Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu

  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/ikR1Hm7QHce48CdAInEUEG6NrKc7TEiC.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/wk4gjoJf44wOjZ4WBzk_ZJmFfHk4z2FR.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/0fqCiKJeuLPkzw3vJ9JEdCdtW9xzzS37.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/-arIJ52yXg7EW27LfrnUYmpmZMyPQeyG.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/5JcfajY0orohQjVCztj5YzgVpDwt5TFp.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/2VxBNvL8VZb6OtZn25XYrOMhaI58wUzx.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg
(+55) 23 93 802
rekrutacja@amisns.edu.pl
www.amisns.pl
7.87
0.13%
65
głosów

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu oferuje studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym).

Studia realizowane są na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Uczelnia posiada Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, które w pełni zabezpiecza możliwość kształcenia według najnowszych standardów i technologii z wykorzystaniem symulatorów medycznych, odzwierciedlających realne warunki, objawy i otoczenie zdarzeń medycznych. Studenci mają możliwość zdobywania wiedzy w praktyce, w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które spotkają ich w późniejszej pracy. CDiSM jest odpowiedzią na potrzebę praktycznego kształcenia personelu medycznego.

AMiSNS jako jedna z kilku uczelni z województwa warmińsko-mazurskiego jest uczestnikiem Legii Akademickiej. To program skierowany do studentów wszystkich kierunków, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, z myślą o wstąpieniu do wojska i służby czynnej. Ponadto jest to niezapomniana przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, oraz prestiż.

Od kilkunastu lat Uczelnia jest również członkiem programu ERASMUS+ dając studentom możliwość podróżowania oraz studiowania i odbywania praktyk za granicą.

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja