Jakiego artykułu szukasz?

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – administracja

Jednym z priorytetów Wyższej Szkoły Biznesu jest współpraca międzynarodowa z uczelniami zagranicznymi i organizacjami międzynarodowymi. Studenci mogą wziąć udział w programie wymiany studentów Erasmus+.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – administracja

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza na studia na kierunku administracja. Są to wszechstronne studia przygotowujące do pracy w biurze lub urzędzie.

Administracja to studia licencjackie trwające 3 lata. Można wybrać tryb stacjonarny lub niestacjonarny.

Oferowane specjalności to:

  • Administracja publiczna i samorządowa,
  • Administracja skarbowa i celna,
  • Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie,
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne.

Wybierając administrację studenci poznają m.in.: prawo i procedury postępowania administracyjnego w praktyce, czy też uwarunkowania funkcjonowania gospodarki. Ponadto poszerzają swoje kompetencje interpersonalne.

Absolwenci administracji posiadają niezbędną wiedzę do pełnienia funkcji zawodowych z zachowaniem zasad etycznych, a umiejętności pozwalają im brać udział w przygotowywaniu projektów przedsięwzięć gospodarczych. Absolwenci mogą podjąć pracę w administracji rządowej i samorządowej, administracji bezpieczeństwa publicznego, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, działach administracyjnych i prawniczych przedsiębiorstw. Ponadto mogą wybrać pracę w służbach mundurowych.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej przygotowała dla studentów nowoczesną infrastrukturę tj.: aule, sale audiowizualne, laboratoria komputerowe, laboratoria językowe, bibliotekę i czytelnię multimedialną, siłownię i klub fitness. Ogólnodostępny jest także wirtualny dziekanat, ksero oraz wi-fi.

Uczelnia stawia na indywidualizację kształcenia. Na bazie prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego badań studenci mają możliwość kształtowania indywidualnych programów studiów. Można wybrać kształcenie według „ścieżki angielskiej” wtedy moduł europejskich studiów interdyscyplinarnych wkomponowany jest w proces dydaktyczny WSB, a nauka odbywa się równolegle z tokiem studiów.

Pozwala to na uczestnictwo w dodatkowych zajęciach prowadzonych w języku angielskim. Indywidualnie można dobrać praktyki, a w niektórych przypadkach ubiegać się o indywidualną organizację studiów.

Jednym z priorytetów Wyższej Szkoły Biznesu jest współpraca międzynarodowa z uczelniami zagranicznymi i organizacjami międzynarodowymi (London Chamber of Commerce and Industry, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH, Intelligent Business Solutions, BSS Materialflussgruppe, Volkswagen, TESCO SW, Hellweg, Bitsnbrains i inne). Studenci mogą wziąć udział w programie wymiany studentów Erasmus+.

Więcej o kierunku administracja w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej można znaleźć na: http://rekrutacja.wsb.edu.pl

 

 

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Gdański
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni