• WSB NLU Szkoła Psychoterapii
 • UPSL wrzesień 2023
 • UTH im. Chodkowskiej Warszawa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego

Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska

uczelnia publiczna, woj. małopolskie, 31-155 Kraków, Warszawska 24, (+12) 628 23 01, wil@pk.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej jest jednym z największych i najstarszych wydziałów tej uczelni. Swoją działalność rozpoczął w 1945 roku.

Realizuje studia w dwóch trybach - stacjonarnym i niestacjonarnym. Ze względu na charakter i poziom kształcenia prowadzone są studia I stopnia (inżynierskie), II stopnia (magisterskie), doktoranckie oraz podyplomowe. Wydział Inżynierii Lądowej kształci studentów na kierunkach: budownictwo (również w języku angielskim) i transport. Zajęcia prowadzone są nie tylko w formie wykładów - odbywają się również w postaci praktyki w przedsiębiorstwach państwowych lub prywatnych (w tym firmach zagranicznych). Wydział oferuje obozy naukowe, sportowe oraz wycieczki szkoleniowe.

Dowiedz się, kiedy rozpoczyna się rekrutacja i poznaj pełną ofertę edukacyjną szkoły.


Ocena uczelni

5.54 / 10
21 głosów

Opinie (26)
Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska, WIL PK

Dziekanat WIL
odpowiedź dla zigi z dnia 13.06.2023
Na studiach I stopnia większość przedmiotów jest ujednoliconych, ale na końcowych semestrach wybiera się profile, by przygotować się do studiów II stopnia na wymarzonej specjalności. Dodatkowo pracę dyplomową pisze się pod opieką Katedry - a każda z nich zajmuje się innymi zagadnieniami. Pierwsze semestry I stopnia (studia inżynierskie) służą temu, by studenci mogli szlifować podstawy (matematyka, metody obliczeniowe, podstawy budownictwa, mechanika, podstawy planowania komunikacyjnego), a potem - na kolejnych w ramach wprowadzania bardziej specjalistycznych przedmiotów znaleźć właściwą drogę dla siebie (Technologia, mechanizacja i automatyzacja robót budowlanych; Projektowanie dróg samochodowych Wprowadzenie do BIM; Konstrukcje murowe) i stwierdzić czy wolą budować mosty, chronić budynki przed drganiami, kierować budową, badać składy materiałów budowlanych czy organizować transport miejski/kolejowy.
13.06.2023
13.06.2023
zigi
Czyli na studiach pierwszego stopnia nie ma wyraźnego podziału na specjalności? Dopiero na mgr?
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla zigi z dnia 13.06.2023
Tak naprawdę ostatnie semestry studiów I stopnia już mają przedmioty profilowane/wybieralne, które już przygotowują do dalszych studiów w ramach skonkretyzowanych zainteresowań. Specjalność należy określić rozpoczynając studia II stopnia (magisterskie) - podczas rekrutacji.
13.06.2023
13.06.2023
zigi
Kiedy wybiera się specjalności na budownictwie?
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla aleks z dnia 14.09.2022
U nas rekrutacja jeszcze się nie zakończyła. Progi są publikowane po jej zakończeniu na stronie Uczelni: https://rekrutacja.pk.edu.pl/progi-punktowe/
14.09.2022
14.09.2022
aleks
ile było osób na jedno miejsce na budownictwie w tym roku?
Alicia
Ciężko jest się dostać na budownictwo? A potem utrzymać na studiach?
25.02.2022
18.06.2021
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Kris z dnia 15.06.2021
Dzień dobry, przez cały czas będzie pełna oferta.
Kris
Czy kolejne terminy postępowania kwalifikacyjnego dotyczą pełnej oferty, czy jedynie tych kierunków, gdzie pozostaną wolne miejsca? Czy może się zdarzyć, że w terminie wrześniowym już po prostu nie będzie rekrutacji? Nie wiem, czy dobrze odczytuję harmonogram.
15.06.2021
08.06.2021
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Paweł z dnia 28.05.2021
Witaj, jeśli mowa o studiach stacjonarnych II na kierunku budownictwo, to studia rozpoczynają się 28 lutego 2022 roku i rekrutacja na te studia odbywać się będzie w grudniu 2021 r. Natomiast teraz można się rekrutować na studia na kierunek Budownictwo II stopnia, ale niestacjonarne. Nauka na tzw. "zaocznych", 2 stopnia rozpoczyna się w październiku 2021 r.
Paweł
Czy dobrze rozumiem z terminarza na www, że Budownictwo na drugim stopniu można rozpocząć zarówno w październiku, jak i w marcu?
28.05.2021
07.01.2021
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Adam z dnia 28.12.2020
Tak, całość studiów jest w języku angielskim.
Adam
Budownictwo w języku angielskim jest w całości w tym języku? Wszystkie wykłady ćwiczenia, zaliczenia itp?
28.12.2020
16.11.2020
Maja
Ok. Dziękuję. Tam dopytam
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Maja z dnia 12.11.2020
Niestety musimy przekazać pałeczkę. Głównym prowadzącym kierunek jest Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PK i to jest miejsce gdzie trzeba zasięgnąć języka.
16.11.2020
12.11.2020
Maja
Czy inżynieria czystego powietrza to nowość? Są już absolwenci? Ciekawa jestem opinii osób, które ukończyły ten kierunek.
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Marek z dnia 05.10.2020
Wydział Inżynierii Lądowej w lutym 2021 roku będzie prowadził nabór na studia II stopnia. Na studia I stopnia, dopiero w w lipcu 2021 r.
06.10.2020
05.10.2020
Marek
Czy wydział przewiduje rekrutację śródroczną?
Dziakanat WIL PK
odpowiedź dla Eryk z dnia 26.08.2020
Na etapie praktyk studenci sami często mają już wybrane firmy, w których chcą i mogą odbywać praktyki. Jeżeli jednak student ma kłopot ze znalezieniem dla siebie firmy, na Wydziale jest Pełnomocnik ds. praktyk, który m.in. pomaga taką praktykę zorganizować. Bez obaw.
27.08.2020
26.08.2020
Eryk
Jak jest z praktykami? Uczelnia zapewnia, pomaga w zorganizowaniu czy na własną rękę. Chodzi o budownictwo.
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Eliza z dnia 10.07.2020
Dzień dobry, Tak, takie same. Do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski.
14.07.2020
10.07.2020
Eliza
Mam pytanie o języki obce. Na wydziale na każdym kierunku dostępne są te same języki? Niezależnie od wybranego kierunku?
Ewelina
Dziękuję za informację.
03.07.2020
03.07.2020
Dziekanat WIL PK
odpowiedź dla Ewelina z dnia 01.07.2020
Studia w języku angielskim są w cało ści prowadzone w tym języku. Za te studia się nie płaci. Wyjątkiem są powtarzane przedmioty (zasady obejmują wszystkich studentów jednakowo) - za nie należy uiszczać opłaty.
Ewelina
Mam pytanie o studia na budownictwie w języku angielskim. Czy one są odpłatne dla Polaków? I czy cały cykl kształcenia jest w j. angielskim, czy wybrane przedmioty?
01.07.2020
30.06.2020
pytanie o kierunek mam
co uważacie o tych studiach - INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA? czy warto iść na ten kierunek? nie jest on zbyt ograniczający? może lepiej jednak na Gospodarkę przestrzenną?
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Częstochowska