• 26 Festiwal Nauki i Sztuki
 • UTH im. Chodkowskiej Warszawa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi Summer School 2024
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska

uczelnia publiczna, woj. małopolskie, 31-155 Kraków, Warszawska 24, (+12) 628 23 01, wil@pk.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej jest jednym z największych i najstarszych wydziałów tej uczelni. Swoją działalność rozpoczął w 1945 roku.

Realizuje studia w dwóch trybach - stacjonarnym i niestacjonarnym. Ze względu na charakter i poziom kształcenia prowadzone są studia I stopnia (inżynierskie), II stopnia (magisterskie), doktoranckie oraz podyplomowe. Wydział Inżynierii Lądowej kształci studentów na kierunkach: budownictwo (również w języku angielskim) i transport. Zajęcia prowadzone są nie tylko w formie wykładów - odbywają się również w postaci praktyki w przedsiębiorstwach państwowych lub prywatnych (w tym firmach zagranicznych). Wydział oferuje obozy naukowe, sportowe oraz wycieczki szkoleniowe.

Dowiedz się, kiedy rozpoczyna się rekrutacja i poznaj pełną ofertę edukacyjną szkoły.Ocena uczelni

5.27 / 10
27 głosów

Opinie (30)
Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska, WIL PK

Dziekanat WIL
odpowiedź dla miki z dnia 17.03.2024
Dzień dobry, Dzień Otwarty Politechniki (całej uczelni), w którym oczywiście nasz wydział bierze udział, odbędzie się 19.04.2024. Niemniej jednak gorąco zapraszamy na Dzień Otwarty Wydziału 23 maja 20204 r. - podczas którego przewidujemy z pewnością wiele więcej atrakcji - łączymy go z sesją Kół Naukowych i Dniem Lądowca - świętem studentów. Jak było w ubiegłym roku można zobaczyć tutaj : https://www.youtube.com/watch?v=69mOF0YACHU&t=2s
18.03.2024
17.03.2024
miki
Czy wydział/uczelnia organizuje w tym roku drzwi otwarte? Kiedy?
Dziekanat
odpowiedź dla Dawid z dnia 15.12.2023
Progi można sprawdzić tutaj : https://rekrutacja.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2023/10/progi-punktowe_23_24_st.pdf, ale proszę pamiętać, że progi co roku są inne, ustala jest Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, po uwzględnieniu wszystkich zmiennych. Natomiast możemy podpowiedzieć, że warto wybrać maturę rozszerzoną.
18.12.2023
15.12.2023
Dawid
Proszę o informację, jaki był w tym roku próg punktowy na budownictwo stacjonarne?
Dziekanat WIL
odpowiedź dla zigi z dnia 13.06.2023
Na studiach I stopnia większość przedmiotów jest ujednoliconych, ale na końcowych semestrach wybiera się profile, by przygotować się do studiów II stopnia na wymarzonej specjalności. Dodatkowo pracę dyplomową pisze się pod opieką Katedry - a każda z nich zajmuje się innymi zagadnieniami. Pierwsze semestry I stopnia (studia inżynierskie) służą temu, by studenci mogli szlifować podstawy (matematyka, metody obliczeniowe, podstawy budownictwa, mechanika, podstawy planowania komunikacyjnego), a potem - na kolejnych w ramach wprowadzania bardziej specjalistycznych przedmiotów znaleźć właściwą drogę dla siebie (Technologia, mechanizacja i automatyzacja robót budowlanych; Projektowanie dróg samochodowych Wprowadzenie do BIM; Konstrukcje murowe) i stwierdzić czy wolą budować mosty, chronić budynki przed drganiami, kierować budową, badać składy materiałów budowlanych czy organizować transport miejski/kolejowy.
13.06.2023
13.06.2023
zigi
Czyli na studiach pierwszego stopnia nie ma wyraźnego podziału na specjalności? Dopiero na mgr?
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla zigi z dnia 13.06.2023
Tak naprawdę ostatnie semestry studiów I stopnia już mają przedmioty profilowane/wybieralne, które już przygotowują do dalszych studiów w ramach skonkretyzowanych zainteresowań. Specjalność należy określić rozpoczynając studia II stopnia (magisterskie) - podczas rekrutacji.
13.06.2023
13.06.2023
zigi
Kiedy wybiera się specjalności na budownictwie?
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla aleks z dnia 14.09.2022
U nas rekrutacja jeszcze się nie zakończyła. Progi są publikowane po jej zakończeniu na stronie Uczelni: https://rekrutacja.pk.edu.pl/progi-punktowe/
14.09.2022
14.09.2022
aleks
ile było osób na jedno miejsce na budownictwie w tym roku?
Alicia
Ciężko jest się dostać na budownictwo? A potem utrzymać na studiach?
25.02.2022
18.06.2021
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Kris z dnia 15.06.2021
Dzień dobry, przez cały czas będzie pełna oferta.
Kris
Czy kolejne terminy postępowania kwalifikacyjnego dotyczą pełnej oferty, czy jedynie tych kierunków, gdzie pozostaną wolne miejsca? Czy może się zdarzyć, że w terminie wrześniowym już po prostu nie będzie rekrutacji? Nie wiem, czy dobrze odczytuję harmonogram.
15.06.2021
08.06.2021
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Paweł z dnia 28.05.2021
Witaj, jeśli mowa o studiach stacjonarnych II na kierunku budownictwo, to studia rozpoczynają się 28 lutego 2022 roku i rekrutacja na te studia odbywać się będzie w grudniu 2021 r. Natomiast teraz można się rekrutować na studia na kierunek Budownictwo II stopnia, ale niestacjonarne. Nauka na tzw. "zaocznych", 2 stopnia rozpoczyna się w październiku 2021 r.
Paweł
Czy dobrze rozumiem z terminarza na www, że Budownictwo na drugim stopniu można rozpocząć zarówno w październiku, jak i w marcu?
28.05.2021
07.01.2021
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Adam z dnia 28.12.2020
Tak, całość studiów jest w języku angielskim.
Adam
Budownictwo w języku angielskim jest w całości w tym języku? Wszystkie wykłady ćwiczenia, zaliczenia itp?
28.12.2020
16.11.2020
Maja
Ok. Dziękuję. Tam dopytam
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Maja z dnia 12.11.2020
Niestety musimy przekazać pałeczkę. Głównym prowadzącym kierunek jest Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PK i to jest miejsce gdzie trzeba zasięgnąć języka.
16.11.2020
12.11.2020
Maja
Czy inżynieria czystego powietrza to nowość? Są już absolwenci? Ciekawa jestem opinii osób, które ukończyły ten kierunek.
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Marek z dnia 05.10.2020
Wydział Inżynierii Lądowej w lutym 2021 roku będzie prowadził nabór na studia II stopnia. Na studia I stopnia, dopiero w w lipcu 2021 r.
06.10.2020
05.10.2020
Marek
Czy wydział przewiduje rekrutację śródroczną?
Dziakanat WIL PK
odpowiedź dla Eryk z dnia 26.08.2020
Na etapie praktyk studenci sami często mają już wybrane firmy, w których chcą i mogą odbywać praktyki. Jeżeli jednak student ma kłopot ze znalezieniem dla siebie firmy, na Wydziale jest Pełnomocnik ds. praktyk, który m.in. pomaga taką praktykę zorganizować. Bez obaw.
27.08.2020
26.08.2020
Eryk
Jak jest z praktykami? Uczelnia zapewnia, pomaga w zorganizowaniu czy na własną rękę. Chodzi o budownictwo.
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Eliza z dnia 10.07.2020
Dzień dobry, Tak, takie same. Do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski.
14.07.2020
10.07.2020
Eliza
Mam pytanie o języki obce. Na wydziale na każdym kierunku dostępne są te same języki? Niezależnie od wybranego kierunku?
Ewelina
Dziękuję za informację.
03.07.2020
03.07.2020
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Ewelina z dnia 01.07.2020
Studia w języku angielskim są w cało ści prowadzone w tym języku. Za te studia się nie płaci. Wyjątkiem są powtarzane przedmioty (zasady obejmują wszystkich studentów jednakowo) - za nie należy uiszczać opłaty.
Ewelina
Mam pytanie o studia na budownictwie w języku angielskim. Czy one są odpłatne dla Polaków? I czy cały cykl kształcenia jest w j. angielskim, czy wybrane przedmioty?
01.07.2020
30.06.2020
pytanie o kierunek mam
co uważacie o tych studiach - INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA? czy warto iść na ten kierunek? nie jest on zbyt ograniczający? może lepiej jednak na Gospodarkę przestrzenną?
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Częstochowska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Poznańska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie