Jakiego artykułu szukasz?

Administracja

Kierunek administracja łączy wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych, głównie prawa i administracji, z wiedzą ekonomiczną i menedżerską. Oferuje szereg różnorodnych specjalności.

Administracja

„ - Jestem na trzecim roku. Uważam, że to kierunek ciekawy. Logikę, jak się okazało, da się przejść, nawet humanista poradzi sobie z elementami ekonomii, prawa. Obalam mit, że na tym kierunku ciągle się zakuwa”.

„ - W pierwszym semestrze miałem ekonomię, socjologię, filozofię, historię administracji publicznej, podstawy prawoznawstwa, statystykę z demografią, czyli w większości tzw. "zapchaj dziury". Obecnie mam dużo przedmiotów związanych z prawem i zarządzaniem państwem czy administracją. Dużo pamięciówki, definicje czynności
prawnych itd. Po czasie robi to się męczące i aż chce się coś policzyć, a nie kuć na pamięć. Przedmioty o państwie to taki rozwinięty WOS. Nie jest jakoś szczególnie trudno, ale bywa po prostu nudno, czasami mam wrażenie, że uczymy się tego, co już dawno się wie”.

Te skrajne opinie studentów administracji odzwierciedlają równie zróżnicowane wyobrażenia o pracy zawodowej w administracji. Dla jednych będzie to arcyciekawe wyzwanie, dla innych monotonna, urzędnicza praca, polegająca na wykonywaniu codziennie tych samych czynności.

Kierunek administracja łączy wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych (głównie prawa i administracji) z wiedzą ekonomiczną i menedżerską. Administracja jest kierunkiem uniwersyteckim, można ją studiować także w uczelniach niepublicznych. Studia są dwustopniowe: licencjackie z możliwością kontynuacji na studiach magisterskich.

Administracja - specjalności

Na kierunku administracja można wybrać przykładowe specjalności:

 • administracja elektroniczna
 • administracja gospodarcza
 • administracja publiczna i samorządowa
 • socjologia administracji
 • administracja skarbowo-celna
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
 • administracja finansami
 • administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • administracja w stosunkach międzynarodowych
 • administracja organów ochrony prawnej

Administracja - przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty nauczania: podstawy prawoznawstwa, organizacja i kierownictwo, konstytucyjny system organów państwowych, historia administracji, nauka administracji, statystyka z demografią, prawo międzynarodowe publiczne, prawo publiczne i prawo finansowe, prawo cywilne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, legislacja administracyjna, redagowanie tekstów prawnych, współczesne ustroje polityczne, umowy w administracji, prawo urzędnicze, etyka w służbie państwowej, techniki negocjacji i mediacji w administracji, systemy ochrony prawnej w Unii Europejskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, publiczne prawo konkurencji, prawo karne skarbowe, przygotowanie projektów do Unii Europejskiej.

Praca po Administracji

Absolwenci administracji mogą podjąć pracę w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, międzynarodowych, służbach dyplomatycznych, instytucjach i przedsiębiorstwach funkcjonujących w Unii Europejskiej, organach wymiaru sprawiedliwości, organizacjach ochrony prawnej, działach administracyjnych i prawnych przedsiębiorstw, firmach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia, zespołach reagowania kryzysowego. Wykształcenie predysponuje do pracy w służbach mundurowych (Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Przykładowe funkcje i stanowiska, jakie może zajmować absolwent administracji to inspektor nadzoru bankowego, członek izby obrachunkowej, członek zarządu w towarzystwie funduszy emerytalnych, inspektor kontroli skarbowej, inspektor urzędu kontroli skarbowej, pracownik kuratorium oświaty, urzędu pracy, jednostek służby zdrowia.

Kandydata na administrację powinna w szczególności cechować umiejętność logicznego myślenia, zdolność zapamiętywania wielu szczegółowych informacji, duża precyzja i dokładność.

Powiązane treści

Administracja w Białymstoku
Administracja w Białymstoku
Administracja w Kielcach
Administracja w Kielcach
Administracja w Warszawie
Administracja w Warszawie
Administracja w Opolu
Administracja w Opolu
Administracja w Zielonej Górze
Administracja w Zielonej Górze
Administracja w Bydgoszczy
Administracja w Bydgoszczy
Administracja w Olsztynie
Administracja w Olsztynie
Administracja w Szczecinie
Administracja w Szczecinie
Administracja w Rzeszowie
Administracja w Rzeszowie
Administracja w Lublinie
Administracja w Lublinie
Administracja w Katowicach
Administracja w Katowicach
Administracja w Gdańsku
Administracja w Gdańsku
Administracja – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Administracja – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Administracja w Toruniu
Administracja w Toruniu
Administracja w Łodzi
Administracja w Łodzi
Administracja w Krakowie
Administracja w Krakowie
Administracja we Wrocławiu
Administracja we Wrocławiu
Administracja w Poznaniu
Administracja w Poznaniu
Administracja w WSPiA wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną
Administracja w WSPiA wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - administracja
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - administracja
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – administracja
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – administracja
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie – administracja
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie – administracja
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - gospodarka i administracja publiczna
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - gospodarka i administracja publiczna
Uczelnia Łazarskiego – administracja
Uczelnia Łazarskiego – administracja
Administracja w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Administracja w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
​Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - kierunek administracja
​Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - kierunek administracja
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie - administracja
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie - administracja

Komentarze (2)

Ola
Właśnie skończyłam administrację na Bobrowieckiej, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych. Z czystym sumieniem polecam. Przyjdźcie na uczelnię i sprawdźcie
10.07.2018
01.10.2014
natalia
polecam wytrwałym, niełatwy kierunek, sporo nauki, jeśli ktoś się przyłoży to na pewno zaprocentuje to w przyszłości ;) ja znalazłam pracę w dużym przedsiębiorstwie i na zarobki nie narzekam ;)
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy