Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/_wEyH83_XdeX6rcTv2jVt8JCUo0qx_oH.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/tXOUYRXfGe3gItN7wTfrCdNpxR90EMjT.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/FhzDPKLIwKCmkgI1YUStlo2IhHexwkA4.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/v7L1nqLjlAvgVKEXhJz1cSPpsrb22N9M.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/VtnakTk7eRZyQX_mS-QujCbxvSkzXDfd.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/CpULiRTVWmINGkmTF7-SD8ggAqjEnuyH.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/RJPqpuqQEybDCNHkqHB0P_4H24dW3r4J.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/qs0GIaEJIhti0Zj--GU1k2_uCKSgbDSa.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/CATx1FbdpMF4GpHeKscLh7RVSFJXg9Kh.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/INEnYxvz1gGbzDSuNlwmjsrfYRxS67SV.tif?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
Warszawska 24, 31-155 Kraków
(+12) 628 23 01
wil@pk.edu.pl
wil.pk.edu.pl/index.php?lang=pl-pl
6.81
-19.41%
6
głosów


czerwiec 2020 r.:

W Rankingu Wydziałów Budownictwa miesięcznika Builder, który powstał na podstawie aktywności studentów poszczególnych wydziałów budownictwa w programie edukacyjnym „Builder for the Future” Wydział Inżynierii Lądowej zajął 2 miejsce! Program ten daje szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, budowanie relacji i współpracy branżowej i z biznesem, zarówno podczas edukacji jak i na rynku pracy, a poza tym nieocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej. Tym bardziej rozpiera nas duma, że jesteśmy Liderem!

czerwiec 2021 r.:

Spieszymy donieść, że w Rankingu Szkół Wyższych 2021 opublikowanym przez Perspektywy, jeden z największych i najlepszych portali edukacyjnych, jesteśmy w czołówce kształcenia przyszłych inżynierów w dziedzinie transportu. Jesteśmy 2gą w kolejności w Polsce uczelnią wypuszczającą świetnie przygotowanych do pracy zawodowej absolwentów, a w efekcie zadowolonych z możliwości szybkiego znalezienia zatrudnienia i dobrze zarabiających młodych specjalistów z zakresu transportu! Drodzy Kandydaci na studia – zapraszamy!

SŁOWO OD DZIEKANA

Znane powiedzenie głosi, że nie od razu Kraków zbudowano. Miasto, które historycy sławią, odwiedzający podziwiają, a mieszkańcy po prostu kochają, liczni budowniczowie wznosili przez wieki. Lecz Kraków to również miasto, w którym budowniczych od dawna się kształci. Już w XVI wieku matematyk Stanisław Grzepski wydał pod Wawelem pierwszy polski podręcznik miernictwa, a kilkadziesiąt lat później, w roku 1627, inny matematyk, Jan Brożek, poprowadził tutaj pierwsze wykłady z inżynierii.

Dziś do tych pięknych tradycji nawiązuje Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Tworzył on podwaliny naszej Uczelni i może się poszczycić tradycją ponad 75 lat działalności. W tym czasie mury Wydziału opuściły tysiące wychowanków. Wiele ich dokonań jest wysoko cenionych w kraju i zagranicą.

Kultywując piękne tradycje i ciesząc się z wieloletniego dorobku, myślimy jednak przede wszystkim o przyszłości. Mamy bowiem świadomość ogromnych wyzwań, wobec których stają młodzi adepci sztuki budowlanej, którzy zdobywają dziś wykształcenie na naszym Wydziale. Dlatego przekazujemy im wiedzę niezbędną do wznoszenia obiektów odpowiadających standardom budownictwa XXI wieku – obiektów o nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, przyjaznych środowisku, sprzyjających oszczędzaniu energii, wspartych najnowszymi zdobyczami elektroniki i zaliczanych do klasy tzw. budowli inteligentnych. Kształcimy również specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i miejskiego z uwzględnieniem infrastruktury i zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Specjaliści ci posiadają kwalifikacje w zakresie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych.

Rozwinięte zaplecze naukowe i prowadzone dzięki niemu prace badawcze sprawiają, że nasz Wydział jest też cenionym partnerem we współpracy z licznymi przedsiębiorstwami. Oferujemy usługi eksperckie, mamy możliwość przeprowadzania specjalistycznych badań w akredytowanych laboratoriach, wdrażamy nowatorskie technologie. Długa i stale powiększająca się lista instytucji, z którymi współpracujemy dowodzi, że nasza oferta cieszy się szerokim uznaniem.

Andrzej Szarata
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Krakowskiej

Wydział w liczbach:

Liczba studentów – 3000

Studenci zagraniczni – 38
Kobiety - udział %: średnio 35%

Koszty nauki

W roku akademickim 2020/2021 opłata za semestr nauki na studiach:

niestacjonarnych I stopnia na kierunku Budownictwo i Transport wynosi 2 100 zł;

niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo i Transport wynosi 2 300 zł;

Stypendia

W Dziekanacie ds. pomocy materialnej studenci mogą składać wnioski o :

 • stypendium socjalne,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie niż Dom Studencki,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę losową
 • stypendium naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej

Praktyki

Na Wydziale Inżynierii Lądowej działa Pełnomocnik ds. praktyk powołany przez Dziekana. Jego zadaniem jest koordynacja przebieg praktyk na Wydziale. Wymiar obowiązkowych praktyk studenckich na WIL PK przedstawia się następująco:

STUDIA STACJONARNE:

kierunek BUDOWNICTWO - studia I stopnia

 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 4
 • 1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 4
 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 6

kierunek TRANSPORT - studia I stopnia

 • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 6

STUDIA NIESTACJONARNE:

kierunek BUDOWNICTWO - studia I stopnia

 • 1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 6
 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 8

kierunek TRANSPORT - studia I stopnia

 • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 8

W ramach zajęć organizowane są również wycieczki do czołowych firm budowlanych (PERI, FAKRO, KANUF, GRUPA PREFABET) oraz związanych z transportem (MPK Kraków, ZIKIT o/Kraków, PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Krakowie, Małopolski Port Lotniczy Balice).

Współpraca z zagranicą

INFORMACJA O WYBRANYCH DZIAŁANIACH W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • umowy długoterminowe o współpracy oraz obejmujące jednorazowe działania
 • umowy obejmujące badania naukowe, wykłady oraz wymiany studenckie
 • publikacje pracowników i doktorantów w międzynarodowych czasopismach
 • aktywny udział pracowników, doktorantów i studentów w konferencjach zagranicznych
 • organizacja międzynarodowych warsztatów i praktyk
 • wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (Teaching Staff Mobility)
 • realizacja programu „visiting professor” – wyjazdy wykładowców Wydziału na uczelnie zagraniczne oraz prowadzenie wykładów dla studentów WIL PK przez profesorów z uczelni zagranicznych
 • członkostwo pracowników w licznych instytucjach, stowarzyszeniach i komisjach zagranicznych
 • w ramach programu Erasmus+ około 15 polskich studentów wyjeżdża na studia częściowe, najczęściej na cały rok akademicki. Natomiast Wydział gości około 30-40 obcokrajowców semestralnie. Studenci mają również możliwość wyjechać na praktyki w ramach Programu. Aktualnie Wydział ma podpisane umowy z niemal 90 uczelniami w ramach wymiany Erasmus+.

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu