Jakiego artykułu szukasz?

Politologia w Toruniu

Jeśli chcesz poznać mechanizmy władzy, interesujesz się polityką, sytuacją międzynarodową, pragniesz zajrzeć za kulisy kampanii politycznych, odkryć sposoby skutecznego sprawowania władzy, studia politologiczne będą naturalnym wyborem. Zobacz, jakie są w tym zakresie możliwości w Toruniu, jak wygląda oferta kształcenia, rekrutacja, które uczelnie można wziąć pod uwagę oraz jakie drogi kariery zawodowej czekają na absolwentów.

Politologia w Toruniu

Politologię wybierają urodzeni społecznicy, chętni zaangażować się w działalność obywatelską, polityczną, działać na rzecz dobra wspólnego, współkształtować rzeczywistość.

Studia obejmują zagadnienia marketingu politycznego, komunikacji medialnej, samorządami, integracją europejską.

Wśród przedmiotów kształcenia w programie studiów znajdą się m.in.: najnowsza historia polityczna świata, komunikacja społeczna, podstawy teorii polityki, podstawy ekonomii i polityki gospodarczej, marketing polityczny, historia polityczna Polski XX i XXI wieku, wstęp do nauki o prawie, historia myśli politycznej, administracja publiczna, nowożytne i współczesne doktryny polityczne, współczesne systemy polityczne, prawo i systemy wyborcze, partie i systemy partyjne, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Politologia w Toruniu - studia

W tym ośrodku akademickim dostępne są kierunki:

Politologia, specjalności:

 • bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo
 • marketing polityczny
 • polityka międzynarodowa
 • administracja publiczna

Na studiach drugiego stopnia jest możliwość wyboru jednej ze specjalności:

 • bezpieczeństwo państwa i dyplomacja
 • administracja i zarządzanie w instytucjach publicznych
 • doradztwo polityczne i komunikacja medialna

International politics and diplomacy – to studia drugiego stopnia, realizowane w całości w języku angielskim. Kształcenie obejmuje cztery moduły tematyczne: International Relations in European Perspective, International Relations in Security Sphere, Contemporary Political Science, Political Science and Diplomacy in Practice.

Aktualną ofertę studiów z zakresu politologii w Toruniu sprawdzaj tutaj.

Politologia w Toruniu – uczelnie i rekrutacja

Politologię oferują:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podczas rekrutacji punktowany jest język polski albo język obcy, dodatkowo kandydaci wybierają jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie lub informatyka.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Jeśli chcesz studiować Politologię w innym ośrodku akademickim, zobacz, które uczelnie realizują te studia.

Politologia w Toruniu – perspektywy pracy

Absolwenci kierunku są zatrudniani w:

 • jednostkach służby cywilnej i samorządowych
 • instytucjach europejskich
 • ośrodkach badania opinii publicznej
 • instytutach naukowych
 • agencjach public relations
 • mediach
 • doradztwie politycznym.

Może zainteresują Cię inne kierunki powiązane z naukami politycznymi czy dyplomacją. Poznaj studia:

Geopolityka i studia strategiczne

Polityka społeczna

Doradztwo polityczne i publiczne

Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji

Nauki o polityce

Zarządzanie w politykach publicznych

Dyplomacja

Dyplomacja europejska

Typy studiów społecznych - tutaj.

Wykaz kierunków społecznych znajduje się tutaj.

Powiązane treści

Politologia w Bydgoszczy
Politologia w Bydgoszczy
Politologia w Zielonej Górze
Politologia w Zielonej Górze
Politologia w Kielcach
Politologia w Kielcach
Politologia w Olsztynie
Politologia w Olsztynie
Politologia w Szczecinie
Politologia w Szczecinie
Politologia w Rzeszowie
Politologia w Rzeszowie
Politologia w Opolu
Politologia w Opolu
Politologia w Katowicach
Politologia w Katowicach
Politologia w Gdańsku
Politologia w Gdańsku
Politologia w Lublinie
Politologia w Lublinie
Politologia w Łodzi
Politologia w Łodzi
Politologia w Krakowie
Politologia w Krakowie
Politologia w Poznaniu
Politologia w Poznaniu
Politologia we Wrocławiu
Politologia we Wrocławiu
Politologia w Warszawie
Politologia w Warszawie
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Lubelska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Łódzka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie