Jakiego artykułu szukasz?

Administracja w Łodzi

Sprawnie działająca organizacja państwa przyczynia się do budowania zaufania wśród obywateli. Zarówno sektor publiczny, jak i prywatny potrzebuje wykształconych administratywistów, osób, które swoją przyszłość wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

Administracja w Łodzi

Administrację wybierają osoby dokładne, cierpliwe, łatwo przyswajające przepisy prawa, kontaktowe, zaradne. Chcecie studiować Administrację? Sprawdzamy, jaka jest oferta w tym zakresie w Łodzi, które uczelnie oferują studia, jak wygląda rekrutacja oraz perspektywy pracy.

Administracja w Łodzi – studia

Studia na Administracji przybliżają zasady organizacji i działania organów administracji publicznej, instytucji odpowiedzialnych za politykę socjalną, unijną. Pozwalają uzyskać wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie różnych gałęzi prawa, polskiego i europejskiego systemu instytucjonalnego.

Oferta kształcenia w zakresie studiów administracyjnych to przede wszystkim długa lista różnorodnych specjalności, wybieranych wraz z rozpoczęciem kształcenia lub w późniejszym czasie, w toku studiów.

Administracja, specjalności:

 • administracja skarbowa
 • e-administracja
 • administracja samorządowa
 • administracja porządku publicznego
 • prawna obsługa biznesu
 • prawo pracy i kadr
 • administracja urzędów i instytucji państwowych
 • kadry dla instytucji europejskich i międzynarodowych
 • procedury sądowo-administracyjne
 • broker innowacji
 • prawo pracy w Polsce i UE
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania
 • administracja gospodarczo-podatkowa
 • administracja urzędnicza
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zarządzanie w administracji publicznej

Aktualną ofertę studiów sprawdzaj na https://opinieouczelniach.pl/studia-lodz/.

Absolwenci Administracji uzyskują tytuł licencjata. Większość uczelni oferuje możliwość kontynowania kształcenia na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Administracja w Łodzi – uczelnie i rekrutacja

Administrację oferuje w Łodzi kilka szkół wyższych. Można wybrać uczelnie zarówno niepubliczne, jak i jedną publiczną:

Uniwersytet Łódzki

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Wyższa Szkoła Cosinus w Łodzi

Kandydaci na Uniwersytet Łódzki przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, geografia, matematyka, wos. Dodatkowe punkty uzyskać można za zdawany na maturze język obcy oraz drugi przedmiot z powyższych.

Rekrutacja do niepublicznych szkół wyższych odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Administracja w Łodzi – praca

Absolwenci stanowią wykształcone kadry dla korpusu administracyjnego. Są zatrudniani przykładowo w:

 • urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej
 • organach podatkowych
 • działach administracyjnych sądów, prokuratury
 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych
 • działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych
 • kancelariach prawniczych
 • sądach
 • urzędach pracy
 • punktach doradztwa i poradnictwa prawnego
 • firmach marketingowych
 • instytucjach gospodarki budżetowej.

Więcej o kierunku:

Powiązane treści

Administracja w Białymstoku
Administracja w Białymstoku
Administracja w Kielcach
Administracja w Kielcach
Administracja w Warszawie
Administracja w Warszawie
Administracja w Opolu
Administracja w Opolu
Administracja w Zielonej Górze
Administracja w Zielonej Górze
Administracja w Bydgoszczy
Administracja w Bydgoszczy
Administracja w Olsztynie
Administracja w Olsztynie
Administracja w Szczecinie
Administracja w Szczecinie
Administracja w Rzeszowie
Administracja w Rzeszowie
Administracja w Lublinie
Administracja w Lublinie
Administracja w Katowicach
Administracja w Katowicach
Administracja w Gdańsku
Administracja w Gdańsku
Administracja w Toruniu
Administracja w Toruniu
Administracja w Krakowie
Administracja w Krakowie
Administracja we Wrocławiu
Administracja we Wrocławiu
Administracja w Poznaniu
Administracja w Poznaniu
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Coventry University Wrocław
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie