Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku

uczelnia niepubliczna, 15-472 Białystok, ul. Ciepła 40, (+85) 678 58 46, rekrutacja@wans.edu.pl

Rekrutacja - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku

Procedura przyjęcia na studia wyższe

Na studia pierwszego stopnia – pozytywny wynik egzaminu maturalnego (świadectwo dojrzałości) oraz rozmowy kwalifikacyjnej, która ma potwierdzić predyspozycje kandydata do studiowania na wybranym kierunku, w tym:

 • świadectwo „nowa matura” albo
 • świadectwo „stara matura” albo
 • świadectwo IB albo
 • świadectwo EB albo
 • świadectwo wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach albo
 • inne świadectwo wydane za granicą uznane w trybie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty, za dokument potwierdzający w RP uprawnienie do ubiegania się
  o przyjęcie na studia wyższe.

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

Niezbędna dokumentacja związana z procesem rekrutacji na studia wyższe i tokiem studiów – podanie o przyjęcie na studia wyższe, w tym:

 • klauzula informacyjna w sprawie rekrutacji na studia wyższe oraz w procesie uczenia się na studiach wyższych,
 • oświadczenie (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych),
 • podanie o wystawienie elektronicznej legitymacji studenckiej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie pism drogą elektroniczną,
 • upoważnienie do uzyskania informacji,
 • informacja o obowiązkowej czynnej służbie wojskowej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie www uczelni.

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów bierze udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki