturalna.

Perspektywy pracy po pedagogice

Wystarczy przyjrzeć się oferowanym na pedagogice specjalnościom, żeby zobaczyć, jak wiele dziedzin życia dotyczy. Wykwalifikowani pedagodzy pracują w placówkach opiekuńczo wychowawczych: żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych, internatach, domach dziecka, ośrodkach pomocy pedagogicznej, pogotowiach opiekuńczych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, służbach mundurowych, instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

Gdzie studiować pedagogikę w Białymstoku?

Dwie uczelnie oferują ten kierunek studiów. Na obu można kontynuować kształcenie na poziomie magisterskim:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji, specjalności:

  • animacja kultury z arteterapią
  • edukacja medialna
  • opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika resocjalizacyjna
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z języka polskiego i języka obcego.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3500 zł.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, specjalności:

  • resocjalizacja
  • wychowanie obronne z problematyką przestępczości
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Rok studiów kosztuje 3200 zł.


O tym jak szerokie jest zastosowanie pedagogiki opowiada absolwent tego kierunku. Wskazuje, jak wiele umiejętności zyskał i w jak wielu dziedzinach życia wykorzystywana jest wiedza zdobyta na pedagogice. Posłuchajcie :-)


Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia  pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku