Jakiego artykułu szukasz?

​Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - kierunek administracja

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znajduje się w czołówce uczelni niepublicznych o klasie międzynarodowej.

​Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - kierunek administracja

Administracja to kierunek w ofercie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie. Administrację w WSIiZ można studiować na poziomie licencjackim oraz magisterskim. Program studiów dopasowany jest do standardów unijnych, studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów językowych i informatycznych, w tym z obszaru e-administracji oraz umiejętności pozwalających na ich zastosowanie w nowoczesnej administracji. Przedmioty na studiach I stopnia są podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego student wybiera przedmioty - całym toku studiów ponad 30% z nich.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania proponuje następujące specjalności na administracji:

 • gospodarka i administracja publiczna,
 • administrowanie kadrami,
 • administracja europejska,
 • administracja gospodarcza w UE i na Ukrainie,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • e-administracja,
 • prawno-administracyjne aspekty działalności gospodarczej.

Perspektywy zawodowe po administracji

Ukończenie administracji w WSIiZ daje szansę podjęcia pracy przykładowo jako: członek managementu firm funkcjonujących w UE, pracownik instytucji i agend UE, pracownik administracji rządowej i samorządu terytorialnego, ekspert ds. podatków, doradca finansowy w przedsiębiorstwie, pracownik służb dyplomatycznych, specjalista ds. administracji publicznej, starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownik instytucji pozarządowych, pracownik administracji specjalnej, pracownik struktur zespolonych służb, inspekcji i straży (Policja, Państwowa Straż Pożarna), pracownik struktur administracji niezespolonej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny (Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna), pracownik administracji prywatnej, pracownik placówek kulturalnych, organów partii politycznych, ekspert w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami,specjalista ds. kadrowych,przedsiębiorca.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie znajduje się w czołówce uczelni niepublicznych o klasie międzynarodowej. W uczelni obecnie studiuje około 1500 studentów zagranicznych, m.in. z Chin, Indii, Nepalu, Iranu, Nigerii, USA, Finlandii, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Ukrainy, Białorusi, Turcji, Rosji czy Kazachstanu. Dzięki wielokulturowemu charakterowi uczelni, studenci WSIiZ mają m.in. możliwość aktywnego uczestnictwa w różnych imprezach międzynarodowych, organizowanych przez swoich kolegów obcokrajowców.

Inne kierunki studiów jakie oferuje WSIiZ to bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka, informatyka i ekonometria, logistyka, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, turystyka i rekreacja.

Więcej informacji o studiach można znaleźć na stronie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu