Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/xe3fvirOslNZ3S16cyW1cFawYOfkYk3A.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/pmWMFaRCdd5t_egVdJU5j1XJdbdpuxi-.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/jJT3p5-v4wDdLl8VEmhKNbcgOo7sTwu9.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/fkGMKkneSE0b31tBDhxdQVn31AwFcFZl.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/aBTg401-K-vrpn5JYyNFaQSIHHYoIBwv.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/SrUxEbf9ogTwer-cbbLqcgK0jZk8VN-U.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/pcvlqmaFoIxz6VL_fhMzS809gFsd6szA.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/orprN1WebncWgI97MY4re2v4W6GaRU6h.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Fh3uqW4_iO4q01ieQkb0HW58gY9bWYd2.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/_W9rNnneBfVP__JDquSgf6N5JOs4ia08.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/aDQfEkZZDXbtS4JXSP7Wfo0O8Foq0FzV.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/F3k-99vs73KfDSHsSP9SvADo8IMdHYUX.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
(+32) 262 28 05
info@wsb.edu.pl
www.wsb.edu.pl
6.84
0.14%
330
głosów

Akademia WSB jest akademicką uczelnią, która została założona w 1995 roku.

Uczelnia posiada 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w dyscyplinach naukowych:

 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • pedagogika
 • nauki o bezpieczeństwie
 • stosunki międzynarodowe
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • nauki o rodzinie

Kształci w 7 lokalizacjach (w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu, Krakowie, Gliwicach i Tychach) na 26 kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of Business), jest liderem w kształceniu podyplomowym (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych), prowadzi szkołę doktorską, studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie.

W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2023 Akademia WSB zajęła 3 miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych 2023 oraz 1. miejsce w kategorii Umiędzynarodowienie wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. W Rankingu Uczelni Akademickich 2023 - Akademia WSB znalazła się na 29. miejscu w Polsce wśród wszystkich Uczelni pu­blicznych i niepublicznych posiadających uprawnie­nia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Więcej informacji o uczelni: www.wsb.edu.pl

Zapoznaj się z pełną listą kierunków i sprawdź, w jaki sposób przebiega rekrutacja:

Studiuj w Akademii WSBLokalizacja

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie