Akademia Podlaska w Białymstoku - Akademia Nauk Stosowanych

uczelnia niepubliczna, 15-703 Białystok, ul. Jana Pawła II 91, (+85) 742 01 99,

Rekrutacja - Akademia Podlaska w Białymstoku - Akademia Nauk Stosowanych

Proces rekrutacji do Akademii Podlaskiej w Białymstoku ANS

Dokumenty należy składać osobiście. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

Studia I stopnia oraz 5-letnie studia magisterskie

 1. Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 4. 1 fotografia legitymacyjna
 5. CD ze zdjęciem w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
 6. Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Studia II stopnia

 1. Podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B-suplementu (oryginał do wglądu)
 3. Do wglądu akt ślubu w przypadku zmiany nazwiska (dotyczy tylko absolwentów studiów licencjackich NWSP)
 4. 1 fotografia legitymacyjna
 5. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
 6. Potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Białostocka
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Zamojska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie