Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu

uczelnia niepubliczna, 82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2, (+55) 23 93 802, rekrutacja@amisns.edu.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu

Rekrutacja krok po kroku

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na poszczególnych kierunkach podlega limitom.

Etapy postępowania rekrutacyjnego:
  • zapoznaj się z zasadami naboru na wybrany kierunek studiów na stronie głównej systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
  • załóż konto w systemie IRK i uzupełnij swoje dane osobowe
  • wybierz kierunek studiów, na który aplikujesz
  • wygeneruj, wydrukuj i podpisz podanie - wejdź: moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne - wydruk podań
  • wydrukuj i uzupełnij dokumenty rekrutacyjne odpowiednie dla wybranego przez Ciebie kierunku studiów (dostępne na stronie w zakładce IRK ->REKRUTACJA)
  • dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł (szczegóły poniżej)
  • skompletuj wszystkie pozostałe dokumenty wymagane do rekrutacji na wybrany kierunek studiów.
Wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Centrum Rekrutacji pok. 110 od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 16:00
lub przesłać pocztą / kurierem w terminie 14 dni od dnia rejestracji w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Centrum Rekrutacji (imię i nazwisko kandydata)
ul. Lotnicza 2
82 - 300 Elbląg

Studiuj kierunki medyczne:


Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane