Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Gdyni

Pedagogikę wybierają osoby, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą polegającą na pomocy, doradztwie, wspieraniu innych osób, również dzieci, ludzi starszych. To z pewnością studia dla osób cierpliwych, wrażliwych, wyrozumiałych, potrafiących wzbudzić zaufanie i nawiązać dobry kontakt z drugą osobą.

​Pedagogika w Gdyni

Absolwenci pedagogiki - zależnie od ukończonej specjalności - pracują w instytucjach zajmujących się opieką nad dziećmi: świetlicach szkolnych i środowiskowych, szkołach, żłobkach, przedszkolach, ośrodkach resocjalizacji, domach dziecka, służbie więziennej, warsztatach terapii zajęciowej, instytucjach wychowania pozaszkolnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach rozwoju i doradztwa zawodowego, placówkach zajmujących się osobami starszymi – domach kultury, domach pomocy społecznej.

Jak wyglądają studia na pedagogice?

Kształcenie jest dwustopniowe. 3-letnie studia licencjackie uprawniają do kontynuowania nauki na magisterskich studiach II stopnia.

Wybrane przedmioty w programie nauczania na pedagogice: teoretyczne podstawy wychowania, psychologia, socjologia, pedagogika społeczna, edukacja międzykulturowa, pedagogika opiekuńcza, poradnictwo wychowawcze i rodzinne, pedagogika twórczości, metodyka pracy pedagoga szkolnego.

Gdzie w Gdyni można studiować pedagogikę?

Dwie uczelnie oferują ten kierunek studiów zarówno na poziomie licencjatu, jak i studiów magisterskich II stopnia. Poddane poniżej specjalności realizowane są na studiach licencjackich:

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, specjalności:

  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną
  • pedagogika resocjalizacyjna.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, wiedzy o społeczeństwie.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3600 zł rocznie.

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, specjalności:

  • doradca i asystent rodziny
  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
  • pedagogika pracy i polityka personalna
  • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
  • wczesna edukacja z nauką programowania.

Semestr studiów stacjonarnych wynosi 1900 zł, niestacjonarnych 1800 zł.


Jedną ze ścieżek zawodowych absolwenta pedagogika jest praca z dziećmi.

Jak może być ona satysfakcjonująca opowiada nauczycielka przedszkolna :-)

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia  pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu